REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: wyniki finansowe

2019-11-07 18:58
publikacja
2019-11-07 18:58
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Dino_Polska_S.A._raport_za_III__kw._2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 5 523 446 4 225 063 1 281 958 993 320
II. Zysk z działalności operacyjnej 387 230 289 978 89 874 68 174
III. Zysk brutto 345 040 258 002 80 082 60 657
IV. Zysk netto 281 906 208 730 65 429 49 073
V. Liczba akcji (w szt.) 98 040 000 98 040 000 98 040 000 98 040 000
VI. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję w PLN, EUR 2,88 2,13 0,67 0,50
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 319 509 357 521 74 156 84 054
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (629 075) (473 062) (146 005) (111 218)
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 202 281 29 411 46 948 6 915
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (107 285) (86 130) (24 900) (20 249)
XI. stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018 stan na 30.09.2019 stan na 31.12.2018
XII. Aktywa razem 3 767 824 3 287 690 861 493 764 579
XIII. Aktywa trwałe razem 3 009 795 2 458 378 688 173 571 716
XIV. Aktywa obrotowe razem 758 029 829 312 173 319 192 863
XV. Kapitał własny 1 493 779 1 211 873 341 544 281 831
XVI. Kapitał podstawowy 9 804 9 804 2 242 2 280
XVII. Zobowiązania długoterminowe 998 336 693 176 228 264 161 204
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 275 709 1 382 641 291 684 321 544
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Dino Polska S.A. raport za III kw. 2019.pdfDino Polska S.A. raport za III kw. 2019.pdf Dino Polska S.A. - raport kwartalny za III kw. 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-07 Szymon Piduch Prezes Zarządu
2019-11-07 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki