REKLAMA

APATOR: Zawarcie umowy z Energa-Operator SA

2021-09-20 12:39
publikacja
2021-09-20 12:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
APATOR
Temat
Zawarcie umowy z Energa-Operator SA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Apator SA („Spółka”) informuje, że w wyniku wygranego przetargu, Spółka zawarła w dniu 20 września 2021 r. z Energa - Operator SA ("EOP") umowę na dostawę 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC PRIME wraz z modemami komunikacji zastępczej.

Wartość umowy wynosi 57 mln zł netto, a dostawy będą realizowane w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością przedłużenia o okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Zgodnie z postanowieniami umowy, EOP ma prawo naliczać kary umowne, w szczególności z tytułu opóźnień w dostawach partii urządzeń albo nieterminowego usuwania wad w okresie gwarancji. Jednak warunki umowy, w tym uregulowania w zakresie kar, zobowiązań i gwarancji nie odbiegają od standardowych warunków dotychczas stosowanych w tego typu umowach z EOP.​

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu
2021-09-20 Jolanta Dombrowska Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

To żabkość na rynku

17 000 zł przychodu gwarantowanego przez rok do 12 000 zł na rozwój biznesu tylko 5000 zł wkładu własnego w pełni wyposażony sklep

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki