REKLAMA

DOM DEVELOPMENT S.A.: Decyzja Zarządu Dom Development S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.

2023-10-17 13:55
publikacja
2023-10-17 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-17
Skrócona nazwa emitenta
DOM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Decyzja Zarządu Dom Development S.A. o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 17 października 2023 roku podjął decyzję o zamiarze wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2023 r. zgodnie z art. 349 k.s.h. Zarząd planuje, że zaliczka na poczet dywidendy za 2023 r. wynosić będzie 141.341.321 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych), co oznacza, że na każdą akcję będzie przypadać kwota 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy). Kwota zaliczki do wypłaty, dzień, według którego ustaleni zostaną uprawnieni do zaliczki oraz dzień wypłaty zaliczki wskazane zostaną po sporządzeniu i na podstawie skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r., zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-17 Jarosław Szanajca Prezes Zarządu
2023-10-17 Leszek Stankiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki