REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

DOM DEVELOPMENT S.A.: Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy

2022-05-27 16:45
publikacja
2022-05-27 16:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 27 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2021, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2022 z dnia 23 maja 2022 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 268.258.431,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych zero groszy), tj. 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 38.509.028,51 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki oraz aby jako dzień dywidendy ustalony został 15 lipca 2022 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić 16 sierpnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
2022-05-27 Dariusz Gołębiewski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki