REKLAMA
DZIEŃ UE

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo dotyczącej budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego

2023-05-09 22:39
publikacja
2023-05-09 22:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-09
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo dotyczącej budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent”), niniejszym informuje o zawarciu w dniu 9 maja 2023 r. aneksu do umowy o generalne wykonawstwo (dalej: „Aneks”) z Karmar SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Generalny Wykonawca”), o zawarciu której Emitent informował w rb 41/2021 (dalej: „Umowa”).

Przedmiotem Aneksu jest potwierdzenie zmiany zakresu przedmiotu Umowy związanego ze zmienionym pozwoleniem na budowę, w wyniku wprowadzenia zmian do projektu, które mają na celu zwiększenie funkcjonalności budynku badawczo – rozwojowego w ramach Centrum Innowacji Biotechnologicznych - Zakład ONKO BCG (dalej: „CBR”), a także optymalizację kosztów eksploatacji obiektu po jego oddaniu do użytkowania.

Główne zmiany do Umowy wprowadzone Aneksem:
• usankcjonowanie Zamiennego Pozwolenia na Budowę
• zmiana terminu uzyskania Pozwolenia na Użytkowania na dzień 30 września 2023 r. oraz odbioru końcowego na 20 grudnia 2023 r.
• zmiana wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy na 47 013 415,08 złotych netto
• określenie punktów styku instalacji realizowanych przez Generalnego Wykonawcę oraz urządzeń dostarczanych przez Biomed w ramach dostaw inwestorskich, co zminimalizuje możliwość wystąpienia kolizji oraz prac dodatkowych na etapie uruchomienia CBR,
• określenie dokładnego zakresu kwalifikacji i walidacji zakładu Biomed który zostanie zrealizowany przez Generalnego Wykonawcę,
• wprowadzenie zapisów dodatkowo zabezpieczających Biomed w zakresie solidarnej odpowiedzialność wobec podwykonawców (dodatkowe gwarancje bankowe),
• zrzeczenie się przez Generalnego Wykonawcę możliwości dochodzenia dodatkowych roszczeń związanych m.in. z modyfikacjami zakresowymi wprowadzonymi przez Biomed,

Wprowadzone zmiany pozostają w zgodzie z warunkami dotacji udzielonej przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (o zawarciu umowy o dofinansowane Emitent informował rb 97/2020).

Spółka ma zabezpieczone środki finansowe na realizację inwestycji CBR.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej. Celem utworzenia CBR jest wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w skali międzynarodowej oraz odpowiedź na zapotrzebowanie pacjentów-udoskonalony produkt lecznicy Onko BCG oraz szczepionka BCG.. Budowa CBR umożliwi zwiększenie konkurencyjności produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki
Emitent należy do czołowych producentów i jest jednym z nielicznych w Europie wytwórców produktów leczniczych BCG.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-09 Mieczysław Starkowicz Prezes Zarządu
2023-05-09 Jakub Winkler Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki