REKLAMA

BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy

2020-11-06 21:05
publikacja
2020-11-06 21:05
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 listopada 2020r. podpisał z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP SA”) aneks do umowy z dnia 09.05.2018r. na udzielenie kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej („Umowa”) na kwotę 8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
Kredyt został przyznany na okres 24 miesięcy do 8 listopada 2022 r.
W ramach linii kredytowej PKO BP SA udziela Kredytobiorcy sublimitów na:
• kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 3 500 000,00 PLN
• kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 4 500 000,00 PLN
Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-06 Bartłomiej Antczak Prezes Zarzadu Bartłomiej Antczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki