REKLAMA
ZAGŁOSUJ

Brak zmian w prawie zamówień publicznych spowoduje dalszy spadek marż Impela - prezes

2013-06-25 15:43
publikacja
2013-06-25 15:43

Brak zmian w ustawie o zamówieniach publicznych spowoduje dalszy spadek marż Impela - poinformował PAP Grzegorz Dzik, prezes spółki. Dodał, że dalsze zwiększanie kosztów pracy może wpłynąć na zwiększenie szarej strefy m.in. w branży ochroniarskiej i utrzymania czystości.

"W 2008 roku w ustawie o zamówieniach publicznych zmieniono art.144 blokując możliwość renegocjacji kontraktów w trakcie ich trwania, nawet w razie nieprzewidywalnych wcześniej zmian prawa, w tym zmian kosztów pracy. Dodatkowo, coroczne podwyżki płacy minimalnej, bez możliwości aktualizacji wieloletnich kontraktów publicznych stworzyły pułapkę legislacyjną" - powiedział PAP Dzik.

"W efekcie co roku obniżają się wynagrodzenia i zatrudnienie, szczególnie osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. W przypadku Impela, nasze wyniki od tamtego okresu są pod presją. W pierwszych latach niwelowaliśmy ten negatywny wpływ przez rozwój sprzedaży i współpracy z podwykonawcami, jednak od 2010 roku widać zmniejszanie marży, które postępuje" - dodał.

Zdaniem prezesa Dzika, dalsze zwiększanie kosztów pracy może wpłynąć na zwiększenie szarej strefy m.in. w branży ochroniarskiej i utrzymania czystości.

"Bardzo negatywny wpływ ma również kryterium najniższej ceny w przetargach publicznych. Obecny stan prawny wymaga natychmiastowej zmiany, aby ta sytuacja nie doprowadziła do wypchnięcia pracowników z legalnego rynku pracy" - powiedział.

"Rząd zapowiada kolejne zwiększanie kosztów pracy przez ozusowanie umów zleceń. Wprowadzenie takiej zmiany bez co najmniej 12 miesięcznego vacatio legis i zmiany art. 144 ustawy o zamówieniach publicznych spowoduje wielki exodus do szarej strefy" - dodał.

Zgodnie z art. 144 ustawy "Prawo zamówień publicznych" zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. (PAP)

kam/ jtt/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki