40,1900 zł
1,49% 0,5900 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe - PZU			

Skonsolidowane raporty kwartalne

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 629 000 5 592 000 5 742 000 5 893 000
Przychody z lokat (tys. zł) 3 206 000 3 021 000 2 624 000 2 756 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) -150 000 182 000 324 000 472 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 965 000 1 487 000 1 613 000 1 956 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 786 000 747 000 734 000 879 000
Aktywa (tys. zł) 328 554 000 337 625 000 340 079 000 337 169 000
Kapitał własny (tys. zł)* 14 925 000 15 798 000 14 311 000 15 350 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,910 0,865 0,850 1,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,284 18,295 16,573 17,776
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.