REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zmiany w składzie Komitetu Audytu

2023-01-17 17:50
publikacja
2023-01-17 17:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zmiany w składzie Komitetu Audytu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do rb 6/2023 z dnia 12 stycznia 2023r. („Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki”) informuje o zmianach w składzie Komitet Audytu, do którego powołani zostali spośród członków Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Korniluk oraz Pan prof. Maciej Siedlar, w miejsce Pana Jarosława Błaszczaka i Pana dr Dirka Pamperina, którzy złożyli rezygnację w dniu 16 stycznia 2023r.

Aktualnie skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
1. Maciej Korniluk
2. Maciej Siedlar
3. Konrad Miterski

Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”), tj.:
a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka
c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Pan Maciej Korniluk oraz Pan Konrad Miterski jest członkiem Komitetu Audytu, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, natomiast Pan prof. Maciej Siedlar posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Ponadto Pan Maciej Korniluk i Pan prof. Maciej Siedlar złożyli oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy oraz w pkt 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-01-17 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki