REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

4MASS: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 4MASS S.A., które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2022 roku

2022-08-09 20:22
publikacja
2022-08-09 20:22
Zarząd 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej: „Emitent” lub „Spółka” lub „4MASS S.A.”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej „Walne Zgromadzenie”) podjętych w dniu 9 sierpnia 2022 roku.

Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwał, których projekty zostały ogłoszone w raporcie bieżącym EBI nr 17/2022 w dniu 12 lipca 2022 dotyczącym zwołania Walnego Zgromadzenia, w sprawach objętych:
1.pkt 4 porządku obrad, to jest w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.;
2.pkt 6 porządku obrad, to jest w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt 5 porządku obrad w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania 4MASS S.A. przy dokonywaniu czynności pomiędzy Spółką a jej członkami Zarządu, uznając jej podjęcie za niecelowe, wobec niepodjęcia uchwały objętej pkt 4 porządku obrad.
Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał:
1. Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Uchwały nr 3 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki
3. Uchwały nr 4 w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą 4MASS spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 5, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220809_202255_0000142618_0000144339.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki