7,1100 zł
-3,40% -0,2500 zł
4MASS SA (4MS)

Akcjonariat - 4MASS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 170 718 210 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 24 011 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 706 894
Liczba głosów na WZA: 24 011 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,93%
Kapitał akcyjny: 24 011 000,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 706 894
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 27,93%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 72,07%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Łaszkiewicz Arkadiusz ZWZ 3 200 000 (13,32%) 3 200 000 (13,32%) 2023-06-27 -
Lutek Jakub NWZ 2 116 011 (8,81%) 2 116 011 (8,81%) 2023-12-21 -
Kasperska Joanna ZWZ 1 390 883 (5,79%) 1 390 883 (5,79%) 2023-06-27 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 23 524 875
0,10 111 697 782
11 169 778,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-18
seria J - kapitał docelowy 20 000 000
0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 2 851 500
0,10 2 851 500
285 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-27
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 28 515 500
0,10 31 366 500
3 136 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-27
2019-01-10
seria C - subskrypcja publiczna 2018-02-14 957 516
315 980,28
0,10 0,33 32 324 016
3 232 401,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-28

2019-01-10
seria D - prawo poboru 1:1 2019-03-28 32 324 016
3 232 401,60
0,10 0,10 64 648 032
6 464 803,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-09
seria E - oferta menedżerska 2019-06-27 23 524 875
2 352 487,50
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2019-10-02 15 000 000
1 500 000,00
0,10 0,10 79 648 032
7 964 803,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-02
seria G - subskrypcja prywatna 2019-11-26 1 850 000
185 000,00
0,10 0,10 81 498 032
8 149 803,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-03
seria H - subskrypcja prywatna 2020-01-20 6 674 875
667 487,50
0,10 0,10 88 172 907
8 817 290,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-03
seria I - prawo poboru 1:1 2020-12-08 111 697 782
11 169 778,20
0,10 0,10 223 395 564
22 339 556,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-19
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2022-06-28 -4
0,10 223 395 560
22 339 556,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-06
scalenie akcji 10:1 2022-06-28
1,00 22 339 556
22 339 556,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-16
zmiana oznaczenia akcji: seria A 2022-06-28
1,00 22 339 556
22 339 556,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-09-06
seria B - kapitał docelowy 2023-01-11 1 671 444
2 757 882,60
1,00 1,65 24 011 000
24 011 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2023-01-23
połączenie z Cosmex SA 2023-10-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2023-12-29

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lemuria Partners Sicav PLC 1 078 999 4,49 1 078 999 4,49 2024-02-09
Lutek Jakub NWZ 2 045 496 (-17 954 504) 8,51 (-0,44) 2 045 496 (-17 954 504) 8,51 (-0,44) 2023-10-06
Łaszkiewicz Arkadiusz 26 272 148 11,76 26 272 148 11,76 2022-06-22
Łaszkiewicz Arkadiusz 26 272 148 (23 644 934) 11,76 (10,59) 26 272 148 (23 644 934) 11,76 (10,59) 2022-06-22
Łaszkiewicz Arkadiusz 2 627 214 (-18 867 750) 1,17 (-8,45) 2 627 214 (-18 867 750) 1,17 (-8,45) 2022-06-22
Lutek Sławomir 6 338 637 (-19 560 780) 5,67 (-17,51) 6 338 637 (-19 084 875) 5,67 (-17,09) 2021-12-09
Lutek Jakub 20 000 000 (18 000 000) 8,95 (8,06) 20 000 000 (18 000 000) 8,95 (8,06) 2021-12-09
Lutek Jakub 2 000 000 (-18 000 000) 0,89 (-8,06) 2 000 000 (-18 000 000) 0,89 (-8,06) 2021-12-09
Lutek Jakub 20 000 000 8,95 20 000 000 8,95 2021-12-09
Lutek Sławomir NWZ 25 899 417 (475 905) 23,18 (0,42) 25 423 512 22,76 2021-07-29
Łaszkiewicz Arkadiusz ZWZ 21 494 964 (13 556 747) 9,62 (2,52) 21 494 964 (13 556 747) 9,62 (2,52) 2021-06-30
Lutek Sławomir ZWZ 25 423 512 (12 998 637) 22,76 (11,64) 25 423 512 (12 998 637) 22,76 (11,64) 2021-06-30
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 7,10 7 938 217 7,10 2021-03-19
Lutek Sławomir 12 424 875 11,12 12 424 875 11,12 2021-03-19
Lutek Sławomir 12 424 875 (10 961 798) 11,12 (9,47) 12 424 875 (10 961 798) 11,12 (9,47) 2020-11-18
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 7,10 (-1,90) 7 938 217 7,10 (-1,90) 2020-10-12
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 (-12 061 783) 9,00 (-13,68) 7 938 217 (-12 061 783) 9,00 (-13,68) 2020-10-12
Żwirko Fabian 3 762 965 (-4 475 590) 4,26 (-5,08) 3 762 968 (-4 475 587) 4,26 (-5,08) 2020-08-10
Lutek Sławomir 1 463 077 (-10 325 697) 1,65 (-11,72) 1 463 077 (-10 325 697) 1,65 (-11,72) 2020-08-10
Kasieczka Krzysztof 4 002 836 (-4 805 371) 4,53 (-5,45) 4 002 836 (-4 805 371) 4,53 (-5,45) 2020-08-10
Żwirko Fabian 8 238 555 (-3 311 089) 9,34 (-5,16) 8 238 555 (-3 311 089) 9,34 (-5,16) 2020-06-25
Lutek Sławomir 11 788 774 (-1 172 130) 13,37 (-1,32) 11 788 774 (-1 172 130) 13,37 (-1,32) 2020-06-25
Lutek Sławomir 12 960 904 (-900 596) 14,69 (-1,03) 12 960 904 (-900 596) 14,69 (-1,03) 2020-06-24
Łaszkiewicz Arkadiusz 20 000 000 (5 000 000) 22,68 (3,85) 20 000 000 (5 000 000) 22,68 (3,85) 2020-06-03
Kasieczka Krzysztof 8 808 207 (-60 000) 9,98 (-1,15) 8 808 207 (-60 000) 9,98 (-1,15) 2020-06-03
Żwirko Fabian 11 549 644 14,50 (0,33) 11 549 644 14,50 (0,33) 2020-01-13
Żwirko Fabian 11 549 644 14,17 (1,08) 11 549 644 14,17 (1,08) 2020-01-13
Żwirko Fabian 11 549 644 (4 000 000) 13,09 (1,42) 11 549 644 (4 000 000) 13,09 (1,42) 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 (-4 000 000) 15,72 (-6,70) 13 861 500 (-4 000 000) 15,72 (-6,70) 2020-01-13
Lutek Sławomir 17 861 500 (4 000 000) 22,42 (5,02) 17 861 500 (4 000 000) 22,42 (5,02) 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 17,40 (0,40) 13 861 500 17,40 (0,40) 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 (-8 000 000) 17,00 (-16,81) 13 861 500 (-8 000 000) 17,00 (-16,81) 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 11,13 (0,25) 8 868 207 11,13 (0,25) 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 10,88 (0,83) 8 868 207 10,88 (0,83) 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 (4 000 000) 10,05 (2,52) 8 868 207 (4 000 000) 10,05 (2,52) 2020-01-13
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,83 (0,43) 15 000 000 18,83 (0,43) 2020-01-02
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,40 (1,39) 15 000 000 18,40 (1,39) 2020-01-02
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 17,01 15 000 000 17,01 2020-01-02
Żwirko Fabian 7 549 644 11,67 (2,20) 7 549 644 11,67 (2,20) 2019-08-09
Żwirko Fabian 7 549 644 (5 716 778) 9,47 (3,80) 7 549 644 (5 716 778) 9,47 (3,80) 2019-08-09
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 7,53 (1,42) 4 868 207 7,53 (1,42) 2019-08-09
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 6,11 4 868 207 6,11 2019-08-09
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 5,67 (2,84) 1 832 866 5,67 (2,84) 2019-06-27
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 (-233 732) 2,83 (0,24) 1 832 866 (-233 732) 2,83 (0,24) 2019-06-27
Żwirko Fabian 2 066 598 2,59 (-3,80) 2 066 598 2,59 (-3,80) 2019-02-06
Żwirko Fabian 2 066 598 (473 237) 6,39 (1,47) 2 066 598 (473 237) 6,39 (1,47) 2019-02-06
Żwirko Fabian 1 593 361 4,92 1 593 361 4,92 2019-02-05
Astoria Capital sp. z o.o. 0 (-9 505 000) 0,00 (-29,40) 0 (-9 505 000) 0,00 (-29,40) 2019-01-28
Rosiak Natalia 0 (-1 941 000) 0,00 (-6,00) 0 (-1 941 000) 0,00 (-6,00) 2019-01-22
Rosiak Natalia 1 941 000 (-115 228) 6,00 (-0,36) 1 941 000 (-115 228) 6,00 (-0,36) 2019-01-01
Lutek Sławomir 21 861 500 33,81 (6,37) 21 861 500 33,81 (6,37) 2018-08-09
Lutek Sławomir 21 861 500 (10 930 750) 27,44 (-6,37) 21 861 500 (10 930 750) 27,44 (-6,37) 2018-08-09
Rosiak Natalia 2 056 228 6,36 2 056 228 6,36 2018-07-03
Lutek Sławomir 10 930 750 33,81 (16,91) 10 930 750 33,81 (16,91) 2018-03-23
Lutek Sławomir 10 930 750 16,90 10 930 750 16,90 2018-03-23
Astoria Capital sp. z o.o. 9 505 000 29,40 9 505 000 29,40 2018-03-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-20 Split 10:1
2020-12-18 Prawo poboru 1:1
2019-04-10 Prawo poboru 1:1
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.