45,4700 zł
-0,59% -0,2700 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Akcjonariat - PZU

Dane ogólne

Kapitalizacja: 39 264 390 810 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 863 523 000 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 295 217 300
Liczba głosów na WZA: 863 523 000 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,19%
Kapitał akcyjny: 86 352 300,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 295 217 300
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 34,19%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 65,81%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa ZWZ 295 217 300 (34,18%) 295 217 300 (34,18%) 2016-06-30 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PGN, GPW, OPI, JSW, PCE, PHN, ARP_C, ENA, PGE, PKN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 1991-12-23 60 446 320
18 889 475 000,00
1,00 312,50 60 446 320
60 446 320,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
2016-02-05
seria B - akcje założycielskie 1991-12-23 25 905 980
8 095 618 750,00
1,00 312,50 86 352 300
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2001-04-30
split 1:10 2015-06-30
0,10 863 523 000
86 352 300,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-09-21

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
NN OFE 43 064 118 (-6 965 882) 4,98 (-0,81) 43 064 118 (-6 965 882) 4,98 (-0,81) 2023-11-17
Allianz Polska OFE 42 530 871 4,92 42 530 871 4,92 2023-11-16
Allianz Polska OFE 42 530 871 (35 282 979) 4,92 (4,09) 42 530 871 (35 282 979) 4,92 (4,09) 2023-11-16
NN OFE portfel, NWZ 50 030 000 (4 842 000) 5,79 (0,56) 50 030 000 (4 842 000) 5,79 (0,56) 2022-03-22
NN OFE portfel, ZWZ 45 188 000 (927 362) 5,23 (0,11) 45 188 000 (927 362) 5,23 (0,11) 2021-06-16
NN OFE portfel 44 260 638 (2 275 578) 5,12 (0,26) 44 260 638 (2 275 578) 5,12 (0,26) 2020-12-17
NN OFE portfel 41 985 060 (-1 198 363) 4,86 (-0,14) 41 985 060 (-1 198 363) 4,86 (-0,14) 2019-07-18
Uniqa OFE portfel 11 906 019 (1 019) 1,37 11 906 019 (1 019) 1,37 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 102 981 (-120 019) 0,82 (-0,01) 7 102 981 (-120 019) 0,82 (-0,01) 2018-12-31
NN OFE portfel 43 183 423 (-641 577) 5,00 (-0,07) 43 183 423 (-641 577) 5,00 (-0,07) 2018-12-31
Generali OFE portfel 8 766 651 (651) 1,01 8 766 651 (651) 1,01 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 247 892 (892) 0,83 7 247 892 (892) 0,83 2018-12-31
Aegon OFE portfele 15 645 125 (2 125) 1,81 15 645 125 (2 125) 1,81 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 783 727 (448 000) 0,09 (0,06) 783 727 (448 000) 0,09 (0,06) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 88 252 (-777 458) 0,01 (-0,09) 88 252 (-777 458) 0,01 (-0,09) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 277 882 (-21 964) 0,03 277 882 (-21 964) 0,03 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 78 846 (-66 337) 0,00 (-0,01) 78 846 (-66 337) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 4 002 293 (-318 454) 0,46 (-0,04) 4 002 293 (-318 454) 0,46 (-0,04) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 1 282 (-137 668) 0,00 (-0,01) 1 282 (-137 668) 0,00 (-0,01) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 504 (-305 496) 0,00 (-0,03) 504 (-305 496) 0,00 (-0,03) 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 1 901 498 (-88 403) 0,22 (-0,01) 1 901 498 (-88 403) 0,22 (-0,01) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 1 937 202 (-502 063) 0,22 (-0,06) 1 937 202 (-502 063) 0,22 (-0,06) 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 55 753 (20 253) 0,00 55 753 (20 253) 0,00 2018-06-30
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE; ZWZ 43 825 000 (368 097) 5,07 (0,04) 43 825 000 (368 097) 5,07 (0,04) 2018-06-28
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 43 456 903 (39 233 940) 5,03 (0,14) 43 456 903 (39 233 940) 5,03 (0,14) 2018-06-06
Uniqa OFE portfel 11 905 000 1,37 11 905 000 1,37 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 335 727 0,03 335 727 0,03 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 865 710 0,10 865 710 0,10 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 299 846 0,03 299 846 0,03 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 145 183 0,01 145 183 0,01 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 4 320 747 0,50 4 320 747 0,50 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 7 223 000 0,83 7 223 000 0,83 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 138 950 0,01 138 950 0,01 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 8 985 0,00 8 985 0,00 2017-12-31
Investors TFI SA portfele 306 000 0,03 306 000 0,03 2017-12-31
Generali OFE portfel 8 766 000 1,01 8 766 000 1,01 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 989 901 0,23 1 989 901 0,23 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 2 439 265 0,28 2 439 265 0,28 2017-12-31
Altus SA portfele 46 229 0,00 46 229 0,00 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 7 247 000 0,83 7 247 000 0,83 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 35 500 0,00 35 500 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 15 643 000 1,81 15 643 000 1,81 2017-12-31
Skarb Państwa NWZ 297 420 578 (267 035 325) 34,44 (-0,74) 297 420 578 (267 035 325) 34,44 (-0,74) 2016-01-07
Skuza Bogusław 500 0,00 500 0,00 2013-12-31
NN OFE 4 222 963 (-133 176) 4,89 (-0,15) 4 222 963 (-133 176) 4,89 (-0,15) 2013-06-05
NN OFE 4 356 139 (89 621) 5,04 (0,10) 4 356 139 (89 621) 5,04 (0,10) 2013-02-06
Kiciński Włodzimierz 30 0,00 30 0,00 2012-08-29
NN OFE 4 266 518 (-72 790) 4,94 (-0,08) 4 266 518 (-72 790) 4,94 (-0,08) 2012-07-27
Tarkowski Tomasz 80 0,00 80 0,00 2011-11-08
Skuza Bogusław 500 0,00 500 0,00 2011-11-08
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2011-11-08
NN OFE 4 339 308 (29 885) 5,02 (0,03) 4 339 308 (29 885) 5,02 (0,03) 2011-07-27
NN OFE 4 309 423 4,99 4 309 423 4,99 2011-07-21
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 30 385 253 (-273 467 277) 35,18 30 385 253 (-273 467 277) 35,18 2011-06-10
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 303 852 530 (264 832 047) 35,18 (30,67) 303 852 530 (264 832 047) 35,18 (30,67) 2011-06-10
Eureko BV 1 980 (-11 223 818) 0,00 (-1,29) 1 980 (-11 223 818) 0,00 (-1,29) 2010-11-23
Maj Waldemar 30 0,00 30 0,00 2010-11-15
Gruszecki Tomasz 30 0,00 30 0,00 2010-06-30
Gruszecki Tomasz 30 0,00 30 0,00 2010-05-17
Skarb Państwa pośrednio przez BGK 39 020 483 (-17 337 894) 4,51 (-60,75) 39 020 483 (-17 337 894) 4,51 (-60,75) 2010-05-12
Eureko BV 11 225 798 (-8 635 230) 1,29 (-21,71) 11 225 798 (-8 635 230) 1,29 (-21,71) 2010-05-12
Skarb Państwa pośrednio przez Kappa i BGK 56 358 377 65,26 56 358 377 65,26 2010-04-13
Eureko BV 19 861 028 23,00 19 861 028 23,00 2010-04-13

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2023-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2023-09-07 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,40 zł
2022-10-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2022-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,94 zł
2021-10-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2021-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 3,50 zł
2019-09-05 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2019-08-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,80 zł
2018-10-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2018-09-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,50 zł
2017-10-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2017-09-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2016-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2016-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 2,08 zł
2015-11-30 Split 1:10
2015-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 30,00 zł
2015-01-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 17,00 zł
2014-09-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 34,00 zł
2013-11-19 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-11-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 20,00 zł
2013-09-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2013-08-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 29,70 zł
2012-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2012-08-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 22,43 zł
2011-10-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2011-09-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 26,00 zł
2010-09-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
2010-08-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 10,91 zł
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.