REKLAMA

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Zakończenie procesu pozyskania finansowania w formie kapitału

2021-09-20 15:19
publikacja
2021-09-20 15:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Zakończenie procesu pozyskania finansowania w formie kapitału
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do rb 17/2021 oraz rb 25/2021, w których Emitent zawiadamiał o zmianie struktury finansowania projektów strategicznych Spółki, niniejszym informuje o zakończeniu procesu pozyskania kapitału w formie eqiuty.

Zgodnie z informacją uzyskaną od doradcy transakcyjnego – spółki IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wykonaniu umowy inwestycyjnej i o oferowanie z dnia 7 kwietnia 2021 r. („odpowiednio „IPOPEMA” oraz „Umowa Inwestycyjna i o Oferowanie”), zostały zgromadzone środki w kwocie 13 409 049,48 zł w związku ze sprzedażą w okresie od 4 maja 2021 r. do 17 września 2021 r. 1.265.202 akcji pożyczonych od wybranych akcjonariuszy Spółki po średniej cenie 10,59 zł za jedną akcję.

Proces pozyskania kapitału w formie equity podzielony był na dwie części. W ramach pierwszej, o której Emitent informował w rb 17/2021 zostało zgromadzonych 21 391 462 zł w wyniku sprzedaży przez IPOPEMA 1.734.798 akcji po średniej cenie 12,33 zł za jedną akcję. Środki te zostały dedykowane na finansowanie wkładu własnego projektu utworzenia Centrum innowacji biotechnologicznych BCG („Projekt CBR”) dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowe („CBR”), na realizację którego Emitent otrzymał dotację przyznaną przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 29 177 958 zł (Spółka informowała o uzyskaniu dotacji w rb 81/2020).

Intencją Zarządu jest przeznaczenie środków z drugiej części procesu pozyskania kapitału w formie equity na finansowanie wkładu własnego projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” („Zakład produkcyjny Onko BCG”), na realizację którego Emitent otrzymał dotację od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie 43 158 072 zł (Spółka informowała o uzyskaniu dotacji w rb 44/2021).

Pozostałe środki na finansowanie wkładu własnego Zakładu produkcyjnego Onko BCG w kwocie do 20 mln zł pochodzić będą z finansowania dłużnego. O efektach rozmów w zakresie uzyskania finansowania dłużnego Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym w sytuacji uzyskania zapewnień takiego finansowania. Projekt budowy Zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu CBR. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Emitenta oraz umocni pozycję rynkową Spółki, zaś realizacja inwestycji Zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu.

Zgodnie z Umową Inwestycyjną i o Oferowanie zarząd Spółki podejmie uchwałę emisyjną i zaoferuje akcje nowej emisji w ilości 1.265.202 na rzecz IPOPEMA po średniej cenie uzyskanej ze sprzedaży akcji przez IPOPEMA, tj. 10,52 zł za jedną akcję.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej i o Oferowanie IPOPEMA lub podmiot wskazany przez IPOPEMA zobowiązany będzie objąć i opłacić akcje nowej emisji, a następnie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji do obrotu przez GPW w Warszawie SA zwrócić je do akcjonariuszy, którzy pożyczyli akcje.

Zarząd planuje podjąć uchwałę emisyjną w najbliższych dniach, dzięki czemu w niedługim okresie wpłyną do Spółki środki z tytułu objęcia akcji nowej emisji.

Po uzyskaniu finansowania dłużnego w kwocie 20 mln zł i podjęciu uchwał emisyjnych o którym mowa powyżej, struktura finansowania Projektu CBR i Zakładu produkcyjnego Onko BCG będzie następująca: bezzwrotne środki UE, środki własne oraz podwyższenie kapitału własnego – stanowić będzie powyżej 80% całkowitego planowanego budżetu Projektu CBR i Zakładu produkcyjnego Onko BCG, zaś finansowanie dłużne według założeń stanowić będzie nie więcej niż 20% tej kwoty.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Jakub Winkler Członek Zarządu
2021-09-20 Artur Bielawski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki