40,1900 zł
1,49% 0,5900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Akcjonariat - PZU

Dane ogólne

Kapitalizacja: 34 601 366 610 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 863 523 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 337 202 360
Liczba głosów na WZA: 863 523 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,05%
Kapitał akcyjny: 86 352 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 337 202 360
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 39,05%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 60,95%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 (34,19%) 295 217 300 (34,19%) 2016-06-30 OBR, , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, BDZ, PKN, KGH, ATT, ENG, PGE, TPE, ENA, JSW, ARP_C, LTS, PKO, PGN, RCW, GPW, PHN
NN OFE portfel 41 985 060 (4,86%) 41 985 060 (5,00%) 2019-07-18 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, ART, ACP, ATD, ATG, BFT, BRS, BDX, CCC, CMP, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, DVL, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, PGO, PKP, PWX, POZ, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, LRQ, KRU, CMR, APR, MIL, RVU, SKA, PRT, SGN, BBD, ATT, TPE, ORB, KGL, SPL, ECH, RON, ABE, BKM, EAT, SLV, MAB, PEO, KTY, PLY, MON

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-23 60 446 320
18 889 475 000,00
1,00 312,50 60 446 320
60 446 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
2016-02-05
seria B - akcje założycielskie 1991-12-23 25 905 980
8 095 618 750,00
1,00 312,50 86 352 300
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
split 1:10 2015-06-30 0
0,00
0,10 0,00 863 523 000
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 102 981 (-120 019) 0,82 (-0,02) 7 102 981 (-120 019) 0,82 (-0,06) 2018-12-31
OFE Pocztylion portfel 3 401 510 (510) 0,39 3 401 510 (510) 0,39 (-0,02) 2018-12-31
NN OFE portfel 43 183 423 (-641 577) 5,00 (-0,08) 43 183 423 (-641 577) 5,00 (-0,08) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 14 738 280 (-1 020 720) 1,70 (-0,13) 14 738 280 (-1 020 720) 1,70 (-0,21) 2018-12-31
Generali OFE portfel 8 766 651 (651) 1,01 (-0,01) 8 766 651 (651) 1,01 (-0,05) 2018-12-31
AXA Polska OFE portfel 11 906 019 (1 019) 1,37 (-0,01) 11 906 019 (1 019) 1,37 (-0,07) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 37 904 066 (-95 934) 4,38 (-0,02) 37 904 066 (-95 934) 4,38 (-0,22) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 247 892 (892) 0,83 (-0,01) 7 247 892 (892) 0,83 (-0,05) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 15 645 125 (2 125) 1,81 15 645 125 (2 125) 1,81 (-0,09) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 783 727 (448 000) 0,09 (0,05) 783 727 (448 000) 0,09 (0,05) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 88 252 (-777 458) 0,01 (-0,09) 88 252 (-777 458) 0,01 (-0,10) 2018-06-30
Skarbiec TFI SA portfele 173 848 (-458 913) 0,02 (-0,05) 173 848 (-458 913) 0,02 (-0,06) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 4 588 595 (-466 630) 0,53 (-0,06) 4 588 595 (-466 630) 0,53 (-0,08) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 277 882 (-21 964) 0,03 (-0,01) 277 882 (-21 964) 0,03 (-0,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 78 846 (-66 337) 0,01 (-0,01) 78 846 (-66 337) 0,01 (-0,01) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 4 002 293 (-318 454) 0,46 (-0,04) 4 002 293 (-318 454) 0,46 (-0,06) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 1 282 (-137 668) 0,00 (-0,02) 1 282 (-137 668) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
Noble Funds TFI SA portfele 660 273 (13 500) 0,08 660 273 (13 500) 0,08 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 6 825 043 (2 271 635) 0,79 (0,26) 6 825 043 (2 271 635) 0,79 (0,24) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 350 701 (-322 903) 0,04 (-0,04) 350 701 (-322 903) 0,04 (-0,04) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 504 (-305 496) 0,00 (-0,04) 504 (-305 496) 0,00 (-0,04) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 901 498 (-88 403) 0,22 (-0,01) 1 901 498 (-88 403) 0,22 (-0,02) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 1 937 202 (-502 063) 0,22 (-0,06) 1 937 202 (-502 063) 0,22 (-0,08) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 353 291 (-35 025) 0,04 (-0,01) 353 291 (-35 025) 0,04 (-0,01) 2018-06-30
AXA TFI SA portfele 653 882 (137 894) 0,08 (0,02) 653 882 (137 894) 0,08 (0,02) 2018-06-30
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 12 431 057 (4 888 161) 1,44 (0,57) 12 431 057 (4 888 161) 1,44 (0,53) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 55 753 (20 253) 0,01 (0,01) 55 753 (20 253) 0,01 (0,01) 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 43 825 000 (368 097) 5,08 (0,05) 43 825 000 (368 097) 5,08 (0,05) 2018-06-28
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 43 456 903 (39 233 940) 5,03 (0,14) 43 456 903 (39 233 940) 5,03 (0,14) 2018-06-06
Aviva OFE Aviva Santander ZWZ 38 000 000 (-4 260 174) 4,40 (-0,49) 38 000 000 (-4 260 174) 4,60 (-0,29) 2018-03-09
TFI PZU SA portfele 335 727 0,04 335 727 0,04 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 865 710 0,10 865 710 0,11 2017-12-31
Skarbiec TFI SA portfele 632 761 0,07 632 761 0,08 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 5 055 225 0,59 5 055 225 0,61 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 299 846 0,04 299 846 0,04 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 145 183 0,02 145 183 0,02 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 4 320 747 0,50 4 320 747 0,52 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 223 000 0,84 7 223 000 0,88 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 138 950 0,02 138 950 0,02 2017-12-31
OFE Pocztylion portfel 3 401 000 0,39 3 401 000 0,41 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 646 773 0,08 646 773 0,08 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 4 553 408 0,53 4 553 408 0,55 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 673 604 0,08 673 604 0,08 2017-12-31
MetLife OFE portfel 15 759 000 1,83 15 759 000 1,91 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 8 985 0,00 8 985 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 306 000 0,04 306 000 0,04 2017-12-31
Generali OFE portfel 8 766 000 1,02 8 766 000 1,06 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 989 901 0,23 1 989 901 0,24 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 2 439 265 0,28 2 439 265 0,30 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 36 673 0,00 36 673 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 388 316 0,05 388 316 0,05 2017-12-31
AXA TFI SA portfele 515 988 0,06 515 988 0,06 2017-12-31
AXA Polska OFE portfel 11 905 000 1,38 11 905 000 1,44 2017-12-31
Aviva Investors Poland TFI SA portfele 7 542 896 0,87 7 542 896 0,91 2017-12-31
Altus TFI SA portfele 46 229 0,01 46 229 0,01 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 247 000 0,84 7 247 000 0,88 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 35 500 0,00 35 500 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 15 643 000 1,81 15 643 000 1,90 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 42 260 174 (-1 995 826) 4,89 (-0,24) 42 260 174 (-1 995 826) 4,89 (-0,24) 2017-05-26
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 256 000 (-4 000) 5,13 44 256 000 (-4 000) 5,13 2016-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 44 260 000 (-4 896 660) 5,13 (-0,56) 44 260 000 (-4 896 660) 5,13 (-0,56) 2016-12-31
Skarb Państwa NWZ 297 420 578 (267 035 325) 34,44 (-0,74) 297 420 578 (267 035 325) 34,44 (-0,74) 2016-01-07
Aviva OFE Aviva Santander WZA 49 156 660 (44 838 969) 5,69 (0,69) 49 156 660 (44 838 969) 5,69 (0,69) 2016-01-07
Aviva OFE Aviva Santander 4 317 691 (-38 859 219) 5,00 4 317 691 (-38 859 219) 5,00 2014-05-27
Aviva OFE Aviva Santander 43 176 910 5,00 43 176 910 5,00 2014-05-27
Skuza Bogusław 500 0,00 500 0,00 2013-12-31
NN OFE 4 222 963 (-133 176) 4,89 (-0,15) 4 222 963 (-133 176) 4,89 (-0,15) 2013-06-05
NN OFE 4 356 139 (89 621) 5,04 (0,10) 4 356 139 (89 621) 5,04 (0,10) 2013-02-06
Kiciński Włodzimierz 30 0,00 30 0,00 2012-08-29
Kiciński Włodzimierz 30 0,00 30 0,00 2012-08-29
NN OFE 4 266 518 (-72 790) 4,94 (-0,08) 4 266 518 (-72 790) 4,94 (-0,08) 2012-07-27
Tarkowski Tomasz 80 0,00 80 0,00 2011-11-08
Tarkowski Tomasz 80 0,00 80 0,00 2011-11-08
Skuza Bogusław 500 0,00 500 0,00 2011-11-08
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2011-11-08
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2011-11-08
NN OFE 4 339 308 (29 885) 5,02 (0,03) 4 339 308 (29 885) 5,02 (0,03) 2011-07-27
NN OFE 4 309 423 4,99 4 309 423 4,99 2011-07-21
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 30 385 253 (-273 467 277) 35,18 30 385 253 (-273 467 277) 35,18 2011-06-10
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 303 852 530 (264 832 047) 35,18 (-10,00) 303 852 530 (264 832 047) 35,18 (-10,00) 2011-06-10
Eureko BV 1 980 (-11 223 818) 0,00 (-13,00) 1 980 (-11 223 818) 0,00 (-13,00) 2010-11-23
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2010-11-15
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2010-11-15
Gruszecki Tomasz 30 0,00 30 0,00 2010-06-30
Gruszecki Tomasz 30 0,00 30 0,00 2010-05-17
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 39 020 483 (-17 337 894) 45,18 (-20,08) 39 020 483 (-17 337 894) 45,18 (-20,08) 2010-05-12
Eureko BV 11 225 798 (-8 635 230) 13,00 (-10,00) 11 225 798 (-8 635 230) 13,00 (-10,00) 2010-05-12
Skarb Państwa pośrednio przez Kappa i BGK 56 358 377 65,26 56 358 377 65,26 2010-04-13
Ogółem 86 352 300 0 86 352 300 0 2010-04-13
Eureko BV 19 861 028 23,00 19 861 028 23,00 2010-04-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2017-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2015-11-30 Split 1:10
2015-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 34,00 zł
2013-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2013-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2012-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2011-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2011-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
2010-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.