REKLAMA

Cennik ubezpieczeń mieszkania

Malwina Wrotniak2011-12-01 08:55redaktor naczelna Bankier.pl
publikacja
2011-12-01 08:55

Jednym z kosztów ponoszonych przez kupującego mieszkanie jest coroczne ubezpieczenie. Wykupienie polisy dla nieruchomości zabezpieczającej kredyt to wymóg stawiany przez bank. To, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie mieszkania, zależy już od klienta.

Co miesiąc Bankier.pl publikuje ranking kredytów hipotecznych najbardziej atrakcyjnych dla różnych profili klienta. Ale wydatki związane z kupnem mieszkania nie kończą się na kosztach kredytu. Dodatkowym, corocznym obciążeniem domowego budżetu będzie choćby ubezpieczenie nieruchomości. Bank nakazuje ubezpieczyć mieszkanie, ale nie decyduje za klienta, która firma obejmie je ochroną. Pochopne podjęcie decyzji może sporo kosztować - ceny podobnych produktów różnią się nawet o kilkaset złotych.


W listopadowym rankingu kredytów hipotecznych porównano oferty dla bezdzietnego małżeństwa kupującego 80-metrowe deweloperskie mieszkanie w małej miejscowości położonej nieopodal dużego miasta. Ile przyszłoby im zapłacić za roczne ubezpieczenie mieszkania?

Parametry ubezpieczanej nieruchomości
Typ nieruchomości mieszkanie
Rok budowy 2011
Metraż 80 mkw.
Wartość nieruchomości 360 tys. zł
Wartość elementów stałych 30 tys. zł
Wartość mienia ruchomego 20 tys. zł
Kondygnacja pośrednia
Sprawny domofon tak
Atestowany zamek w drzwiach tak
Drzwi antywłamaniowe tak
Alarm nie
Dozorca 24/7 nie
Osiedle zamknięte nie
Alarm przeciwpożarowy nie
Zagrożenie powodzią nie
Liczba domowników 2
Lokalizacja wieś, ok. 5 tys. mieszkańców, nieopodal dużego miasta;
wariant I: Wysoka k. Wrocławia, wariant II: Jabłonna k. Warszawy

Opracowanie: Bankier.pl

Odpowiedź zależy od tego, jak szeroki miałby być zakres ochrony. Banki wymagają najczęściej ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Decyzję co do ochrony na wypadek włamania i kradzieży, odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, ryzyka powodzi czy strat poniesionych wskutek przepięcia pozostawia się klientowi. Jeśli ten zechce tylko spełnić wymóg kredytodawcy, co prawda oszczędzi na składce, ale zarazem wystawi się na koszty, gdyby doszło do któregoś z nieprzewidzianych w polisie wypadków.

Ubezpieczenie mieszkania – cennik w wersji mini

Poradnik Bankier.pl


Jak ubezpieczyć mieszkanie
krok po kroku?

Jak kupić mieszkanie
krok po kroku?

Poszukujący ubezpieczenia w podstawowym zakresie w zamian za wąską ochronę, spodziewają się niskich cen. Zaskoczeniem dla niektórych może być to, że nie w każdej firmie ubezpieczeniowej uda się zdobyć polisę o tak podstawowych parametrach, jakich życzyłby sobie właściciel mieszkania. Niektóre towarzystwa ubezpieczają wybrane kategorie ryzyka na sugerowane sumy ubezpieczenia (takie przypadki zaznaczono w tabelach kolorem pomarańczowym). Ustalona przez ubezpieczyciela kwota może znacznie przewyższyć wejściowe założenia klienta.

Inną praktyką jest sprzedawanie polis z formie pakietów, na przykład w 2-3 wariantach, o z góry określonym zakresie ochrony, na który klient nie ma wpływu. Tym samym poszukując najprostszego „ubezpieczenia murów od ognia”, możemy w komplecie dostać ochronę i na inne okoliczności (zaznaczono w tabeli kolorem niebieskim). O ile różnica pomiędzy oczekiwaniem klienta a proponowanym mu produktem jest symboliczna, składka wzrośnie nieznacznie albo wcale. Oszczędni powinni jednak szczególnie uważnie śledzić elementy składowe ubezpieczenia, żeby nie nadpłacać. Ta reguła może działać też w drugą stronę – ubezpieczenie majątku na kwotę niższą od zakładanej może rodzić ryzyko niedoubezpieczenia, które przypomni o sobie po wypadku – w postaci odszkodowania mniejszego od oczekiwań właściciela.


Cennik ubezpieczenia mieszkania w wariancie podstawowym (wartość nieruchomości: 360 tys. zł, wartość elementów stałych: 30 tys. zł, wartość mienia ruchomego: 20 tys. zł) na przykładzie Wysokiej k. Wrocławia
Towarzystwo
ubezpieczeń
Od ognia
i innych zdarzeń losowych
OC w życiu prywatnym Kradzież z włamaniem Stłuczenia
szyb
Home assistance Dewastacja
wandalizm
Przepięcia Składka
Allianz tak 100 tys. zł nie nie nie nie nie 276 zł
Aviva tak 50 tys. zł nie nie nie nie nie 409 zł
Benefia
tak 100 tys. zł nie nie tak 2 tys. zł 10 tys. zł 328 zł
Ergo Hestia
tak 50 tys. zł nie nie tak 2 tys. zł 10 tys. zł 305 zł
Generali tak 50 tys. zł nie nie nie nie nie 307 zł
InterRisk tak 50 tys. zł nie nie tak 10 tys. zł 40 tys. zł 251 zł
Liberty Direct tak 20 tys. zł tak tak nie tak tak 390 zł
Link4 tak 50 tys. zł nie nie tak nie tak 329 zł
Pocztowe TUW tak 50 tys. zł nie tak tak nie tak 312 zł
PTU tak 50 tys. zł nie nie nie nie nie 504 zł
PZU tak 50 tys. zł nie nie nie tak tak 320 zł
Warta tak 50 tys. zł nie tak tak nie tak 513 zł
Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od ubezpieczycieli, listopad 2011

W tabeli zestawiono ceny polis zaproponowane klientowi, który szuka prostego ubezpieczenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych, dodatkowo sięgając po OC w życiu prywatnym z obawy przed na przykład konsekwencjami zalania mieszkania sąsiadów. Trzy towarzystwa proponują przy OC sztywne sumy gwarancyjne – w niektórych przypadkach niższe, w innych wyższe od zaplanowanych przez klienta 50 tys. zł.

Końcowe ceny dopasowanych do potrzeb takiego klienta ubezpieczeń wahają się mocno - od 251 zł w przypadku InterRisk TU SA aż po 513 zł w TUiR Warta SA. Ponad połowa towarzystw za ochronę w tym lub zbliżonym zakresie każe sobie zapłacić kwotę pomiędzy 300 a 350 zł. Wyższa składka nie zawsze będzie uzasadniona pełniejszym zakresem ochrony – niektóre grupy ryzyka są włączane pod ochronę bezskładkowo, nie powiększając ceny. O końcowej składce w największym stopniu zadecyduje klasa ryzyka, do której ubezpieczyciel przypisze konkretną nieruchomość po indywidualnym oszacowaniu ryzyka. Na potrzeby symulacji przyjęto, że niewielką miejscowością położoną nieopodal dużego miasta mogłaby być Wysoka k. Wrocławia. Cena ubezpieczenia mieszkania bardzo podobnego, ale położonego w innym regionie kraju byłaby często inna ze względu na inny notowany tam poziom szkodowości.

Cennik ubezpieczenia mieszkania w wersji rozszerzonej

Atrakcyjność ofert ubezpieczycieli zweryfikowano, porównując składki również dla odmiennej lokalizacji – zbliżonej wielkością Jabłonny k. Warszawy. Przy sprawdzaniu cen tym razem przyjęto, że klient poszukuje ochrony w nieco szerszym zakresie – zabezpieczając ryzyko kradzieży z włamaniem, dewastacji i przepięć. Chciałby też w szerokim zakresie korzystać z usług home assistance.

Cennik ubezpieczenia mieszkania w wariancie rozszerzonym (wartość nieruchomości: 360 tys. zł, wartość elementów stałych: 30 tys. zł, wartość mienia ruchomego: 20 tys. zł) na przykładzie Jabłonny k. Warszawy
Towarzystwo
ubezpieczeń
Od ognia
i innych zdarzeń losowych
OC w życiu prywatnym Kradzież z włamaniem Stłuczenia
szyb
Home assistance Dewastacja
wandalizm
Przepięcia Składka
Allianz tak 50 tys. zł tak nie tak 10 tys. zł tak 366 zł
Aviva tak 50 tys. zł tak nie tak 10 tys. zł tak 761 zł
Benefia tak 100 tys. zł tak nie tak tak 10 tys. zł 438 zł
Ergo Hestia tak 50 tys. zł tak nie tak tak 10 tys. zł 413 zł
Generali tak 50 tys. zł tak nie tak 10 tys. zł tak 499 zł
InterRisk tak 50 tys. zł tak nie tak 10 tys. zł tak 389 zł
Liberty Direct tak 20 tys. zł tak tak tak tak tak 383 zł
Link4 tak 50 tys. zł tak tak tak 10 tys. zł tak 406 zł
Pocztowe TUW tak 50 tys. zł 20 tys. zł tak tak 20 tys. zł tak 432 zł
PTU tak 50 tys. zł tak nie tak 10 tys. zł tak 704 zł
PZU tak 50 tys. zł 20 tys. zł nie tak 10 tys. zł tak 327 zł
Warta tak 50 tys. zł 10 tys. zł tak tak 10 tys. zł tak 516 zł
Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od ubezpieczycieli, listopad 2011


Tym razem nie uda się zejść z ceną poniżej 300 zł. Najtańsze ubezpieczenie mieszkania (PZU) kosztuje 327 zł, najdroższe to ponad 700 zł (Aviva i PTU). Dla klienta o tak sprecyzowanych oczekiwaniach koszty mogą różnić się o więcej niż 400 zł. Oferty i tutaj jednak nie do końca sobie odpowiadają - mimo że klient nie poszukuje ochrony od stłuczenia szyb, cztery towarzystwa i tak włączą to ryzyko do produktu. Podobnie jak w uproszczonym wariancie, trzy oferty mają wpisaną inną od założonej sumę ubezpieczenia dla OC.

W obu wariantach kalkulacji ubezpieczycieli poinformowano ponadto, że klient opłaci roczną składkę (polisa dotyczy ochrony na rok) jednorazowo i z góry oraz że nie posiada innych ubezpieczeń w żadnej firmie, w której sprawdza ceny ubezpieczenia. Obydwa warunki mogą w pewnym zakresie modelować ostateczną cenę polisy, niekiedy stając się pretekstem do zniżki.

Malwina Wrotniak, Bankier.pl
m.wrotniak@bankier.pl

W tekście uwzględniono oferty towarzystw ubezpieczeń, które odpowiedziały na ankietę Bankier.pl
* Ubezpieczając majątek, Ergo Hestia oferuje 20% zniżki za ubezpieczenie komunikacyjne OC+AC

Źródło:
Malwina Wrotniak
Malwina Wrotniak
redaktor naczelna Bankier.pl

Redaktor naczelna Bankier.pl. Autorka wielu publikacji z zakresu finansów, ukazujących się na łamach serwisu od 2008 roku. W przeszłości dziennikarz specjalizujący się w tematyce ubezpieczeń, doceniona Nagrodą Polskiej Izby Ubezpieczeń dla Środowiska Dziennikarskiego. Autorka emigracyjnych projektów "Tam mieszkam" i "Zawróceni", uhonorowana Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii. W 2016 r. wydała książkę "Tam mieszkam. Życie Polaków za granicą". Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (35)

dodaj komentarz
~gancarz
jezeli przypadek losowy-ogien,woda niszczy mieszkanie, ktore jest wycenione i osprzet normalny jak w kazdym domu to mieszkanie jest ubezpieczone w calosci ze sprzetem,meblami itd. nigdzie indziej tylko w Polsce rozdrabnia sie wlos na cztery a by wyludzic jak najwieksza sume roczna! Chce ubezpieczyc osprzet domowy to ide do ubezpieczalni,jezeli przypadek losowy-ogien,woda niszczy mieszkanie, ktore jest wycenione i osprzet normalny jak w kazdym domu to mieszkanie jest ubezpieczone w calosci ze sprzetem,meblami itd. nigdzie indziej tylko w Polsce rozdrabnia sie wlos na cztery a by wyludzic jak najwieksza sume roczna! Chce ubezpieczyc osprzet domowy to ide do ubezpieczalni, ktora sie tylko osprzetem zajmuje i tyle!
~Kwici
Jaką to składka miesieczna czy może inną ?
~borek
Konsulting to ściema, więcej znalazłem na rnakomacie.
~jagoda32
Moim zdaniem zawsze mozna zapytać w takim centrum konsultingowym http://www.konsulting4u.pl/
Mysle ze tu znajdą odpowiednie rozwiązanie.
~patryk
Najfajniejsze to są oferty można znaleźć w https://rankomat.pl/ubezpieczenie-mieszkania-i-domu/kalkulator
~daria34
A czy tak naprawde nie lepiej zdeydowac sie jednak na cos takiego http://www.konsulting4u.pl
Takie oferty moim zdaniem są najtrafniejsze.
~Ekspert_Link4
W Polsce, w samym 2014 roku, odnotowano 106 900 kradzieży i włamań. Ubezpieczenie mieszkania w przypadku włamania pozwoli odzyskać stracony majątek. Warto pomyśleć o wykupie polisy już przed przeprowadzką do wymarzonego mieszkania.
~gini
Ja nie narzekam po zalaniu mieszkania dostałam od Generali równowartość poniesionych strat a nawet mi jeszcze trochę zostało to spokojnie drugi pokój pomalowałam za to
~dok
Ja 3 lata temu za zalanie sufitów z winy sąsiada w pokoju 14 mkw kuchni 8 mkw i przedpokoju 4 mkw dostałem 200 zł odszkodowania z warty nie ubezpieczam już mieszkania.
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)

Powiązane: Mieszkanie na kredyt

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki