44,1600 zł
-0,70% -0,3100 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Komunikaty spółki - PZU

Zmiana perspektywy ratingowej
Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 Kodeksu spółek handlowych
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Powołanie członka Rady Nadzorczej PZU SA
Powołanie członków Rady Nadzorczej PZU SA
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZU SA, które odbyło się w dniu 24 maja 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA
Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 rok
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych
Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku
Wyniki finansowe
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 24 maja 2019 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał
Publikacja Sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku
Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
PZU -0,70% 44,16
2019-07-22 13:22:02

Kalendarium

  • Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,80 zł na akcję.

  • Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,80 zł na akcję.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.