REKLAMA

CANNABIS: Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.

2023-01-27 20:18
publikacja
2023-01-27 20:18
Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2022 z dnia 27.12.2022 roku, informuje, że w dniu 27.01.2023 roku uprawniony tj. posiadacz warrantów subskrypcyjnych z serii C złożył oświadczenie o objęciu w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego 860.000 akcji serii I Spółki, wpłacając 292.400,00 zł tytułem ceny emisyjnej.
Jednocześnie Zarząd informuje o ustaleniu ceny emisyjnej, zgodnie z treścią umowy inwestycyjnej, o której Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 2/2023 z dnia 26.01.2023 roku, w wysokości 0,34 zł za 1 akcję serii I.
Szczegółowe warunki wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii C określa Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 28.11.2022 roku, której treść została opublikowana przez Emitenta raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 28.11.2022 roku.

Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do zarejestrowania objętych przez uprawnionego akcji w Depozycie Papierów Wartościowych.
Prawa z akcji serii I powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych.
Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii I tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych, o kwotę równą wartości nominalnej objętych akcji.

Podstawa Prawna
§ 3 ust. 1 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki