REKLAMA

DIRECTES: Rezygnacja Członka Organu Nadzorującego Emitenta

2012-11-27 21:02
publikacja
2012-11-27 21:02
Działając w imieniu Zarządu Spółki DIRECT ESERVICES SA z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360798 informuję, o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki DIRECT ESERVICES SA Pana Piotra Mirgosa. Przedłożona Zarządowi rezygnacja motywowana jest powodami osobistymi, a także brakiem niezbędnego czasu celem prawidłowego wywiązania się z obowiązków statutowych.

Zgodnie z informacją zawartą w rezygnacji wywiera ona skutek na dzień 10 grudnia 2012 r., co ma na celu ułatwienie Spółce uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

Podstawa Prawna : § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Michał Klewiński - Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki