REKLAMA
BADANIE

Setki tysięcy złotych na dopłaty do ogrzewania i ocieplenia domu. Sprawdź, z jakich dotacji możesz skorzystać

Dominika Florek2023-02-09 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2023-02-09 06:00

Nawet 136,2 tys. zł na wymianę źródła ciepła, wstawienie nowych okien oraz instalację paneli słonecznych - tak kształtuje się najwyższa dopłata wśród rządowych programów wspierających ekologiczną transformację budynków mieszkalnych w Polsce. Przeanalizowaliśmy, skąd i w jakiej kwocie można otrzymać dofinansowanie na ocieplenie i ogrzanie domu. 

Setki tysięcy złotych na dopłaty do ogrzewania i ocieplenia domu. Sprawdź, z jakich dotacji możesz skorzystać
Setki tysięcy złotych na dopłaty do ogrzewania i ocieplenia domu. Sprawdź, z jakich dotacji możesz skorzystać
fot. Bilanol / / Shutterstock

Aktualnie działające programy rządowe oferujące dotacje na podniesienie efektywności energetycznej budynku to: „Czyste powietrze”, „Mój prąd”, „Moje ciepło”, „Ciepłe mieszkanie”, „Stop smog” i lokalne projekty dopłat. Dodatkowo właściciele nieruchomości mogą skorzystać z dofinansowania od PGNiG, ulgi termomodernizacyjnej. Dodatkowo niektóre gospodarstwa domowe mogą skorzystać z dopłaty do gazu ziemnego oraz zamrożenia cen prądu i gazu.

„Czyste powietrze” – dopłata do ocieplenia domu

Obecnie najwyższe dofinansowanie na podwyższenie energetycznej efektywności nieruchomości można otrzymać w ramach rządowego programu „Czyste powietrze”. Łączna maksymalna kwota dotacji na jednego beneficjenta wynosi 136,2 tys. zł i uzależniona jest od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Z najwyższej dopłaty skorzystają beneficjenci, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1090 zł w rodzinie wieloosobowej lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Dofinansowanie w programie „Czyste powietrze”

Poziom dofinansowania

Dochód na osobę

Maksymalna kwota dotacji

Podstawowy

do 135 000 zł rocznie

66 000 zł

Podwyższony

1894 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym

99 000 zł

2651 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy

1090 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym

135 000 zł

1526 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Od 3 stycznia 2023 r. beneficjenci programu „Czyste powietrze” mają obowiązek wykonania audytu energetycznego nieruchomości. Powinność dotyczy osób, które zdecydują się na wymianę źródeł ciepła w wersji z zakupem i montażem paneli słonecznych - komplesową termomodernizację z PV.

„Nowa oferta programu gwarantuje dodatkowe dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, które jest kosztem kwalifikowanym, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części PPCP” - podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W praktyce oznacza to, że wymienione kwoty dofinansowania w tabeli będą powiększone o dodatkowe 1200 zł na przeprowadzenie audytu. Dotyczy to wyłącznie dotacji na kompleksową termomodernizację z fotowoltaiką.

Dofinansowanie obejmuje również koszty związane z wymianą okien, drzwi oraz wentylację. Szczegóły związane z korzystaniem z programu „Czyste powietrze” omówione zostały w artykule pt. „Gigantyczna podwyżka w programie „Czyste powietrze”. Nawet 136 tys. zł dotacji”

„Moje ciepło” – dotacja do pomp ciepła

Kolejna dotacja, o której warto wspomnieć, to program „Moje ciepło”. Dofinansowanie wypłacane jest na zakup lub montaż pomp ciepła. Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Maksymalna dopłata jaką można otrzymać wynosi 21 tys. zł. Kwota jest uzależniona od rodzaju pompy ciepła, na którą beneficjent składa wniosek i wynosi odpowiedni:

  • do 7 tys. zł w przypadku pompy powietrznej,
  • do 21 tys. zł w przypadku pompy gruntowej.

Wskazana suma dofinansowania nie może stanowić więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Poza jednym wyjątkiem - są nim osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, dla których limit został zwiększony do 45 proc. kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków w rządowym programie „Moje ciepło” trwa w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

„Mój prąd” – pieniądze na termomodernizację

Poza ociepleniem domu, wymianą okien lub drzwi dodatkowe pieniądze można otrzymać na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Oprócz Czystego powietrza taką opcję oferuje program „Mój prąd”. Od połowy grudnia 2022 r. beneficjenci składający wnioski wyłącznie o dofinansowanie mikroinstalacji PV mogą otrzymać nie więcej niż 6 tys. zł. Na większą pulę środków pieniężnych mogą liczyć osoby składające wniosek o dofinansowanie mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie. Jest to odpowiednio połowa kosztów, nie większa niż:

  • 3 tys. zł do systemy EMS/HEMS,
  • 5 tys. zł do magazynów ciepła,
  • 7 tys. zł do mikroinstalacji PV,
  • 16 tys. zł do magazynu energii.

Warunkiem otrzymania dotacji w programie "Mój prąd" jest rozliczenie się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing lub w systemie opustów tzw. net-metering, przez wnioskodawców, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing.

Łączna kwota dotacji w programie "Mój prąd" to 31 tys. zł dla wnioskodawców, którzy realizują na przedsięwzięcie składające się z kilku komponentów. O szczegółach programu pisaliśmy w artykule pt. "Blisko 31 tys. zł na domową fotowoltaikę w programie Mój prąd".

Wnioski o dofianansowanie w ramach programu „Mój prąd” można składać w terminie do 31 marca 2023 r.  

Dofinansowanie do kotła kondensacyjnego i pomp ciepła od PGNiG

Innym przykładem dofinansowania do wymiany urządzeń służących do celów grzewczych lub przygotowywania ciepłej wody użytkowej jest dotacja od PGNiG. Wysokość dopłaty zależy od rodzaju urządzenia - na pompę ciepła można otrzymać maksymalnie do 4138,88 zł, z kolei na kocioł kondensacyjny do 1185,98 zł. Kwota uzależniona jest także od roku budowy budynku. 

Dopłaty do kotła gazowego i pompy ciepła w PGNiG

Czas budowy domu

Dopłata do kotła kondensacyjnego

Dopłata do pompy ciepła

przed 1971

1 185,98 zł

4 138,88 zł

1971–1978

1 103,57 zł

3 847,41 zł

1979–1988

958,84 zł

3 346,88 zł

1989–2002

890,49 zł

3 107,68 zł

2003–2007

701,54 zł

2 448,35 zł

2008–2011

568,87 zł

1 988,03 zł

po 2011 roku

528,67 zł

1 845,31 zł

Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Dotacja z PGNiG dostępna jest dla klientów indywidualnych mieszkających w budynkach jednorodzinnych, którzy kupują paliwo lub energię wyłącznie na własny użytek. Program dofinansowań do wymiany starego pieca lub kotła trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. lub wyczerpania puli dofinansowań.

Ulga termomodernizacyjna do odliczenia w PIT

Mówiąc o możliwościach otrzymania dodatkowych środków pieniężnych na poprawienie efektywności energetycznej budynku, nie sposób nie wspomnieć o uldze termomodernizacyjnej. Preferencja podatkowa umożliwia odliczenie wydatków na ocieplenie domu od podatku dochodowego w rocznym rozliczeniu PIT. 

Ulga termomodernizacyjna dostępna jest dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (według stawki 18 i 32 proc.), formuły liniowej (stawka 19 proc.) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od podatku odliczyć można maksymalnie do 53 tys. zł wydanych m.in. na ocieplenie domu, montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup pompy ciepła oraz stolarkę okienną i drzwiową, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne. Podany limit dotyczy jednego pełnoletniego członka gospodarstwa domowego. W związku z tym małżonkowie będą mogli łącznie odliczyć 106 tys. zł od podatku. 

Uldze termomodernizacyjnej nie podlegają wydatki na ocieplenie domu sfinansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Więcej na temat ulgi termomodernizacyjnej można przeczytać tutaj.

„Ciepłe mieszkanie”, czyli pieniądze z gminy

Na więcej opcji dofinansowania mogą liczyć mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego biorącego udział w programie „Ciepłe mieszkanie”. W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja wyniesie do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 900 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Natomiast dla pozostałych gmin dofinansowanie wyniesie do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Poziomy dofinansowania uzależnione będą, podobnie jak w przypadku programu „Czyste powietrze”, od dochodu na osobę w rodzinie.

Z końcem grudnia ubiegłego roku zakończył się pierwszy nabór wniosków dla gmin. Obecnie pierwsze jednostki samorządu terytorialnego w Polsce otrzymały pieniądze na dofinansowania dla właścicieli mieszkań znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

„Stop smog” dla gmin z tzw. uchwałą antysmogową

Innym przykładem lokalnego programu dofinansowania jest projekt „Stop smog”, który wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła oraz umożliwia pokrycie wydatków poniesionych na ocieplenie domu. Dotacja może być przeznaczona na przedsięwzięcie realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Program realizowany jest przez gminy, na których obszarach obowiązują tzw. uchwały antysmogowe.

Dopłaty do gazu ziemnego dla gospodarstw domowych

Oprócz możliwości sfinansowania zakupu i instalacji bardziej wydanych i ekologicznych źródeł ciepła oraz na ogólne podniesienie efektywności energetycznej domu rząd przygotował dopłaty do gazu ziemnego. Z dofinansowania skorzystają gospodarstwa domowe oraz podmioty wrażliwe. Pierwsza część wsparcia to zamrożenie cen gazu w 2023 r. na poziomie z roku ubiegłego, czyli na poziomie 200,17 zł za 1 MWh.

Dodatkowo rodziny, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego, skorzystają z refundacji VAT-u od ceny gazu. Zwolnienie z podatku od towarów i usług dotyczy wyłącznie rodzin, które wykorzystują gaz jako główne źródło ogrzewania.


Źródło:
Dominika Florek
Dominika Florek
redaktor Bankier.pl

Redaktor Bankier.pl. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Zajmuje się tematyką konsumencką, śledzi także nowości w sektorze MSP. Monitoruje ofertę produktów bankowych dla firm, przygotowując rankingi kont dla przedsiębiorców. Tel.: +48 71 748 95 13

Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
jebanany
A w gminie Pawłowice na śląsku syf w powietrzu że nie da się oddychać. Tak samo Żory np. w Baranowicach koło dwupasmówki. Tak samo w wielu innych miejscowościach.
Gminy nic z tym nie robią.
zoomek
Bez dotacji zapłacilibyśmy pewnie mniej więcej tyle ile będzie wynosił nasz koszt po odliczeniu dotacji. To samo było z dopłatami do sprzętu rolniczego - wywalił ok drugie tyle w górę co wczesniej. Tak się generuje inflację.
socjalistyczneg
Z kąt się biorą pieniądze na dotacje?
lebero654
Skąd!!! Z podatków częściowo z UE.

Powiązane: Kryzys energetyczny

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki