REKLAMA
NIE PRZEGAP

PROSPER: wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku

2010-01-29 13:51
publikacja
2010-01-29 13:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-29
Skrócona nazwa emitenta
PROSPER
Temat
wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") przekazuje w formie raportu bieżącego wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku:
Raporty bieżące:
RB-W 1/2009 14-01-2009 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku,
RB 2/2009 16-01-2009 Cofnięcie i udzielenie prokury,
RB 3/2009 16-01-2009 Cofnięcie prokury,
RB 4/2009 06-02-2009 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku,
RB 5/2009 11-02-2009 Korekta raportu bieżącego 2/2009,
RB 6/2009 19-02-2009 zawarcie aneksu do umowy kredytowej,
RB 7/2009 05-03-2009 Korekta raportów okresowych za 2 i 3 kwartał 2008 roku,
RB 8/2009 18-03-2009 Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku,
RB 9/2009 20-03-2009 Korekta raportu bieżącego nr 5/2009,
RB 10/2009 16-04-2009 zawarcie umowy zobowiązania do zbycia akcji,
RB 11/2009 17-04-2009 zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji,
RB 12/2009 17-04-2009 zawiadomienie o przekroczeniu 5% kapitału zakładowego,
RB-W 13/2009 23-04-2009 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
RB 14/2009 06-05-2009 Cofnięcie prokury,
RB 15/2009 06-05-2009 powołanie Członków Zarządu,
RB-W 16/2009 06-05-2009 projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
RB 17/2009 06-05-2009 rezygnacja Członków Rady Nadzorczej,
RB 18/2009 22-05-2009 wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora Emitenta na GPW,
RB 19/2009 23-05-2009 rezygnacja Prezesa Zarządu,
RB 20/2009 25-05-2009 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogółu głosów na ZWZA 22.05.2009,
RB-W 21/2009 25-05-2009 uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2009 roku,
RB-W 22/2009 25-05-2009 powołanie Członków Rady Nadzorczej,
RB 23/2009 25-05-2009 powołanie Prezesa Zarządu,
RB-W 24/2009 25-05-2009 korekta raportu bieżącego nr 22/2009,
RB 25/2009 27-05-2009 Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania,
RB 26/2009 10-06-2009 wybór biegłego rewidenta,
RB-W 27/2009 10-06-2009 Tekst jednolity Statutu Spółki,
RB-W 28/2009 16-06-2009 korekta raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego,
RB 29/2009 30-06-2009 odwołanie prokury,
RB 30/2009 07-07-2009 udzielenie prokury,
RB-W 31/2009 08-07-2009 zawiadomienie o przekroczeniu 90% w ogólnej liczbie głosów,
RB 32/2009 09-07-2009 zbycie znacznego pakietu akcji
RB 33/2009 20-07-2009 Powołanie Członka Zarządu,
RB 34/2009 24-07-2009 wybór biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
RB 35/2009 30-09-2009 podpisanie aneksu do umowy kredytowej,
RB 36/2009 06-10-2009 Stanowisko Zarządu w sprawie wezwania,
RB 37/2009 09-10-2009 Cofnięcie prokury,
RB-W 38/2009 04-11-2009 ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
RB-W 39/2009 04-11-2009 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
RB 40/2009 17-11-2009 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji przez posiadacza znacznego pakietu akcji
RB-W 41/2009 01-12-2009 Uchwały podjęte przez NWZA Spółki,
RB-W 42/2009 01-12-2009 Tekst jednolity Statutu Spółki,
RB-W 43/2009 01-12-2009 lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA Prosper S.A. w dniu 30.11.2009 roku,
RB 44/2009 14-12-2009 udzielenie gwarancji dla podmiotu dominującego wobec emitenta.

Raporty okresowe:
QSr/2008 27-02-2009 skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2008 roku,
QSr/2008 04-03-2009 skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2008 roku,
QSr/2008 04-03-2009 skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2008 roku,
R/2008 30-04-2009 jednostkowy raport roczny za 2008 rok,
RS/2008 30-04-2009 skonsolidowany raport roczny za 2008 rok,
QSr/2009 15-05-2009 skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2009 roku,
P/2009 31-08-2009 jednostkowy raport półroczny za półrocze 2009 roku,
PS/2009 31-08-2009 skonsolidowany raport półroczny za półrocze 2009 roku,
QSr/2009 13-11-2009 skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65.
Teksty wymienionych raportów bieżących i okresowych dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.prosper.pl w dziale "Partner" w zakładce "komunikaty giełdowe".


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-01-29 Adam Pieniacki Członek Zarządu
2010-01-29 Joanna Frątczak-Kazana Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki