7,7700 zł
-1,65% -0,1300 zł
Prosper S.A. (PSP)

Komunikaty spółki - PROSPER

Zniesienie dematerializacji akcji spółki Prosper S.A. i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych
Wybór biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Udzielenie gwarancji dla podmiotu dominującego wobec emitenta
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Prosper S.A. w dniu 30.11.2009 roku
Tekst jednolity Statutu Spółki
Uchwały podjęte przez NWZA Spółki
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji przez posiadacza znacznego pakietu akcji
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cofnięcie prokury
Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.