REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Korekta raportu nr 1/2021 z dn. 13 stycznia 2021 r. - Informacja dotycząca szacowanej sprzedaży gry Ghostrunner

2021-01-14 19:41
publikacja
2021-01-14 19:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021 KOR
Data sporządzenia: 2021-01-14
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Korekta raportu nr 1/2021 z dn. 13 stycznia 2021 r. - Informacja dotycząca szacowanej sprzedaży gry Ghostrunner
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r., w którym Spółka przekazała informację dotyczącą szacowanej sprzedaży gry Ghostrunner.

Korekta dotyczy omyłki pisarskiej, w zakresie wskazania przewidywanego terminu publikacji komunikatu bieżącego zawierającego pełną, szczegółową informację o sprzedaży, w tym po uzyskaniu pełnej informacji o zwrotach. W pierwotnym komunikacie wskazano, iż publikacja tego komunikatu nastąpi najprawdopodobniej na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku, podczas gdy powinno być wskazane, że publikacja takiego komunikatu nastąpi na przełomie pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku. Pozostała treść komunikatu pozostaje bez zmian.

Poniżej Zarząd przekazuje treść komunikatu po korekcie:

„Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w oparciu o dane cząstkowe oraz liczbę aktywnych graczy szacuje, że do dnia 31 grudnia 2020 r. gra Ghostrunner ("Gra") sprzedała się w liczbie ponad 500 000 kopii.
Spółka szacowała sprzedaż gry na 400 000 kopii w ciągu roku i takie założenia były użyte przy wycenie gry przez biegłego.
Powyższa liczba szacunkowa obejmuje sprzedaż detaliczną Gry na wszystkich platformach sprzętowych oraz we wszystkich sklepach. Po ostatecznym zweryfikowaniu danych dotyczących sprzedaży, w tym po uzyskaniu pełnej informacji o zwrotach oraz szczegółowych danych o sprzedaży, Spółka przekaże oficjalne dane w osobnym komunikacie bieżącym. Biorąc pod uwagę dotychczasową historię otrzymywania zweryfikowanych danych od partnera, nastąpi to najprawdopodobniej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału br.
Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-14 Piotr Żygadło Prezes Zarządu
2021-01-14 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2021-01-14 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki