REKLAMA

Ceny ubezpieczeń turystycznych - lato 2017

Katarzyna Rostkowska2017-06-09 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2017-06-09 06:00
Ceny ubezpieczeń turystycznych - lato 2017
Ceny ubezpieczeń turystycznych - lato 2017
/ YAY Foto

Niezależnie od tego, dokąd wybieramy się na wakacyjny odpoczynek, warto mądrze zaplanować swoją podróż. Dlatego obok zakupienia przewodnika turystycznego warto pomyśleć też o ubezpieczeniu wakacyjnym. Sprawdzamy ceny najtańszych i najdroższych pakietów, ich zakres i możliwe rozszerzenia.

Na rynku ubezpieczeń turystycznych znajdziemy wiele takich, które dają jedynie podstawową ochronę na wakacyjnym wyjeździe. Niektóre rozszerzone są o dodatkowe warianty, przez co dają się lepiej przystosować do potrzeb ubezpieczonego. Sprawdziliśmy ceny jednych i drugich.

Jak wybrać ubezpieczenie wakacyjne

Wybierając się na wakacje z biurem podróży, turyści są w nieco lepszej sytuacji, ponieważ biuro zapewnia im ochronę ubezpieczeniową. Na czas zagranicznego urlopu ma ono bowiem obowiązek ubezpieczenia kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie oznacza to, że ubezpieczenie sprzedawane w pakiecie z wakacjami zapewnia nieograniczoną ochronę. Zwykle wiąże się z niskimi sumami, które mogą być niewystarczające w nagłych sytuacjach, zwłaszcza w krajach, w których opieka lekarska i koszty świadczeń medycznych są drogie. Warto zatem przeczytać jego warunki (OWU), aby upewnić się, czy ubezpieczenie przewiduje m.in. uprawianie sportu bądź ochronę w przypadku przewlekłych chorób.

fot. / / YAY Foto

Inaczej sytuacja wygląda w momencie wyjazdu organizowanego indywidualnie. Wówczas wczasowicz sam powinien pomyśleć o jak najlepszej ochronie, biorąc pod uwagę charakter wyjazdu oraz indywidualne wskazania. Należy również pamiętać, że pod pojęciem ubezpieczenia wakacyjnego kryją się liczne składowe, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • usługi assistance,
  • ubezpieczenie bagażu.

Najważniejsze jest zwrócenie uwagi na sumę ubezpieczenia oraz jej zakres. Wybierając polisę, warto dowiedzieć się, do jakiej kwoty ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia oraz czy posiada ubezpieczenie OC, które chroni podróżnego w razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Jeśli lecimy samolotem i rozstajemy się z naszym bagażem na czas podróży, warto również pomyśleć o jego ubezpieczeniu. Taka polisa gwarantuje ochronę na wypadek jego zgubienia lub kradzieży. Należy jednak liczyć się z tym, że ubezpieczenie, w zależności od jego sumy, może nie pokryć wartości całego zagubionego bagażu, dlatego też wartościowe rzeczy lepiej przewozić w podręcznej torbie. Dodatkowo w zależności od indywidualnych preferencji, podróżny może rozszerzyć zakres ubezpieczenia dodatkowo o:

  • amatorskie sporty oraz sporty wysokiego ryzyka,
  • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
  • odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej,
  • odstąpienie od podróży, odwołanie noclegów.

Ważne jest, aby w trakcie nabywania polisy przekazać ubezpieczycielowi istotne informacje na temat stanu naszego zdrowia oraz preferencji co do uprawianych sportów. Jeżeli nie wykupimy polisy z rozszerzeniem o sporty wysokiego ryzyka, w razie np. złamania nogi nie uzyskamy od ubezpieczyciela odszkodowania bądź zwrotu kosztów leczenia.

Koszt ubezpieczenia wakacji zagranicznych

W celu prezentacji przykładowych cen ubezpieczenia wakacyjnego Redakcja Bankier.pl zwróciła się do towarzystw ubezpieczeniowych o przedstawienie kosztów, jakie musi ponieść 3-osobowa rodzina (dwie osoby dorosłe powyżej 30. roku życia oraz dziecko do lat 6), która planuje dwutygodniowe wczasy na greckiej wyspie Rodos. Dodatkowo założyliśmy, że ubezpieczeni znajdują się w Polsce, nie chorują przewlekle oraz nie uprawiają sportów ekstremalnych.

fot. / / Bankier.pl

Otrzymane oferty znacznie się od siebie różnią pod względem sum ubezpieczenia, ujęcia kosztów assistance oraz usług dodatkowych. Najtańsze ubezpieczenie oferuje Gothaer w ramach pakietu W podróży. W cenie 87 zł podróżni otrzymują zwrot kosztów leczenia do wysokości ok. 83 600 zł, ubezpieczenie NNW do ok. 41 800 zł, OC w życiu prywatnym do wartości ok. 104 500 zł oraz ubezpieczenie bagażu do wysokości 4180 zł. Dodatkowo usługi assistance, które obejmują m.in. pomoc finansową w przypadku utraty środków płatniczych, opiekę nad nieletnimi dziećmi czy kierowcę zastępczego, są oferowane w pakiecie łącznie z kosztami leczenia.

Przy okazji warto pamiętać, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które wystąpiły w skutek m.in. umyślnego działania ubezpieczonego, uprawiana sportów motorowych oraz związanych ze sztukami walki, usiłowania popełnienia przestępstwa, prowadzenia pojazdu lub działania w stanie nietrzeźwości, pod wpływem alkoholu. Dodatkowo ochrona nie będzie miała również zastosowania w przypadku zdarzeń związanych z zaostrzeniem się choroby przewlekłej lub zdarzeń związanych z amatorskim uprawianiem sportów, chyba że ubezpieczony wykupił stosowny wariant ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wakacyjne – przykładowe koszty w najtańszym wariancie

Nazwa produktu

Koszty leczenia

Ubezp. NNW

OC w życiu prywatnym

Ubezp. bagażu

Usługi dodatkowe zawarte w cenie

Składka dla 3 osób (płatna jednorazowo przelewem)

Zakup polisy online

Allianz Globtroter (Allianz)

120 000 zł

20 000 zł

100 000 zł

400 zł

- assistance w pakiecie,

- pokrycie kosztów leczenia związane z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub ataku terrorystycznego,
- sporty rekreacyjne,
- transport ubezpieczonego oraz członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej do kraju zamieszkania bez limitu kwotowego,

199 zł

tak

Indywidualne podróże Kontynenty (Axa)

30000 EUR (ok. 125 400 zł)

4000 EUR (ok. 16 720 zł)

50 000 EUR (ok. 209 000 zł)

400 EUR (ok. 1 672 zł)

assistance w pakiecie z kosztami leczenia

147 zł

tak

Wariant Eco

(BeforeYouGo)

150 000 zł

brak

50 000 zł

500 zł

assistance do 150 000 zł

161 zł

tak

Ergo Podróż (Ergo Hestia)

200 000 zł

30 000 zł

500 000 zł

5000 zł

assistance w pakiecie

170 zł

poprzez iKonto Ergo Hestia

Generali z myślą o podróży (Generali)

40 000 zł

10 000 zł

20 000 zł

500 zł

assistance do 40 000 zł

103 zł

tak

W podróży (Gothaer)

20 000 EUR (ok. 83 600 zł)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

25 000 EUR (ok. 104 500 zł)

1 000 EUR (ok. 4 180 zł)

assistance w pakiecie

87 zł

tak

Unter Tour (Inter Polska)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

2000 EUR (ok. 8 360 zł)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

400 EUR (ok. 1672 zł)

assistance do 10 000 EUR

128,25 zł

tak

Bon Voyage (InterRisk)

5000 EUR (ok. 20 900 zł)

5000 EUR (ok. 20 900 zł)

5000 EUR (ok. 20 900 zł)

1000 EUR (ok. 4180 zł)

assistance do 1000 EUR

71,40 zł

nie

Podróże (Link4)

50 000 zł

10 000 zł

25 000 zł

2500 zł

assistance w pakiecie z kosztami leczenia

109,87 zł

tak

Bezpieczny Turysta (Ubezpieczenia Pocztowe)

50 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

500 zł

assistance do 50 000 zł

157 zł

nie

Radość Odkrywania (Uniqa)

50 000 zł

20 000 zł

100 000 zł

2000 zł

assistance w pakiecie - wariant MINI

162 zł

tak

Źródło: opracowanie własne, na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych, stan na 29.05.2017 r.

Wartość w PLN przy średnim kursie EURO 4,1803 (NBP, 29.05.2017 r.)

Na najwyższą sumę ubezpieczenia mogą natomiast liczyć klienci, którzy wybiorą pakiet w Ergo Hestia Ergo Podróż w cenie 170 zł. Obejmuje on koszty leczenia wraz z usługami assistance do 200 000 zł, NNW do 30 000 zł, OC w życiu prywatnym do 500 000 zł oraz ubezpieczenie bagażu – 5000 zł. Jednak i w tym przypadku należy liczyć się z wyłączeniami, które stosuje ubezpieczyciel, a mianowicie: uprawianie sportu w celach zarobkowych, prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień, poród, chyba że nastąpił przed 32. tygodniem ciąży.

Dla osób, którym zależy na wysokiej ochronie ubezpieczeniowej, towarzystwa przygotowały warianty rozszerzone. W tym przypadku ceny dla 14-dniowego zagranicznego pobytu dla 3 osób wahają się od 163 do nawet 916,44 zł. Podróżni mogą zostać objęci ubezpieczeniem w Axa, które pokrywa koszty leczenia do wysokości ok. 1 mln zł. Jeśli ważniejsze jest dla nich ubezpieczenie NNW, wówczas mogą skorzystać z pakietu Ergo Hestia – Ergo Podróż, w ramach którego objęci są ochroną do wysokości 600 000 zł. Natomiast najwyższe ubezpieczenie bagażu otrzymają w InterRisk w pakiecie Bon Voyage – ok. 16 720 zł.

Ubezpieczenie wakacyjne – przykładowe koszty w wariancie najdroższym

Nazwa produktu

Koszty leczenia

Ubezp. NNW

OC w życiu prywatnym

Ubezp. bagażu

Usługi dodatkowe zawarte w cenie

Składka dla 3 osób (jednorazowa płatna przelewem)

Zakup polisy online

Allianz Globtroter (Allianz)

600 000 zł

60 000 zł

800 000 zł

10 000 zł

- assistance w pakiecie,
- pokrycie kosztów leczenia związane z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub ataku terrorystycznego,
- transport ubezpieczonego oraz członków rodziny lub innej os. towarzyszącej do kraju zamieszkania bez limitu kwotowego,

674 zł

tak

Indywidualne podróże Kontynenty (Axa)

25 0000 EUR (ok. 1 045 000 zł)

10 000 EUR (ok. 41 800 zł)

100 000 EUR (ok. 418 000 zł)

600 EUR (ok. 2508 zł)

- assistance w pakiecie z kosztami leczenia,
- sporty amatorskie,
- choroby przewlekłe do 10 proc. sumy ubezpieczenia,

243,60 zł

tak

VIP (BeforeYouGo)

400 000 zł

25 000 zł

200 000 zł

1500 zł

assistance do 150 000 zł;

289 zł

tak

Ergo Podróż (Ergo Hestia)

500 000 zł

600 000 zł

1 000 000 zł

10 000 zł

assistance w pakiecie;

370 zł

poprzez iKonto Ergo Hestia

Generali z myślą o podróży (Generali)

800 000 zł

60 000 zł

500 000 zł

3000 zł

assistance do 800 000 zł

576 zł

tak

W podróży (Gothaer)

60 000 EUR (ok. 250 800 zł)

20 000 EUR (ok. 836 000 zł)

25 000 EUR (ok. 104 500 zł)

2000 EUR (ok. 8360 zł)

assistance w pakiecie;

163 zł

tak

Inter Tour (Inter Polska)

70 000 EUR (ok. 292 600 zł)

50 000 EUR (ok. 209 000 zł)

70 000 EUR (ok. 292 600 zł)

800 EUR (ok. 3344 zł)

assistance do 70 000 EUR

408,24 zł

tak

Bon Voyage (InterRisk)

120 000 EUR (ok. 501 600 zł)

120 000 EUR (ok. 501 600 zł)

120 000 EUR (ok. 501 600 zł)

4000 EUR (ok. 16 720 zł)

assistance do 50 000 EUR

916,44 zł

nie

Podróże (Link4)

300 000 zł

50 000 zł

100 000 zł

5000 zł

assistance w pakiecie z kosztami leczenia;

336,81 zł

tak

Bezpieczny Turysta (Ubezpieczenia Pocztowe)

500 000 zł

50 000 zł

200 000 zł

5000 zł

assistance do 500 000 zł

535 zł

nie

Radość Odkrywania (Uniqa)

500 000 zł

60 000 zł

200 000 zł

5000 zł

assistance w pakiecie - wariant MEGA

538 zł

tak

Źródło: opracowanie własne, na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych, stan na 29.05.2017 r.

Wartość w PLN przy średnim kursie EURO 4,1803 (NBP, 29.05.2017 r.)

Każdorazowo przy wyborze ubezpieczenia wakacyjnego należy dokładnie zapoznać się z oferowanym zakresem usług oraz wyłączeniami stosowanymi przez ubezpieczycieli. Nie zawsze bowiem cena, którą przyjdzie zapłacić urlopowiczowi, przekłada się na sumę ubezpieczenia, którą zostaje objęty. Dodatkowo należy sprawdzić zapisy dotyczące pokrycia kosztów leczenia. Często bowiem jest tak, że część kosztów pokrywamy z własnej kieszeni, a dopiero po powrocie, na podstawie przedstawionych rachunków za leczenie, towarzystwo zwraca poniesione wydatki. Należy również pamiętać, że w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, turysta jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela, dotrzymując przy tym okresu wskazanego w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, który często wynosi 14 dni.  

Szersza ochrona kosztuje

Pakiety oferowane przez towarzystwa zawierają podstawową ochronę, w skład której najczęściej wchodzą koszty leczenia, OC, NNW, ubezpieczenie bagażu oraz assistance. Należy dodatkowo pamiętać o wyłączeniach, które mogą stanowić długa listę w OWU. Osoby, które mają wyższe wymagania co do standardu opieki medycznej, transportu czy warunków hospitalizacji, mogą jednak rozszerzyć swoje ubezpieczenie o opcje dodatkowe.

Ubezpieczenie wakacyjne – możliwe rozszerzenia w wariancie najtańszym i najdroższym

Towarzystwo

(nazwa produktu)

Opcje dodatkowe - wariant najtańszy

Opcje dodatkowe – wariant najdroższy

Allianz (Allianz Globtroter)

bez dodatkowej składki:

- sporty rekreacyjne

bez dodatkowej składki:

- home assistance na terenie RP,

- medical assistance dla członków rodziny na terytorium RP,

- pokrycie kosztów leczenia związanych z kontynuacją leczenia na terytorium RP,

- zwrot kosztów wydania nowych dokumentów w przypadku ich kradzieży, sporty rekreacyjne

Axa (Indywidualne podróże Kontynenty)

brak

do 10 proc. sumy ubezpieczenia włączone w standardzie:

- sporty amatorskie,

- choroby przewlekłe

BeforeYouGo (Wariant Eco)

zwyżka składki od 50 do 300 proc. w zależności od ryzyka:

- amatorskie uprawianie sportów,

- sporty ekstremalne,

- sprzęt sportowy,

- choroby przewlekłe,

- wyjazd do pracy,

- odwołanie imprezy

zwyżka składki od 50 do 300 proc. w zależności od ryzyka:

- amatorskie uprawianie sportów,

- sporty ekstremalne,

- sprzęt sportowy,

- choroby przewlekłe,

- wyjazd do pracy,

- odwołanie imprezy

Ergo Hestia (Ergo Podróż)

- sprzęt sportowy - ubezpieczenie od utraty bądź zniszczenia (SU 10 000 tys. lub 25 000 zł) - ok. 30 zł,

- wypadek w podróży - świadczenie przysługujące bliskim w razie śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego (SU 50 000 zł) - ok. 30 zł,

- ubezpieczenie Karnety i kursy - zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku - ok. 10 zł

- sprzęt sportowy - ubezpieczenie od utraty bądź zniszczenia (SU 10 000 tys. lub 25 000 zł) - ok. 30 zł,

- wypadek w podróży - świadczenie przysługujące bliskim w razie śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, lotniczego lub wodnego (SU 50 000 zł) -ok. 30 zł,

- ubezpieczenie Karnety i kursy - zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku - ok. 10 zł

Generali (Generali z myślą o podróży)

bez dodatkowej składki:

- kradzież mienia na czas

wyjazdu (SU 5 000 zł)

bez dodatkowej składki:

- kradzież mienia na czas

wyjazdu (SU 5 000 zł)

Gothaer (W podróży)

- sporty wodne - ok. 52 zł,
- sporty wysokiego ryzyka - ok. 60 zł

- sporty wodne - ok.55 zł,
- sporty wysokiego ryzyka - ok. 63 zł

Inter Polska (Unter Tour)

doliczane indywidualnie:

- wyjazd do pracy,

- choroby przewlekłe

doliczane indywidualnie:

- wyjazd do pracy,

- choroby przewlekłe

InterRisk (Bon Voyage)

brak

brak

Link4 (Podróże)

mienie pozostawione w domu na czas podróży - 14 zł

- sprzęt sportowy (SU 5000 zł) – ok. 141,12 zł,

- mienie pozostawione w domu na czas podróży - ok. 14 zł

Ubezpieczenia Pocztowe (Bezpieczny Turysta)

- sporty amatorskie -ok. 19 zł,
- sporty wysokiego ryzyka - ok. 113 zł,
- sprzęt sportowy (SU 500 zł) - ok. 10 zł,
- odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej (SU 4 000 zł) - ok. 19 zł,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży na czas podróży (SU 5 000 zł) - 10 zł,
- assistance samochodowy - 55 zł

- sporty amatorskie - ok. 55 zł
- sporty w wysokiego ryzyka - ok.332 zł,
- sprzęt sportowy (SU 5000 zł) - ok. 45 zł
- odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej - ok. 55 zł,
- ubezpieczenie mienia od kradzieży na czas podróży - 10 zł,
- assistance samochodowy - 55 zł

Uniqa (Radość Odkrywania)

brak

w zależności od SU:
- sprzęt sportowy - od 14 do 68 zł,
- dodatkowe koszty dojazdu - 20 zł,
- kontynuacja leczenia w RP - 15 zł,
- odstąpienie od podróży - od 50 do 175 zł,
- odwołanie biletów - od 60 do 120 zł,
- odwołanie noclegów - od 50 do 100 zł,
- wynajęty samochód - od 25 do 50 zł

Źródło: opracowanie własne, na podstawie ofert towarzystw ubezpieczeniowych, stan na 29.05.2017 r.

Możliwość dokupienia opcji dodatkowej zależy od posiadanego przez wczasowicza pakietu ubezpieczeniowego. Okazuje się jednak, że nie wszystkie towarzystwa oferują rozszerzenie ochrony. Takiej możliwości nie będą posiadać osoby, które nabędą pakiet podstawowy w Axa oraz Uniqa, jak również te, które skorzystają z Bon Voyage w InterRisk.

Podróżni, którzy będą chcieli rozszerzyć swoją ochronę o ubezpieczenie sprzętu sportowego, muszą liczyć się z dodatkową opłatą w wysokości od 10 do 140 zł, w zależności od posiadanego pakietu oraz sumy ubezpieczeniowej. Natomiast osoby pragnące zabezpieczyć się przed ewentualnymi kosztami poniesionymi w przypadku odwołania imprezy turystycznej, odwołania biletów bądź noclegów, poniosą koszt rzędu od 50 do 175 zł. Można również wybrać opcję ubezpieczenia obejmującą uprawianie sportów ekstremalnych bądź dla bardziej zachowawczych – sportów amatorskich. Ceny, w zależności od oferowanych pakietów ubezpieczeniowych, wahają się od 19 do 332 zł. Natomiast w BeforeYouGo składka może wzrosnąć od 50 do nawet 300 proc., w zależności od ryzyka.

Warto pomyśleć o bezpieczeństwie

Dokonując wyboru odpowiedniego ubezpieczenia wakacyjnego należy przede wszystkim przemyśleć, jakie miejsca zwiedzimy oraz co planujemy robić podczas urlopu. Analizując OWU warto zweryfikować, czy będziemy należycie chronieni na wypadek różnych sytuacji, które mogą mieć miejsce podczas wypoczynku.

Należy pamiętać, że katalog zagrożeń związanych z wyjazdem jest szeroki tj. wypadek, choroba, uszkodzenie sprzętu, utrata zaliczki w wyniku odwołania imprezy turystycznej czy wydatki związane z koniecznością wcześniejszego powrotu. Warto zastanowić się nad ich wyeliminowaniem bądź przynajmniej ograniczeniem poprzez zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Oferty proponowane przez towarzystwa różnią się pod względem ochrony, przedmiotu ubezpieczenia oraz wysokości składki. Rozpatrując propozycje poszczególnych towarzystw należy również uwzględnić, czy wskazany koszt obejmuje podstawową ochronę, czy może dodatkowe rozszerzenia.

Ubezpieczenia zapewniające ochronę związaną z wyjazdem wypoczynkowym konstruowane są w formie pakietów, tj. różne ubezpieczenia są łączone ze sobą w ramach jednej kompleksowej umowy. Dlatego analizując oferty, kolejno prezentowane przez towarzystwa, należy zwrócić uwagę na wysokość sum ubezpieczenia, zasady wskazujące sytuacje, w których możemy ubiegać się o odszkodowanie oraz katalog wyłączeń tj. zdarzeń, w wyniku których ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Co istotne, obecnie towarzystwa oferują udogodnienia przy zakupie pakietów. Większość z nich można nabyć bezpośrednio online. Wśród analizowanych ofert wyłącznie Ubezpieczenia Pocztowe oraz InterRisk wymagają od klientów bezpośredniej wizyty w oddziałach. Natomiast planując zakupienie ochrony w Ergo Hestia, trzeba liczyć się z koniecznością posiadania iKonta. W przeciwnym wypadku, w celu zakupu polisy również niezbędne będzie udanie się bezpośrednio do agenta. Dodatkowo można skorzystać z polisomatów - maszyn, w których jest możliwość zakupienia ubezpieczenie podróży oraz z aplikacji SkyCash - systemu płatności na smartfony.

Podsumowując, dobra polisa turystyczna jest nieoceniona, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku lub nagłych problemów ze zdrowiem. Ważne jest jednak, aby dobrać ubezpieczenie w rozsądnej cenie, które będzie odpowiadać indywidualnym oczekiwaniom.

Źródło:
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Powiązane: Ubezpieczenia wakacyjne

Komentarze (6)

dodaj komentarz
malvina
Ja zawsze staram się ubezpieczać tak na wszelki wypadek. A jak kształtują się Wasze wakacyjne wydatki w tym roku ? Zgadzacie się z wynikami Barometru Ferratum https://www.ferratum.pl/sites/ferratum.pl/files/pictures/dokumenty/Ferratum-Summer-Barometer2017-POL.PDF ? Ja planuję wydać tyle co w tamtym roku i oczywiście najwięcej Ja zawsze staram się ubezpieczać tak na wszelki wypadek. A jak kształtują się Wasze wakacyjne wydatki w tym roku ? Zgadzacie się z wynikami Barometru Ferratum https://www.ferratum.pl/sites/ferratum.pl/files/pictures/dokumenty/Ferratum-Summer-Barometer2017-POL.PDF ? Ja planuję wydać tyle co w tamtym roku i oczywiście najwięcej atrakcji będzie dla dzieci :)
~Wurth
Szkoda, że nie ma ubezpieczenia od głupoty. Mam tylko OC na samochodzie i nie jest to trup za 10 tys. zł - innych ubezpieczeń (poza kolejnym obowiązkowym systemem ubezpieczeń w ramach ZUS) nie posiadam I ŻYJĘ I MAM SIĘ DOBRZE.
~Adam
też tak myslałem. Do czasu jak z własnej winy skasowałem auto. Pierwszy rok nie zapłaciłem AC - auto warte było ok.30tys. Cena uzyskana ze sprzedaży rozbitego wraka - 3tys.
~Wurth odpowiada ~Adam
Wiesz na czym polega ryzyko? Na tym, że albo ponosisz je Ty i Twój portfel albo Twój portfel płaci składkę i ryzyko ponosi ubezpieczyciel. Logiczne, że jeżeli ktoś Ci auto ukradnie albo sobie je sam rozwalisz to nie ma zmiłuj, ale na tym polega kapitalizm.
~lk
Żebyś się kiedyś nie zdziwił
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki