CAPITAL PARK S.A.: Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

2019-07-01 14:57
publikacja
2019-07-01 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CAPITAL PARK S.A.
Temat
Wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Capital Park S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 1 lipca 2019 r. powziął informację o podjęciu w dniu 26 czerwca 2019 r. przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 636/2019 w sprawie wprowadzenia z dniem 28 czerwca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW:
1) 2.765.240 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji serii B;
2) 838.855 (osiemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji serii D
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCPPRK00037”.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-01 Kinga Nowakowska Czlonek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki