REKLAMA
ZAGŁOSUJ

CASPAR AM SA: Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

2021-11-18 13:08
publikacja
2021-11-18 13:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-18
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Caspar Asset Management S.A. ("Spółka") informuje, że mając na uwadze długoterminowe cele oraz interes Spółki, podjął decyzję o rozpoczęciu procesu ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), a tym samym przeniesieniu notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW.

W celu przeniesieniu notowań akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany GPW wymagane jest m.in. zwołanie Walnego Zgromadzenia, podjęcie decyzji w tym zakresie przez Akcjonariuszy Spółki oraz sporządzenie prospektu w związku ze zmianą rynku notowań. W chwili obecnej Zarząd Spółki nie zamierza proponować Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i przeprowadzenia nowej emisji akcji Spółki.

O poszczególnych etapach związanych z procesem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki na rynek regulowany, w szczególności o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie informowała w odrębnych raportach bieżących zgodnie z przepisami prawa.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-18 Leszek Kasperski Prezes Zarządu
2021-11-18 Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki