REKLAMA
PIT 2023

ARMATURA KRAKÓW S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.

2014-01-31 14:32
publikacja
2014-01-31 14:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ARMATURA KRAKÓW S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Armatura Kraków SA informuje, że w związku ze złożonym w dniu 9 stycznia 2014 r. wnioskiem o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Armatura Kraków SA formy dokumentu, o którym Spółka informowała RB 1/2014 z dnia 09.01.2014 r., trwa procedura w przedmiotowej sprawie.
W przypadku nie ustania obowiązków informacyjnych Spółki publicznej przed publikacją raportu okresowego, Zarząd ustala następujące terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014:
• Raport roczny za rok obrotowy 2013 - termin publikacji w dniu 11 marca 2014 roku,
• Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 - termin publikacji w dniu 11 marca 2014 roku.
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe:
• I kwartał 2014 roku - termin publikacji w dniu 13 maja 2014 roku,
• III kwartał 2014 roku - termin publikacji w dniu 12 listopada 2014 roku.
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku zawierający skrócony raport jednostkowy - termin publikacji w dniu 26 sierpnia 2014 roku.

Działając zgodnie z § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Spółka nie będzie przekazywała rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2014 r. oraz II kwartał 2014 r. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż na zasadzie określonej w § 83 ust 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu dotyczącego tego sprawozdania.

Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-01-31 Konrad Hernik Prezes Zarządu
2014-01-31 Andrzej Tylko Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki