REKLAMA

ALDA: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2021-06-09 14:57
publikacja
2021-06-09 14:57
Zarząd Spółki ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich („Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2021 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w przedmiocie zarejestrowania zmian §5 ust. 1 lit. a) i d) oraz wykreślenia §5 ust. 2 Statutu Spółki, podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2021 r.

- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki:
„563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”
- obecna treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki:
„563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,”

- dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki:
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,” - obecna treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki:
„170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,”

- wykreślono §5 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
„Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”

W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20210609_145726_0000134393_0000132416.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki