37,6000 zł
0,27% 0,1000 zł
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA (PZU)

Wyniki finansowe - PZU			

Skonsolidowane raporty kwartalne

II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021
Składka na udziale własnym (tys. zł) 5 690 000 5 865 000 5 707 000 5 686 000
Przychody z lokat (tys. zł) -381 000 -218 000 -37 000 172 000
Wynik techniczny ubezpieczeń majątkowych i osobowych (tys. zł) 176 000 444 000 121 000 325 000
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 400 000 1 621 000 1 382 000 1 626 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 185 000 890 000 721 000 897 000
Aktywa (tys. zł) 376 645 000 373 481 000 378 974 000 395 418 000
Kapitał własny (tys. zł)* 16 976 000 17 889 000 18 777 000 19 374 000
Liczba akcji (tys. zł) 863 523,000 863 523,000 863 523,000 863 523,000
Zysk na akcję (tys. zł) 0,214 1,031 0,835 1,039
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,659 20,716 21,745 22,436
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.