7,3600 zł
4,69% 0,3300 zł
4MASS SA (4MS)

Komunikaty spółki - 4MASS

Zmiana stanu posiadania
Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 21 marca 2024 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4MASS S.A. na dzień 21 marca 2024 roku
Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Rejestracja przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką COSMEX S.A.
Zakończenie projektu inwestycyjnego w Świdniku
Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2023 r.
Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 grudnia 2023 r.
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwał do sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 21.12.2023 r., zgłoszenie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki projektu uchwał do sprawy wprowadzonej do po-rządku obrad NWZ Spółki zwołanego na 21.12.2023 r., zgłoszenie kandydatur na
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
4MASS 4,69% 7,36
2024-02-23 16:44:29

Kalendarium

  • NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.

  • Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.