0,2556 zł
-1,31% -0,0034 zł
4MASS SA (4MS)

Akcjonariat - 4MASS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 57 099 906,1584 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 223 395 564 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47 394 381
Liczba głosów na WZA: 223 395 564 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,22%
Kapitał akcyjny: 22 339 556,40 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 918 476
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 21,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 78,78%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Lutek Sławomir NWZ 25 899 417 (11,59%) 25 423 512 (11,38%) 2021-07-29 -
Łaszkiewicz Arkadiusz ZWZ 21 494 964 (9,61%) 21 494 964 (9,61%) 2021-06-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E 23 524 875
0,10 111 697 782
11 169 778,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-11-18
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 2 851 500
0,10 2 851 500
285 150,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-27
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 2017-08-11 28 515 500
0,10 31 366 500
3 136 650,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-10-27
2019-01-10
seria C - subskrypcja publiczna 2018-02-14 957 516
315 980,28
0,10 0,33 32 324 016
3 232 401,60
KDPW:
KRS:
GPW:
2018-03-28

2019-01-10
seria D - prawo poboru 1:1 2019-03-28 32 324 016
3 232 401,60
0,10 0,10 64 648 032
6 464 803,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-08-09
seria E - oferta menedżerska 2019-06-27 23 524 875
2 352 487,50
0,10 0,10
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2019-10-02 15 000 000
1 500 000,00
0,10 0,10 79 648 032
7 964 803,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-01-02
seria G - subskrypcja prywatna 2019-11-26 1 850 000
185 000,00
0,10 0,10 81 498 032
8 149 803,20
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-03-03
seria H - subskrypcja prywatna 2020-01-20 6 674 875
667 487,50
0,10 0,10 88 172 907
8 817 290,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2020-06-03
seria I - prawo poboru 1:1 2020-12-08 111 697 782
11 169 778,20
0,10 0,10 223 395 564
22 339 556,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-03-19

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Lutek Sławomir ZWZ 25 423 512 (12 998 637) 11,38 (5,82) 25 423 512 (12 998 637) 11,38 (5,82) 2021-06-30
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 3,55 (-5,45) 7 938 217 3,55 (-5,45) 2021-03-19
Lutek Sławomir 12 424 875 5,56 (-5,56) 12 424 875 5,56 (-5,56) 2021-03-19
Lutek Sławomir 12 424 875 (10 961 798) 11,12 (9,46) 12 424 875 (10 961 798) 11,12 (9,46) 2020-11-18
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 9,00 (1,89) 7 938 217 9,00 (1,89) 2020-10-12
Łaszkiewicz Arkadiusz 7 938 217 (-12 061 783) 7,11 (-15,57) 7 938 217 (-12 061 783) 7,11 (-15,57) 2020-10-12
Żwirko Fabian 3 762 965 (-4 475 590) 4,27 (-5,07) 3 762 968 (-4 475 587) 4,27 (-5,07) 2020-08-10
Lutek Sławomir 1 463 077 (-10 325 697) 1,66 (-11,71) 1 463 077 (-10 325 697) 1,66 (-11,71) 2020-08-10
Kasieczka Krzysztof 4 002 836 (-4 805 371) 4,54 (-5,45) 4 002 836 (-4 805 371) 4,54 (-5,45) 2020-08-10
Żwirko Fabian 8 238 555 (-3 311 089) 9,34 (-5,16) 8 238 555 (-3 311 089) 9,34 (-5,16) 2020-06-25
Lutek Sławomir 11 788 774 (-1 172 130) 13,37 (-1,33) 11 788 774 (-1 172 130) 13,37 (-1,33) 2020-06-25
Lutek Sławomir 12 960 904 (-4 900 596) 14,70 (-7,73) 12 960 904 (-4 900 596) 14,70 (-7,73) 2020-06-24
Łaszkiewicz Arkadiusz 20 000 000 (5 000 000) 22,68 (5,67) 20 000 000 (5 000 000) 22,68 (5,67) 2020-06-03
Kasieczka Krzysztof 8 808 207 (-60 000) 9,99 (-0,89) 8 808 207 (-60 000) 9,99 (-0,89) 2020-06-03
Żwirko Fabian 11 549 644 14,50 (0,33) 11 549 644 14,50 (0,33) 2020-01-13
Żwirko Fabian 11 549 644 14,17 (1,07) 11 549 644 14,17 (1,07) 2020-01-13
Żwirko Fabian 11 549 644 (4 000 000) 13,10 (1,42) 11 549 644 (4 000 000) 13,10 (1,42) 2020-01-13
Lutek Sławomir 17 861 500 (4 000 000) 22,43 (5,03) 17 861 500 (4 000 000) 22,43 (5,03) 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 17,40 (0,39) 13 861 500 17,40 (0,39) 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 17,01 (1,29) 13 861 500 17,01 (1,29) 2020-01-13
Lutek Sławomir 13 861 500 (-8 000 000) 15,72 (-18,10) 13 861 500 (-8 000 000) 15,72 (-18,10) 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 10,88 (0,82) 8 868 207 10,88 (0,82) 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 10,06 (-1,07) 8 868 207 10,06 (-1,07) 2020-01-13
Kasieczka Krzysztof 8 868 207 (4 000 000) 11,13 (3,60) 8 868 207 (4 000 000) 11,13 (3,60) 2020-01-13
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 17,01 (-1,82) 15 000 000 17,01 (-1,82) 2020-01-02
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,83 15 000 000 18,83 2020-01-02
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,83 (0,42) 15 000 000 18,83 (0,42) 2020-01-02
Łaszkiewicz Arkadiusz 15 000 000 18,41 15 000 000 18,41 2020-01-02
Żwirko Fabian 7 549 644 11,68 (2,20) 7 549 644 11,68 (2,20) 2019-08-09
Żwirko Fabian 7 549 644 (5 716 778) 9,48 (3,81) 7 549 644 (5 716 778) 9,48 (3,81) 2019-08-09
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 7,53 (1,42) 4 868 207 7,53 (1,42) 2019-08-09
Kasieczka Krzysztof 4 868 207 6,11 4 868 207 6,11 2019-08-09
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 5,67 (2,83) 1 832 866 5,67 (2,83) 2019-06-27
Żwirko Fabian ZWZ 1 832 866 2,84 1 832 866 2,84 2019-06-27
Żwirko Fabian 2 066 598 6,59 (0,20) 2 066 598 6,59 (0,20) 2019-02-06
Żwirko Fabian 2 066 598 6,39 (3,80) 2 066 598 6,39 (3,80) 2019-02-06
Żwirko Fabian 2 066 598 (473 237) 2,59 (-2,49) 2 066 598 (473 237) 2,59 (-2,49) 2019-02-06
Żwirko Fabian 1 593 361 5,08 1 593 361 5,08 2019-02-05
Astoria Capital sp. z o.o. 0 (-9 505 000) 0,00 (-30,30) 0 (-9 505 000) 0,00 (-30,30) 2019-01-28
Rosiak Natalia 0 (-1 941 000) 0,00 (-6,19) 0 (-1 941 000) 0,00 (-6,19) 2019-01-22
Rosiak Natalia 1 941 000 (-115 228) 6,19 (-0,37) 1 941 000 (-115 228) 6,19 (-0,37) 2019-01-01
Lutek Sławomir 21 861 500 33,82 (6,37) 21 861 500 33,82 (6,37) 2018-08-09
Lutek Sławomir 21 861 500 (10 930 750) 27,45 (-6,37) 21 861 500 (10 930 750) 27,45 (-6,37) 2018-08-09
Rosiak Natalia 2 056 228 6,56 2 056 228 6,56 2018-07-03
Lutek Sławomir 10 930 750 33,82 (16,91) 10 930 750 33,82 (16,91) 2018-03-23
Lutek Sławomir 10 930 750 16,91 (-17,94) 10 930 750 16,91 (-17,94) 2018-03-23
Lutek Sławomir 10 930 750 34,85 10 930 750 34,85 2018-03-23
Astoria Capital sp. z o.o. 9 505 000 30,30 9 505 000 30,30 2018-03-23

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2020-12-18 Prawo poboru 1:1
2019-04-10 Prawo poboru 1:1
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.