46,0900 zł
1,81% 0,8200 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Komunikaty spółki - PZU

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden PTE S.A. o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA
Zawiadomienie PTE Allianz Polska S.A. o udziale w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów PZU SA
Wyniki finansowe
Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 2 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o planowanym zawarciu Aneksu nr 2 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ochrony kredytowej nierzeczywistej oraz Aneksu nr 2 do Umowy ramowej zlecenia o okresowe udzielanie kontrgwarancji
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 13 września 2023 roku
Odwołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Rejestracja zmiany Statutu PZU SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2023 roku
Powołanie członków Rady Nadzorczej PZU SA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2022 rok
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.