7,7700 zł
-1,65% -0,1300 zł
Prosper S.A. (PSP)

Akcjonariat - PROSPER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 53 340 443,94 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 6 864 922 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 220 284
Liczba głosów na WZA: 21 064 922 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,61%
Kapitał akcyjny: 6 864 922,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 20 420 284
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 96,94%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 9,39%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Neuca SA 6 220 284 (90,60%) 20 420 284 (96,93%) 2009-11-16 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
umorzenie akcji -135 078
1,00 6 864 922
6 864 922,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2004-08-11
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 1997-06-19 100 000
1,00 100 000
100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1997-06-26
seria B - kapitał rezerwowy na akcyjny 1997-12-16 2 000 000
2 000 000,00
1,00 1,00 2 100 000
2 100 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1997-12-23
seria C - kapitał rezerwowy na akcyjny, gotówka 1998-03-24 1 450 000
1 450 000,00
1,00 1,00 3 550 000
3 550 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1998-03-31
seria D - subskrypcja publiczna 1998-03-24 3 450 000
72 450 000,00
1,00 21,00 7 000 000
7 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-05-28
1999-03-25
1999-05-20
wykluczenie akcji z obrotu 2009-11-30

KDPW:
KRS:
GPW:


2010-02-24

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Wesołowski Tadeusz 0 (-1 482 693) 0,00 (-21,59) 0 (-7 262 693) 0,00 (-34,47) 2009-07-09
Neuca SA 5 917 109 (2 795 560) 86,19 (40,72) 20 117 109 (8 575 560) 95,50 (40,71) 2009-07-08
Wesołowska Ewa 0 (-37 882) 0,00 (-0,55) 0 (-37 882) 0,00 (-0,17) 2009-06-30
Łukasiewicz Mariusz 0 (-4 000) 0,00 (-0,05) 0 (-4 000) 0,00 (-0,01) 2009-06-30
Wesołowska Ewa 37 882 (189) 0,55 (0,01) 37 882 (189) 0,17 2009-05-15
Neuca SA 3 121 549 45,47 11 541 549 54,79 2009-04-17
Fundacja FPT przez Oktogon Investment ApS 0 (-2 105 000) 0,00 (-29,99) 0 (-10 525 000) 0,00 (-48,99) 2009-04-15
Wesołowska Ewa 37 693 (-189) 0,54 (-0,01) 37 693 (-189) 0,17 2009-02-27
Wesołowska Ewa 37 882 (189) 0,55 (0,01) 37 882 (189) 0,17 2008-06-30
Łukasiewicz Mariusz 4 000 (1 000) 0,05 (0,01) 4 000 (1 000) 0,01 2008-06-30
Łukasiewicz Mariusz 3 000 0,04 3 000 0,01 2007-08-14
Jaworowski Andrzej 729 0,00 (-0,01) 729 0,00 2007-03-01
Wesołowska Ewa 37 693 0,54 37 693 0,17 2006-08-11
Jędrzejak Piotr 3 000 0,00 3 000 0,00 2006-08-11
Jaworowski Andrzej 729 0,01 729 0,00 2006-08-11
Fundacja FPT przez Oktogon Investment ApS 2 105 000 29,99 (-0,67) 10 525 000 48,99 (-0,97) 2005-07-29
Wesołowski Tadeusz 1 482 693 (-2 105 000) 21,59 (-29,66) 7 262 693 (-10 525 000) 34,47 (-49,43) 2005-06-28
Fundacja FPT 2 105 000 30,66 10 525 000 49,96 2005-06-28
Prosper SA umorzenie 0 (-134 828) 0,00 (-1,92) 0 (-134 828) 0,00 2004-08-11
Prosper SA w celu umorzenia 134 828 (500) 1,92 (0,01) 134 828 (500) 0,00 2004-03-12
Prosper SA w celu umorzenia 134 328 (500) 1,91 134 328 (500) 0,00 2004-01-06
Prosper SA w celu umorzenia 133 828 (300) 1,91 (0,01) 133 828 (300) 0,00 2003-12-23
Prosper SA w celu umorzenia 133 528 (400) 1,90 133 528 (400) 0,00 2003-12-22
Prosper SA w celu umorzenia 133 128 (300) 1,90 (0,01) 133 128 (300) 0,00 2003-12-18
Prosper SA w celu umorzenia 132 828 (200) 1,89 132 828 (200) 0,00 2003-12-15
Prosper SA w celu umorzenia 132 628 (750) 1,89 (0,01) 132 628 (750) 0,00 2003-12-11
Prosper SA w celu umorzenia 131 878 (500) 1,88 (0,01) 131 878 (500) 0,00 2003-12-08
Prosper SA w celu umorzenia 131 378 (1 000) 1,87 (0,01) 131 378 (1 000) 0,00 2003-12-05
Prosper SA w celu umorzenia 130 378 (600) 1,86 (0,01) 130 378 (600) 0,00 2003-12-03
Prosper SA w celu umorzenia 129 778 (2 100) 1,85 (0,03) 129 778 (2 100) 0,00 2003-12-01
Prosper SA w celu umorzenia 127 678 (750) 1,82 (0,01) 127 678 (750) 0,00 2003-11-28
Prosper SA w celu umorzenia 126 928 (2 950) 1,81 (0,04) 126 928 (2 950) 0,00 2003-11-27
Prosper SA w celu umorzenia 123 978 (1 150) 1,77 (0,02) 123 978 (1 150) 0,00 2003-11-25
Prosper SA w celu umorzenia 122 828 (2 900) 1,75 (0,04) 122 828 (2 900) 0,00 2003-11-21
Prosper SA w celu umorzenia 119 928 (800) 1,71 (0,01) 119 928 (800) 0,00 2003-11-19
Prosper SA w celu umorzenia 119 128 (1 100) 1,70 (0,02) 119 128 (1 100) 0,00 2003-11-18
Prosper SA w celu umorzenia 118 028 (1 000) 1,68 (0,01) 118 028 (1 000) 0,00 2003-11-17
Prosper SA w celu umorzenia 117 028 (500) 1,67 (0,01) 117 028 (500) 0,00 2003-11-12
Prosper SA w celu umorzenia 116 528 (500) 1,66 (0,01) 116 528 (500) 0,00 2003-11-10
Prosper SA w celu umorzenia 116 028 (700) 1,65 (0,01) 116 028 (700) 0,00 2003-11-05
Prosper SA w celu umorzenia 115 328 (1 600) 1,64 (0,02) 115 328 (1 600) 0,00 2003-10-31
Prosper SA w celu umorzenia 113 728 (450) 1,62 (0,01) 113 728 (450) 0,00 2003-10-29
Prosper SA w celu umorzenia 113 278 (1 600) 1,61 (0,02) 113 278 (1 600) 0,00 2003-10-27
Prosper SA w celu umorzenia 111 678 (1 050) 1,59 (0,01) 111 678 (1 050) 0,00 2003-10-23
Prosper SA w celu umorzenia 110 628 (500) 1,58 (0,01) 110 628 (500) 0,00 2003-10-17
Prosper SA w celu umorzenia 110 128 (2 500) 1,57 (0,04) 110 128 (2 500) 0,00 2003-10-02
Prosper SA w celu umorzenia 107 628 (1 000) 1,53 (0,01) 107 628 (1 000) 0,00 2003-09-29
Prosper SA w celu umorzenia 106 628 (850) 1,52 (0,01) 106 628 (850) 0,00 2003-09-23
Prosper SA w celu umorzenia 105 778 (1 000) 1,51 (0,02) 105 778 (1 000) 0,00 2003-09-22
Prosper SA w celu umorzenia 104 778 (3 000) 1,49 (0,04) 104 778 (3 000) 0,00 2003-09-19
Prosper SA w celu umorzenia 101 778 (3 000) 1,45 (0,04) 101 778 (3 000) 0,00 2003-09-11
Prosper SA w celu umorzenia 98 778 (1 000) 1,41 (0,02) 98 778 (1 000) 0,00 2003-09-03
Prosper SA w celu umorzenia 97 778 (3 500) 1,39 (0,05) 97 778 (3 500) 0,00 2003-08-20
Prosper SA w celu umorzenia 94 278 (5 000) 1,34 (0,07) 94 278 (5 000) 0,00 2003-07-30
Prosper SA w celu umorzenia 89 278 (1 000) 1,27 (0,01) 89 278 (1 000) 0,00 2003-06-30
Prosper SA w celu umorzenia 88 278 (1 130) 1,26 (0,02) 88 278 (1 130) 0,00 2003-06-27
Prosper SA w celu umorzenia 87 148 (3 000) 1,24 (0,04) 87 148 (3 000) 0,00 2003-06-26
Prosper SA w celu umorzenia 84 148 (2 000) 1,20 (0,03) 84 148 (2 000) 0,00 2003-06-25
Prosper SA w celu umorzenia 82 148 (1 500) 1,17 (0,02) 82 148 (1 500) 0,00 2003-06-24
Prosper SA w celu umorzenia 80 648 (1 645) 1,15 (0,03) 80 648 (1 645) 0,00 2003-06-23
Prosper SA w celu umorzenia 79 003 (2 543) 1,12 (0,03) 79 003 (2 543) 0,00 2003-06-11
Prosper SA 76 460 (1 600) 1,09 (0,03) 76 460 (1 600) 0,00 2003-06-06
Prosper SA 74 860 (1 000) 1,06 (0,01) 74 860 (1 000) 0,00 2003-06-05
Prosper SA 73 860 (4 000) 1,05 (0,06) 73 860 (5 583) 0,00 2003-06-03
Prosper SA 69 860 (1 583) 0,99 (0,02) 68 277 0,00 2003-04-03
Prosper SA 68 277 (9 000) 0,97 (0,13) 68 277 (9 000) 0,00 2003-04-01
Prosper SA 59 277 (8 766) 0,84 (0,12) 59 277 (8 766) 0,00 2003-03-31
Prosper SA 50 511 (5 500) 0,72 (0,08) 50 511 (5 500) 0,00 2003-03-27
Prosper SA 45 011 (5 850) 0,64 (0,09) 45 011 (5 850) 0,00 2003-03-26
Prosper SA 39 161 (5 423) 0,55 (0,07) 39 161 (5 423) 0,00 2003-03-24
Prosper SA 33 738 (12 638) 0,48 (0,18) 33 738 (12 638) 0,00 2003-03-21
Prosper SA 21 100 (10 000) 0,30 (0,15) 21 100 (10 000) 0,00 2003-03-18
Prosper SA 11 100 (5 500) 0,15 (0,07) 11 100 (5 500) 0,00 2003-03-14
Prosper SA 5 600 (-23 655) 0,08 (-0,33) 5 600 (-23 655) 0,00 2003-03-13
Prosper SA 29 255 0,41 29 255 0,00 2003-03-12
Wesołowski Tadeusz 3 587 693 51,25 (-1,01) 17 787 693 83,90 (-2,17) 2002-12-31
Wesołowski Tadeusz 3 587 693 (-17 100) 52,26 (0,77) 17 787 693 (-17 100) 86,07 (2,09) 2002-12-31
Wesołowski Tadeusz 3 604 793 (1 100) 51,49 (0,01) 17 804 793 (1 100) 83,98 (0,01) 2002-12-20
Wesołowski Tadeusz 3 603 693 (1 000) 51,48 (0,02) 17 803 693 (1 000) 83,97 2002-12-17
Wesołowski Tadeusz 3 602 693 (19 000) 51,46 (0,27) 17 802 693 (19 000) 83,97 (0,09) 2002-12-13
Wesołowski Tadeusz 3 583 693 (2 500) 51,19 (0,03) 17 783 693 (2 500) 83,88 (0,01) 2002-07-10
Wesołowski Tadeusz 3 581 193 (12 193) 51,16 (0,17) 17 781 193 (12 193) 83,87 (0,05) 2001-06-30
Wesołowski Tadeusz 3 569 000 (5 000) 50,99 (0,08) 17 769 000 (5 000) 83,82 (0,03) 2000-01-18
Wesołowski Tadeusz 3 564 000 (11 000) 50,91 (0,15) 17 764 000 (11 000) 83,79 (0,05) 1999-09-30
Wesołowski Tadeusz 3 553 000 (3 000) 50,76 (0,05) 17 753 000 (3 000) 83,74 (0,01) 1999-06-11
Wesołowski Tadeusz 3 550 000 50,71 (-49,29) 17 750 000 83,73 (-16,27) 1998-03-31
Wesołowski Tadeusz 3 550 000 100,00 17 750 000 100,00 1998-03-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2007-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2007-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,55 zł
2006-09-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
2006-07-12 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,50 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.