37,3000 zł
-0,77% -0,2900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Komunikaty spółki - PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Powołanie członka Zarządu PZU SA
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 16 czerwca 2021 roku
Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 rok
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Zmiana projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku
Zmiana projektu uchwały oraz załącznika do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na 16 czerwca 2021 roku
Rezygnacja członka Zarządu PZU SA
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PZU SA
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Ocena wniosku Zarządu PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2020 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2019 przez Radę Nadzorczą PZU SA
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej na 31 grudnia 2020 i za rok obrotowy zakończony tego dnia
PZU -0,77% 37,30
2021-08-03 17:04:49

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.