41,70 zł
-0,76% -0,32 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Komunikaty spółki - PZU

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
Wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Rejestracja zmiany Statutu PZU SA
Zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze
Wyniki finansowe
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu informacji na temat rozpoczęcia negocjacji przez Alior Bank S.A. oraz Bank Pekao S.A. na temat ich ewentualnego połączenia
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącego spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 roku
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zwiększenie stanu posiadania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl