B.A.C.D. SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

2017-04-24 20:44
publikacja
2017-04-24 20:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2017
Data sporządzenia: 2017-04-24
Skrócona nazwa emitenta
B.A.C.D. SA
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:


Zarząd spółki pod firmą B.A.C.D. S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki – Michała Tymczyszyna z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień dzisiejszy tj. 24 kwietnia 2017 r.
Pismo nie zawiera informacji o przyczynach rezygnacji.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-04-24 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki