Będą nowe zasady wyliczania wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie

2020-08-14 01:44
publikacja
2020-08-14 01:44
fot. Patryk Kośmider / Shutterstock

Wynagrodzenia m.in. prezydenta, parlamentarzystów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa będą powiązane z wysokością wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego - przewiduje projekt opublikowany na stronie Sejmu. Zaproponowano, by wynagrodzenie przysługiwało również pierwszej damie.

W czwartek wieczorem na stronie Sejmu opublikowano projekt ustawy - przygotowany przez Komisję Regulaminową, Spraw Poselskich i Immunitetowych - o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych.

Głównym celem nowelizacji jest - jak wskazano w uzasadnieniu - "podjęcie próby urealnienia wynagrodzeń wypłacanych osobom pełniącym funkcje publiczne, które na skutek braku wzrostu wynagrodzeń przez ostatnie lata, a nawet ich obniżenia o 20 proc. (co miało miejsce w 2018 r. w stosunku do posłów, senatorów i grupy pracowników samorządowych pełniących funkcje publiczne), pozostały na niskim poziomie wynagradzania, nieadekwatnym do wzrostu przeciętnego czy minimalnego wynagrodzenia w tym samym okresie".

Ponadto - jak czytamy - proponowane zmiany "stanowią także próbę zniwelowania w odpowiedniej proporcji różnicy, jaka powstała pomiędzy wynagrodzeniami tych osób (kluczowych dla władz ustawodawczej i wykonawczej), a przedstawicielami głównych organów władzy sądowniczej".

Projekt wiąże wysokość wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie nie jak dotychczas z kwotą bazową corocznie określaną w ustawie budżetowej, ale z wynagrodzeniami sędziów Sądu Najwyższego. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego (w drugim kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Dla obliczenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN przyjmuje się wielokrotność tej podstawy z zastosowaniem mnożnika 4,13, czyli kwotę 19 986,06 zł.

Projekt przewiduje, że prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonego w stawce podstawowej. Byłaby to kwota 25 981 zł Zaproponowano również, by pierwszej damie przysługiwało wynagrodzenie miesięczne odpowiadające 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN, czyli blisko 18 tys. zł.

"Jakkolwiek osoba małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (...) nie jest osobą zajmującą kierownicze stanowisko państwowe, to jednak realizuje, jak dotąd nieodpłatnie, ważne zadania o charakterze reprezentacyjnym i wspomagającym Prezydenta RP, także kosztem własnej kariery zawodowej i czasu prywatnego. Zatem w pełni uzasadnione jest przyznanie Jej z tego tytułu odpowiedniego wynagrodzenia" - czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie wskazano, że Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej - 21 984 zł. Wicemarszałkom Sejmu i Senatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN - 17 987 zł. Zaproponowano również, aby uposażenie posła i senatora odpowiadało wysokości 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN - 12 591 zł.

Prezesowi Rady Ministrów przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN (21 984 zł), wiceprezesowi Rady Ministrów - 1-krotności wynagrodzenia sędziego SN (19 986,06 zł), ministrowi - 0,9-krotności (17 987 zł), a sekretarzowi stanu oraz podsekretarzowi - 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN (16 988 zł).

Wojewodzie przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wysokości 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN (14 989 zł), a wicewojewodzie 0,65-krotności (12 991 zł).

Projekt przewiduje również, że wysokość subwencji dla partii politycznych będzie uwzględniała zmiany "wynikające m.in. z kwestii zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników oraz wykonawców świadczących usługi".

Proponowane przepisy mają również uruchomić mechanizm dostosowania wynagrodzeń osób zajmujących kluczowe stanowiska w samorządzie terytorialnym "do zakresu odpowiedzialności, charakteru realizowanych zadań, a przede wszystkim do faktycznej sytuacji gospodarczej - przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce". Jak dodano, "przy ustalaniu tych wynagrodzeń trzeba jednocześnie pamiętać o konieczności uszanowania autonomii samorządu terytorialnego".

Zgodnie z projektem, marszałkowi województwa, wicemarszałkowi oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Staroście, wicestaroście oraz pozostałym członkom zarządu powiatu przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN. Przewodniczącemu zarządu związku i pozostałym członkom zarządu (w związkach jednostek samorządu terytorialnego) przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.

Z kolei w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrzowi dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy i pozostałym członkom zarządu dzielnicy, przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,52-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej.

Do maksymalnych wynagrodzeń określonych w ustawie nie będą wliczane dodatki za wieloletnią pracę (tzw. stażowe).(PAP)

autorka: Olga Zakolska

ozk/wr/

Źródło:PAP
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (15)

dodaj komentarz
pstrzezek
Zawsze można powiedzieć jak typowy wyborca z syndromem komuny mentalnej "a co mnie to obchodzi, nie za moje sie bawią, tylko za państwowe, czyli wspólne, czyli niczyje"
pstrzezek
Wydatki kancelarii prezydenta za ostatnią kadencję były najwyższe w historii tego urzędu (880 mln PLN za lata 2015-2019) Wraz z rokiem 2020 będzie to 1,8 mld PLN. Bronek w tym czasie też specjalnie nie oszczędzał (1,1 mld za lata 2010-2015) ale i tak jest to 700 mln mniej niż Andrzej.
sturmbannfuhrer_brunner
Dzięki Bogu że wreszcie im podniosą, jak żyć z tą inflacją, która nie wiadomo skąd się pojawiła, przecież nie rodzą się dzieci, prawda silvio? :)
andregru
Polska zapatrzona w Grecję . Tam zwykli ludzie najbardziej odczuli kryzys finansów Państwa .
tindala
Z moralnego punktu widzenia jest to NIEPRZYZWOITE. Aczkolwiek formalnie poprawne. Jak rozumiem opozycja i rządzący są tu cudownie jednomyślni. Nowy Cud Sierpniowy. A może by tak zamiast wyciągania łapek po publiczny grosz w sytuacji Rynkowego Krachu- zadeklarować przekazywanie 10% pensji na cele społeczne na przykład Z moralnego punktu widzenia jest to NIEPRZYZWOITE. Aczkolwiek formalnie poprawne. Jak rozumiem opozycja i rządzący są tu cudownie jednomyślni. Nowy Cud Sierpniowy. A może by tak zamiast wyciągania łapek po publiczny grosz w sytuacji Rynkowego Krachu- zadeklarować przekazywanie 10% pensji na cele społeczne na przykład przez najbliższe pół roku.
ps. skopiowałem się, ale sprawa ważna - a pazerność i nieokrzesanie monstrualne. W stylu ciasteczek Marii Antoniny.
jes
Lepszy sort zobaczy co dopiero znaczy - Teraz K... My !!!
eagleeye
A twierdzą że mamy kryzys a tu patrzcie "podwyżki"
zenonn
Co lud obchodzi pensja prezydenta, premiera itp? "kieszonkowe", "na waciki",...
Wszystko finansowane z budżetu, mieszkanie, ubranie, jedzenie, transport,...
Co płacą z własnej pensji?
jes
nowy nick starego pisowskiego trolla
Obrona podwyżek dla posłów, którzy twierdzą że jest kryzys i wszyscy musza zaciskać pasa w wykonaniu zenka dokładnie pokazuje sposób myślenia lepszego sortu.

Powiązane: Polityka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki