REKLAMA

C&C ENERGY SA: Treści uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.

2023-06-29 17:54
publikacja
2023-06-29 17:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
tresci_uchwal_ZWZ_CleanCarbon_Energy_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-29
Skrócona nazwa emitenta
C&C ENERGY SA
Temat
Treści uchwał pojętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A. w dniu 29 czerwca 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Clean& Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667 na postawie § 19 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w dniu 29 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Clean& Carbon Energy S.A., na którym podjęto uchwały o treści podanej w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło o podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na brak kandydatów.
Załączniki
Plik Opis
tresci uchwal ZWZ CleanCarbon Energy S.A..pdftresci uchwal ZWZ CleanCarbon Energy S.A..pdf tresci uchwal podjetych na ZWZA Clean&Carbon Energy S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-29 Józef Mikołajczyk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki