REKLAMA

PROSPER: podpisanie aneksu do umowy kredytowej

2010-01-12 15:34
publikacja
2010-01-12 15:34
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-12
Skrócona nazwa emitenta
PROSPER
Temat
podpisanie aneksu do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 2 ust. 1 punkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Zarząd PROSPER S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości publicznej informację o podpisaniu w dniu 12 stycznia 2010 roku aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem BGŻ S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Aneks przedłuża obowiązywanie umowy o kredyt do dnia 31 grudnia 2010 roku i nie zawiera zapisów, ani warunków odbiegających od standardowo stosowanych w tego rodzaju umowach na rynku. Wysokość limitu kredytowego wynosi 20 000 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-01-12 Adam Pieniacki Członek Zarządu
2010-01-12 Joanna Frątczak-Kazana Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki