31,4900 zł
0,35% 0,1100 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Komunikaty spółki - PZU

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA
Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe PZU SA i Grupy Kapitałowej PZU SA
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2021 rok
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Decyzja o przedłużeniu porozumienia akcjonariuszy z PFR S.A.
Wniosek Zarządu PZU SA do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie podziału zysku za rok 2021 powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za rok 2020
Decyzja o niekontynuowaniu prac zmierzających do emisji obligacji podporządkowanych na rynku krajowym oraz wcześniejszego wykupu obligacji serii A
Przedłużenie porozumienia trójstronnego z PFR S.A. i PKO BP S.A.
Wyniki finansowe
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej PZU na 31 grudnia 2021 roku i za rok obrotowy zakończony tego dnia
Powołanie członka Zarządu PZU SA
PZU 0,35% 31,49
2022-08-12 17:04:18

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.

  • NWZA ws. oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,94 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,94 zł na akcję.

  • Wypłata dywidendy 1,94 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.