REKLAMA

PROSPER: Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku

2010-01-29 13:56
publikacja
2010-01-29 13:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2010
Data sporządzenia: 2010-01-29
Skrócona nazwa emitenta
PROSPER
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2010:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kwartał 2009 r. – 1.03.2010 r.
za I kwartał 2010 r. – 17.05.2010 r.
za III kwartał 2010 r. – 15.11.2010 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.

2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku – 31.08.2010 r.

3. Raport roczny za 2009 rok – 30.04.2010 r.

4. Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok – 30.04.2010 r.

Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia, skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w związku ze złożonym w dniu 10 grudnia 2009 roku wnioskiem o zniesienie dematerializacji akcji Spółki, po uprawomocnieniu się decyzji Komisji, Spółka straci status spółki publicznej, a w związku z tym publikacja raportów okresowych w niektórych z wymienionych terminów może się nie odbyć.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-01-29 Adam Pieniacki Członek Zarządu
2010-01-29 Joanna Frątczak-Kazana Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki