REKLAMA

CD PROJEKT SA: Czasowe wstrzymanie dostępności gry Cyberpunk 2077 w PlayStation Store

2020-12-18 02:13
publikacja
2020-12-18 02:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-18
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Czasowe wstrzymanie dostępności gry Cyberpunk 2077 w PlayStation Store
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości decyzję Sony Interactive Entertainment (dalej jako “SIE”) dotyczącą usunięcia do odwołania cyfrowej wersji gry Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Decyzja podjęta została po konsultacjach Spółki z przedstawicielami SIE dotyczących umożliwienia realizacji zwrotu gry osobom które zakupiły ją w wersji cyfrowej poprzez PlayStation Store i chciałyby dokonać jej zwrotu. Wszystkie dotychczas sprzedane poprzez PlayStation Store cyfrowe egzemplarze gry pozostają dostępne do użytkowania przez dotychczasowych nabywców. Gracze mogą niezmiennie nabywać pudełkową wersję gry w sprzedaży bezpośredniej lub wysyłkowej. Zarówno cyfrowe, jak i fizyczne kopie gry nieprzerwanie objęte będą wsparciem i otrzymywać będą przyszłe aktualizacje od Spółki.
Zarząd Spółki zdecydował o podaniu w/w informacji do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego w związku z potencjalnym znaczeniem tej informacji dla decyzji inwestycyjnych inwestorów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report no. 66/2020


Subject: Temporary suspension of the availability of Cyberpunk 2077 on
PlayStation Store


Legal basis: Art. 17 section 1 of the Market Abuse Regulation – inside
information


The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in
Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby publicly
discloses the decision of Sony Interactive Entertainment (hereinafter
referred to as “SIE”) to remove Cyberpunk 2077 from PlayStation Store
until further notice. The decision was undertaken following our
discussion with SIE regarding a full refund for all gamers who had
purchased Cyberpunk 2077 via PlayStation Store and want a refund at this
time. All copies of the game previously purchased digitally on
PlayStation Store remain available for use by their respective buyers.
Gamers can still buy physical versions of the game in retail and mail
order stores. All copies, whether digital or physical, will continue to
receive support and updates from the Company.


The Management Board of the Company has decided to publicly disclose
this information in the form of a current report due to its potential
influence on investment-related decisions.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely
for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts
devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or
approximations may exist. In case of any differences between the Polish
and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT,
its representatives and employees decline all responsibility in this
regard.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-12-18 Adam Kiciński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki