26,9100 zł
-1,93% -0,5300 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Akcjonariat - PZU

Dane ogólne

Kapitalizacja: 23 237 403 930 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 863 523 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 345 247 300
Liczba głosów na WZA: 863 523 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,98%
Kapitał akcyjny: 86 352 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 345 247 300
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,98%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,02%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 (34,18%) 295 217 300 (34,18%) 2016-06-30 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, PGE, ENA, PKN
NN OFE portfel, NWZ 50 030 000 (5,79%) 50 030 000 (5,79%) 2022-03-22 NFT, CDC, BTM, QMK, CIE, ATD, ENT, GKI, INP, KGH, LEN, LBT, MGT, 08N, TAR, ZMT, ZEP, ATT, ECH, TOR, MON, RWL, RBW, ART, SWG, ACG, CMR, AGO, PWX, AMC, FTE, RVU, SLV, TRN, CCC, DCR, FRO, MBR, DVL, QRS, KTY, MDG, EAT, ATG, CAV, 11B, MNC, IZB, FMF, KRU, SGN, ALR, OPL, SPL, ICE, OND, MIL, PEP, APR, BDX, ACP, TPE, SKA, CAR, STH, NWG, ERB, PEO, VRG, PBX, PKP, PKO, CPR, TIM, ABE, HUG, AML, MCR, PKN, BBD, CMP, LVC, BFT, MOC, DAT, TEN, SNK, CTX, KGL, LTX, MPH

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-23 60 446 320
18 889 475 000,00
1,00 312,50 60 446 320
60 446 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
2016-02-05
seria B - akcje założycielskie 1991-12-23 25 905 980
8 095 618 750,00
1,00 312,50 86 352 300
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
split 1:10 2015-06-30
0,10 863 523 000
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE portfel, ZWZ 45 188 000 (927 362) 5,23 (0,10) 45 188 000 (927 362) 5,23 (0,10) 2021-06-16
NN OFE portfel 44 260 638 (2 275 578) 5,13 (0,27) 44 260 638 (2 275 578) 5,13 (0,13) 2020-12-17
NN OFE portfel 41 985 060 (-1 198 363) 4,86 (-0,14) 41 985 060 (-1 198 363) 5,00 2019-07-18
Uniqa OFE portfel 11 906 019 (1 019) 1,37 (-0,01) 11 906 019 (1 019) 1,37 (-0,07) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 102 981 (-120 019) 0,82 (-0,02) 7 102 981 (-120 019) 0,82 (-0,06) 2018-12-31
NN OFE portfel 43 183 423 (-641 577) 5,00 (-0,08) 43 183 423 (-641 577) 5,00 (-0,08) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 14 738 280 (-1 020 720) 1,70 (-0,13) 14 738 280 (-1 020 720) 1,70 (-0,21) 2018-12-31
Generali OFE portfel 8 766 651 (651) 1,01 (-0,01) 8 766 651 (651) 1,01 (-0,05) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 37 904 066 (-95 934) 4,38 (-0,02) 37 904 066 (-95 934) 4,38 (-0,22) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 247 892 (892) 0,83 (-0,01) 7 247 892 (892) 0,83 (-0,05) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 15 645 125 (2 125) 1,81 15 645 125 (2 125) 1,81 (-0,09) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 783 727 (448 000) 0,09 (0,05) 783 727 (448 000) 0,09 (0,05) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 88 252 (-777 458) 0,01 (-0,09) 88 252 (-777 458) 0,01 (-0,10) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 173 848 (-458 913) 0,02 (-0,05) 173 848 (-458 913) 0,02 (-0,06) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 4 588 595 (-466 630) 0,53 (-0,06) 4 588 595 (-466 630) 0,53 (-0,08) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 277 882 (-21 964) 0,03 (-0,01) 277 882 (-21 964) 0,03 (-0,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 78 846 (-66 337) 0,01 (-0,01) 78 846 (-66 337) 0,01 (-0,01) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 4 002 293 (-318 454) 0,46 (-0,04) 4 002 293 (-318 454) 0,46 (-0,06) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 1 282 (-137 668) 0,00 (-0,02) 1 282 (-137 668) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 660 273 (13 500) 0,08 660 273 (13 500) 0,08 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 6 825 043 (2 271 635) 0,79 (0,26) 6 825 043 (2 271 635) 0,79 (0,24) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 350 701 (-322 903) 0,04 (-0,04) 350 701 (-322 903) 0,04 (-0,04) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 504 (-305 496) 0,00 (-0,04) 504 (-305 496) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 901 498 (-88 403) 0,22 (-0,01) 1 901 498 (-88 403) 0,22 (-0,02) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 1 937 202 (-502 063) 0,22 (-0,06) 1 937 202 (-502 063) 0,22 (-0,08) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 353 291 (-35 025) 0,04 (-0,01) 353 291 (-35 025) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 55 753 (20 253) 0,01 (0,01) 55 753 (20 253) 0,01 (0,01) 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 43 825 000 (368 097) 5,08 (0,05) 43 825 000 (368 097) 5,08 (0,05) 2018-06-28
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 43 456 903 (39 233 940) 5,03 (0,14) 43 456 903 (39 233 940) 5,03 (0,14) 2018-06-06
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 38 000 000 (-4 260 174) 4,40 (-0,49) 38 000 000 (-4 260 174) 4,60 (-0,29) 2018-03-09
Uniqa OFE portfel 11 905 000 1,38 11 905 000 1,44 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 335 727 0,04 335 727 0,04 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 865 710 0,10 865 710 0,11 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 632 761 0,07 632 761 0,08 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 5 055 225 0,59 5 055 225 0,61 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 299 846 0,04 299 846 0,04 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 145 183 0,02 145 183 0,02 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 4 320 747 0,50 4 320 747 0,52 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 223 000 0,84 7 223 000 0,88 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 138 950 0,02 138 950 0,02 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 646 773 0,08 646 773 0,08 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 4 553 408 0,53 4 553 408 0,55 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 673 604 0,08 673 604 0,08 2017-12-31
MetLife OFE portfel 15 759 000 1,83 15 759 000 1,91 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 8 985 0,00 8 985 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 306 000 0,04 306 000 0,04 2017-12-31
Generali OFE portfel 8 766 000 1,02 8 766 000 1,06 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 989 901 0,23 1 989 901 0,24 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 2 439 265 0,28 2 439 265 0,30 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 36 673 0,00 36 673 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 388 316 0,05 388 316 0,05 2017-12-31
Altus SA portfele 46 229 0,01 46 229 0,01 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 247 000 0,84 7 247 000 0,88 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 35 500 0,00 35 500 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 15 643 000 1,81 15 643 000 1,90 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 42 260 174 (-1 995 826) 4,89 (-0,24) 42 260 174 (-1 995 826) 4,89 (-0,24) 2017-05-26
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 256 000 (-4 000) 5,13 44 256 000 (-4 000) 5,13 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 260 000 (-4 896 660) 5,13 (-0,56) 44 260 000 (-4 896 660) 5,13 (-0,56) 2016-12-31
Skarb Państwa NWZ 297 420 578 (267 035 325) 34,44 (-0,74) 297 420 578 (267 035 325) 34,44 (-0,74) 2016-01-07
Aviva OFE Aviva Santander WZA 49 156 660 (44 838 969) 5,69 (0,69) 49 156 660 (44 838 969) 5,69 (0,69) 2016-01-07
Aviva OFE Aviva Santander 4 317 691 (-38 859 219) 5,00 4 317 691 (-38 859 219) 5,00 2014-05-27
Aviva OFE Aviva Santander 43 176 910 5,00 43 176 910 5,00 2014-05-27
Skuza Bogusław 500 0,00 500 0,00 2013-12-31
NN OFE 4 222 963 (-133 176) 4,89 (-0,15) 4 222 963 (-133 176) 4,89 (-0,15) 2013-06-05
NN OFE 4 356 139 (89 621) 5,04 (0,10) 4 356 139 (89 621) 5,04 (0,10) 2013-02-06
Kiciński Włodzimierz 30 0,00 30 0,00 2012-08-29
NN OFE 4 266 518 (-72 790) 4,94 (-0,08) 4 266 518 (-72 790) 4,94 (-0,08) 2012-07-27
Tarkowski Tomasz 80 0,00 80 0,00 2011-11-08
Skuza Bogusław 500 0,00 500 0,00 2011-11-08
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2011-11-08
NN OFE 4 339 308 (29 885) 5,02 (0,03) 4 339 308 (29 885) 5,02 (0,03) 2011-07-27
NN OFE 4 309 423 4,99 4 309 423 4,99 2011-07-21
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 30 385 253 (-273 467 277) 35,18 30 385 253 (-273 467 277) 35,18 2011-06-10
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 303 852 530 (264 832 047) 35,18 (-10,00) 303 852 530 (264 832 047) 35,18 (-10,00) 2011-06-10
Eureko BV 1 980 (-11 223 818) 0,00 (-13,00) 1 980 (-11 223 818) 0,00 (-13,00) 2010-11-23
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2010-11-15
Gruszecki Tomasz 30 0,00 30 0,00 2010-06-30
Gruszecki Tomasz 30 0,00 30 0,00 2010-05-17
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 39 020 483 (-17 337 894) 45,18 (-20,08) 39 020 483 (-17 337 894) 45,18 (-20,08) 2010-05-12
Eureko BV 11 225 798 (-8 635 230) 13,00 (-10,00) 11 225 798 (-8 635 230) 13,00 (-10,00) 2010-05-12
Skarb Państwa pośrednio przez Kappa i BGK 56 358 377 65,26 56 358 377 65,26 2010-04-13
Eureko BV 19 861 028 23,00 19 861 028 23,00 2010-04-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2022-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2022-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2021-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2017-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2015-11-30 Split 1:10
2015-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 34,00 zł
2013-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2013-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2012-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2011-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2011-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
2010-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.