REKLAMA

COMARCH: Oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy

2021-02-20 09:04
publikacja
2021-02-20 09:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Oświadczenie ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-4-2018 z dnia 2 marca 2018 r. o podpisaniu w dniu 2 marca 2018 r. przez konsorcjum firm Comarch Polska S.A. z siedzibą w Krakowie i Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Konsorcjum”) z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie (dalej „ZUS”) umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS (dalej: „Umowa”) oraz RB-2-2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie oświadczenia ZUS o częściowym zakończeniu stosunku zobowiązaniowego powstałego na gruncie umowy na świadczenie usług utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego KSI ZUS, a także RB-24-2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. i RB-26-2019 z dnia 8 listopada 2019 r. o podpisaniu, odpowiednio, porozumienia i ugody dotyczących Umowy ZUS KSI, oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB-17-2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. o podpisaniu w dniu 23 grudnia 2020 r. aneksu do ww. Umowy, Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 19 lutego 2021 r. oświadczenia ZUS o częściowym odstąpieniu od Umowy, złożonego w oparciu o przysługujące ZUS uprawnienie wynikające z Umowy, w zakresie części zamówienia uzupełniającego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., na mocy którego powierzono Konsorcjum świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS objętych aktualnie Umową z Asseco Poland S.A. Zgodnie z oświadczeniem ZUS na decyzję o skorzystaniu z prawa częściowego odstąpienia od Umowy wpływ miał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 19 lutego 2021 r. (sygn. akt KIO 18/21).
Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia uzupełniającego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 1 Aneksu z dnia 23 grudnia 2020 r., którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37 550 399,67 zł netto (46 186 991,59 zł brutto). Pozostały zakres usług objętych Umową nie ulega zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-19 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
2021-02-19 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki