REKLAMA

ABC DATA S.A.: Powzięcie wiadomości o udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dematerializację akcji Spółki

2019-11-19 19:22
publikacja
2019-11-19 19:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-19
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Powzięcie wiadomości o udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dematerializację akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r., Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że na podstawie komunikatu z 47. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), opublikowanego w dniu dzisiejszym na stronie internetowej KNF, Spółka powzięła wiadomość, że KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 6 grudnia 2019 r.
Niezwłocznie po doręczeniu decyzji KNF w powyższym przedmiocie, Spółka podejmie wszelkie niezbędne działania majce na celu wycofanie akcji Spółki z rynku regulowanego prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-19 Andrzej Lis Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Szukasz kierowcy? Opublikuj ogłoszenie za 89,28 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki