60,30 zł
-1,15% -0,70 zł
Alior Bank SA (ALR)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
SSF_GrupaAliorBank_20170630.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_IP2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_raport_z_przegladu_HY2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Grupa_raport_z_przegladu_HY2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSF_GrupaAliorBank_20170630_eng.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Management_Board_Raport_IH2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Bank_auditor's_report_HY2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Alior_Group_auditor's_report_HY2017.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2017
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-08-10
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ALIOR BANK S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-232 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łopuszańska 38D
(ulica) (numer)
22 555 22 22 22 555 23 23
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@alior.pl www.aliorbank.pl
(e-mail) (www)
107-001-07-31 141387142
(NIP) (REGON)
KPMG Audyt Sp. z o.o sp.k.
(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016
I. Wynik z tytułu odsetek 1 380 349 856 667 324 987 195 564
II. Wynik z tytułu opłat i prowizji 234 965 163 419 55 320 37 306
III. Wynik handlowy i pozostały 201 003 162 594 47 324 37 118
IV. Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -467 699 -348 857 -110 114 -79 639
V. Koszty działania -992 040 -563 829 -233 564 -128 713
VI. Zysk brutto 257 850 217 064 60 708 49 552
VII. Zysk netto 182 384 161 736 42 940 36 922
VIII. Przepływy pieniężne netto 1 158 334 -1 242 088 272 716 -283 549
IX. Należności od klientów 49 079 354 34 136 419 11 612 292 7 713 573
X. Zobowiązania wobec klientów 51 688 524 37 989 929 12 229 628 8 584 325
XI. Kapitały własne 6 389 158 5 801 357 1 511 690 1 310 893
XII. Aktywa razem 61 837 078 47 041 752 14 630 800 10 629 703
Wybrane wskaźniki
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,41 2,16 0,33 0,49
XIV. Współczynnik wypłacalności 13,65% 20,93% 13,65% 20,93%
XV. Tier 1 11,54% 17,31% 11,54% 17,31%
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1639, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SSF_GrupaAliorBank_20170630.pdfSSF_GrupaAliorBank_20170630.pdf Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2017 - PL
Sprawozdanie_Zarządu_IP2017.pdfSprawozdanie_Zarządu_IP2017.pdf Sprawozdanie Zarządu za 1 półrocze 2017 - PL
Alior_Bank_raport z przeglądu_HY2017.pdfAlior_Bank_raport z przeglądu_HY2017.pdf Raport niezależnego audytora za 1 półrocze 2017 - jednostkowy - PL
Alior Grupa_raport z przeglądu_HY2017.pdfAlior Grupa_raport z przeglądu_HY2017.pdf Raport niezależnego audytora za 1 półrocze 2017 - grupa - PL
SSF_GrupaAliorBank_20170630_eng.pdfSSF_GrupaAliorBank_20170630_eng.pdf Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2017 - ENG
Management_Board_Raport_IH2017.pdfManagement_Board_Raport_IH2017.pdf Sprawozdanie Zarządu za 1 półrocze 2017 - ENG
Alior Bank_auditor's report_HY2017.pdfAlior Bank_auditor's report_HY2017.pdf Raport niezależnego audytora za 1 półrocze 2017 - jednostkowy - ENG
Alior Group_auditor's report_HY2017.pdfAlior Group_auditor's report_HY2017.pdf Raport niezależnego audytora za 1 półrocze 2017 - grupa - ENG

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-10 Michał Jan Chyczewski Wiceprezes Zarządu
2017-08-10 Filip Gorczyca Wiceprezes Zarządu
2017-08-10 Sylwester Grzebinoga Wiceprezes Zarządu
2017-08-10 Urszula Krzyżanowska-Piękoś Wiceprezes Zarządu
2017-08-10 Katarzyna Sułkowska Wiceprezes Zarządu
2017-08-10 Calina Waleśkiewicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl