REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

COLUMBUS ENERGY S.A.: Podpisanie kolejnego aneksu do umowy kredytu odnawialnego

2022-07-15 11:33
publikacja
2022-07-15 11:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-15
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Podpisanie kolejnego aneksu do umowy kredytu odnawialnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. (dalej: Columbus) informuje, iż w dniu 15 lipca 2022 r. podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: BOŚ) kolejny aneks do umowy kredytu odnawialnego z dn. 30 czerwca 2020 r. (o którym Columbus informował 30 czerwca 2020 r. w drodze raportu ESPI nr 18/2020), aneksowanej 24 czerwca 2022 r. (o czym Columbus informował 7 lipca 2022 r. raportem ESPI nr 38/2022). Na podstawie tego aneksu, limit kredytu ustalony został na 40 mln obowiązujący do 30 października 2022 r. a następnie stopniowo zmniejszany tak, że na 31 maja 2023 r. kwota limitu wyniesie 15 mln zł, która będzie spłacona do 23 czerwca 2023 r.

Zarząd przypomina, iż kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Columbus. Odsetki są płatne miesięcznie.

W drodze niniejszego aneksu, zabezpieczenia kredytu zostały ustalone następujące:
- pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz innych rachunkach w BOŚ,
- weksel in blanco z wystawienia Columbus wraz z deklaracją wekslową,
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji Columbus w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego,
- zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Columbus prowadzonych w BOŚ wraz z klauzulą kompensacyjną,
- nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGP Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kwoty kredytu tj. 36 mln zł z terminem obowiązywania do 3 miesięcy po dacie zapadalności kredytu, udzielona w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP,
- zastaw rejestrowy - na pierwszym miejscu - na zapasach w postaci paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do montowania dla klientów indywidualnych o wartości ok. 20 mln zł,
- cesja na BOŚ wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczeniowej zapasów w postaci paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do montowania dla klientów indywidualnych.

Zarząd wskazuje, iż niniejszy aneks został zawarty z uwagi na zmianę modelu zabezpieczenia tego limitu kredytowego. Aneks wszedł w życie z dniem jego podpisania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-15 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki