39,5000 zł
-0,50% -0,2000 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Komunikaty spółki - PZU

Wybór oferty w postępowaniu na najem siedziby Centrali PZU oraz zawarcie listu intencyjnego
Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Wyniki finansowe
Rejestracja zmiany Statutu PZU SA
Powołanie członka Zarządu PZU SA
Rejestracja zmiany Statutu PZU SA
Wyniki finansowe
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów PZU SA – zmniejszenie stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów
Zmiana perspektywy ratingowej
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
Powołanie członków Rady Nadzorczej PZU SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 roku
PZU -0,50% 39,50
2020-02-14 17:01:49

Kalendarium

  • Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.