REKLAMA

CCC: Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

2019-11-18 21:26
publikacja
2019-11-18 21:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-18
Skrócona nazwa emitenta
CCC
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CCC S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, w związku z otrzymanym postanowienia z dnia 12 listopada 2019 roku, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2019 r. w sposób opisany poniżej:

- § 20 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

㤠20
1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą Nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r., a kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2020 r. i będzie trwał do dnia 31 stycznia 2021 r. Począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.”


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-18 Marcin Czyczerski Prezes Zarządu
2019-11-18 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki