10,5000 zł
1,94% 0,2000 zł
Aplisens SA (APN)

Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-02
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Ustalenie ceny nabycia akcji przez osoby uprawnione w ramach realizacji Programu Motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ustalenia ceny nabycia jednej akcji dla pracowników i członków Zarządu Spółki w ramach realizacji "Programu Motywacyjnego na lata 2017 – 2019 dla pracowników i członków Zarządu APLISENS S.A." stanowiącego załącznik do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2017 r., w związku wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej APLISENS za rok 2017.
Cena nabycia została ustalona, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, na poziomie 4,24 zł (cztery złote i dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję, to jest - zgodnie z postanowieniami ust. 12 pkt 2 wymienionego Programu Motywacyjnego - na poziomie stanowiącym 40% średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 4 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym akcje zostaną nabyte przez osobę uprawnioną, albo w którym osoba uprawniona złoży oświadczenie o nabyciu akcji (przy czym średnią cenę rynkową stanowi średnia arytmetyczna z kursów zamknięcia dla notowań akcji Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
Zarząd Spółki przypomina, że uchwałą nr 18 z dnia 5 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że Program Motywacyjny za rok 2017 zrealizowany będzie poprzez wydanie osobom uprawnionym zgodnie z listą imienną sporządzoną przez Zarząd oraz Prezesowi Zarządu łącznie 255.079 akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2018 r. i nie umorzonych przez Spółkę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-02 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.