REKLAMA

DEVELIA: Powołanie Prezesa Zarządu

2020-12-04 12:25
publikacja
2020-12-04 12:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
DEVELIA
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 4 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Spółki Pana Andrzeja Oślizło powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Powołanie nastąpiło z dniem 4 grudnia 2020 r. Jednocześnie z chwilą powołania Prezesa Zarządu, Pan Paweł Ruszczak przestał pełnić obowiązki Prezesa Zarządu, które Rada Nadzorcza powierzyła tymczasowo do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2020 z dnia 14 maja 2020 r.) i z tą chwilą Pan Paweł Ruszczak pełni ponownie funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych.

Informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu:
Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek Ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek Informatyka). Ukończył studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii. Od ponad dwudziestu lat zarządza przedsięwzięciami biznesowymi w Polsce i na rynkach zagranicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu przedsiębiorstwem, inwestycjach, fuzjach i przejęciach, a także strategiach w szczególności ekspansji zagranicznej. W swojej karierze z sukcesem pełnił funkcję prezesa i członka zarządu spółek z branż: ICT, TSL, lotniczej, finansów i bankowości (m.in. Schenker Sp. z o.o., LOT S.A., Aviva S.A., Expander Advisors Sp. z o.o., Burietta Sp. z o.o.- Grupa Inelo). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z funduszami Private Equity m.in. Trinity Management i Innova Capital, z ramienia których pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w organach spółek portfelowych, a także odpowiadał za wzrost ich wartości i wyjścia kapitałowe.
Zasiadał w radach nadzorczych: Burietta Sp. z o.o. (Grupa Inelo), Spółdzielczy System Ochrony SGB, Intrum Sp. z o.o., Gold Finance Sp. z o.o., BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Expander Advisors Sp. z o.o., Casinos Poland Sp. z o.o.

Podstawowe doświadczenie zawodowe:
• 2018-2020 – Prezes Zarządu/Executive Chairman Burietta Sp. z o.o. (Grupa Inelo)
• 2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
• 2015–2017 – Wiceprezes Zarządu Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
• 2011–2015 – Prezes Zarządu Expander Advisors Sp. z o.o.
• 2009–2010 – Członek Zarządu Polskie Linie Lotnicze „LOT” S.A
• 2006-2008 – Business Development Director /doradca w regionie Central South Eastern Europe DPD (grupa La Post)
• 2002-2006 - Wiceprezes Zarządu Schenker Sp. z o.o. (DB Group)
• 1999-2001 – Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający VATECH ELIN EBG
• 1995-1998 – Portfolio Manager w Trinity Management (Managers of 3rd National Investment Fund)
W omawianym okresie pan Andrzej Oślizło pełnił również inne uzupełniające lub czasowe funkcje w organach spółek:
• 2020 – obecnie Członek Rady Nadzorczej Burietta Sp. z o.o.
• 2019 - obecnie – Członek Rady Nadzorczej Spółdzielczy System Ochrony SGB (spółdzielnia)
• 2016 - obecnie – Członek Rady Nadzorczej Intrum Sp. z o.o.
• 2018 - 2020 – Członek Rady Nadzorczej Gold Finance Sp. z o.o. (grupa Diuna)
• 2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
• 2016-2018 – Członek Rady Nadzorczej BZ WBK - Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A
• 2015-2018 – Członek Rady Nadzorczej Expander Advisors Sp. z o.o.
• 2009-2011 – Członek Rady Nadzorczej Casinos Poland Sp. z o.o.
• 2007/2009 – Członek Zarządu (zarządzanie czasowe) w: Via Cargo Logistic Sp. z o.o. (2008/2009), RC Union Spółka Akcyjna (2008/2009), DPD Słowenia/Chorwacja (2007)

Pan Andrzej Oślizło nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-04 Paweł Ruszczak Członek Zarządu ds. Finansowych
2020-12-04 Tomasz Wróbel Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki