1,40%
0,00 p.p.
Produkt Krajowy Brutto r/r (Wielka Brytania)

PKB r/r

Ostatnia wartość: 1,40%
Zmiana: 0,00 p.p.
Poprzednia wartość: 1,40%
Max 5L: 1,90%
Min 5L: 1,30%
Źródło: OECD
Kraj: Wielka Brytania

Charakterystyka wskaźnika

Produkt Krajowy Brutto jest wielkością agregatową produkcji równą wartości dodanej brutto wszystkich jednostek krajowych przyczyniających się do przyrostu (powiększoną o podatki i pomniejszoną o subsydia na produkty niezawarte w wyniku końcowym wytworzenia). Suma końcowej użyteczności dóbr i usług ( z wyjątkiem konsumpcji bieżącej) mierzona jest w cenach nabycia, pomniejszona o wartość importowanych dóbr i usług lub sumę dochodu podstawowego przesyłanego przez podmioty krajowe.

Notowania historyczne

Data Wartość
2019 1,4
2019 1,4
2018 1,3
2017 1,9
2016 1,9
2015 2,2
2014 2,9
2013 1,9
2012 0
2011 0,9
2010 2,1
2009 -4,9
2008 5,6
2007 3,12
2006 2,85
2005 1,84
2004 3,26
2003 2,77
2002 2,05
2001 2,37
2000 3,8
1999 3,04
1998 3,35
1997 3,1
1996 2,78
1995 2,94
1994 4,32
1993 2,27
1992 0,21
1991 -1,37
1990 0,77
1989 2,19
1988 5
1987 4,58
1986 3,97
1985 3,54
1984 2,56
1983 3,52
1982 1,91
1981 -1,46
1980 -2,09
1979 2,69
1978 3,24
1977 2,39
1976 2,64
1975 -0,63
1974 -1,36
1973 7,13
1972 3,57
1971 2,02
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl