REKLAMA

AGORA: wyniki finansowe

2021-03-19 08:32
publikacja
2021-03-19 08:32
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe__Agora_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_finansowe__Agora_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_Agora_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Zarzadu_Agora_2020.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_niefinansowy.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_akcjonariuszy.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Przychody netto ze sprzedaży 343 186,00 401 637,00 76 703,00 93 365,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -16 014,00 -55 667,00 -3 579,00 -12 940,00
III. Zysk (strata) brutto -59 750,00 15 013,00 -13 354,00 3 490,00
IV. Zysk (strata) netto -54 859,00 20 115,00 -12 261,00 4 676,00
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 898,00 -12 992,00 10 929,00 -3 020,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 034,00 -25 077,00 1 572,00 -5 829,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 400,00 44 202,00 983,00 10 275,00
VIII. Zmiana środków pieniężnych i ekwiwalentów 60 332,00 6 133,00 13 484,00 1 426,00
IX. Aktywa razem 1 041 990,00 1 069 679,00 225 793,00 251 187,00
X. Zobowiązania długoterminowe 68 913,00 86 119,00 14 933,00 20 223,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 199 689,00 162 104,00 43 271,00 38 066,00
XII. Kapitał własny 773 388,00 821 456,00 167 589,00 192 898,00
XIII. Kapitał zakładowy 46 581,00 46 581,00 10 094,00 10 938,00
XIV. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 46 580 831,00 46 580 831,00 46 580 831,00 46 580 831,00
XV. Podstawowy/ rozwodniony zysk/ (strata) przypadający/(-a) na jedną akcję (w zł / EURO) -1,18 0,43 -0,26 0,10
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,60 17,64 3,60 4,14
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe_ Agora_2020.xhtmlSprawozdanie finansowe_ Agora_2020.xhtml
Sprawozdanie finansowe_ Agora_2020.xhtml.XAdESSprawozdanie finansowe_ Agora_2020.xhtml.XAdES
Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_Agora_2020.xhtmlJednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_Agora_2020.xhtml
Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_Agora_2020.xhtml.XAdESJednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_Agora_2020.xhtml.XAdES
Raport niefinansowy.xhtmlRaport niefinansowy.xhtml
Raport niefinansowy.xhtml.XAdESRaport niefinansowy.xhtml.XAdES
List do akcjonariuszy.xhtmlList do akcjonariuszy.xhtml
List do akcjonariuszy.xhtml.XAdESList do akcjonariuszy.xhtml.XAdES
Oswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtmlOswiadczenie Rady Nadzorczej.xhtml
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtmlAgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml
AgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xadesAgoraS.A._A0308B_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122020_PL.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki