REKLAMA

PROSPER: Zniesienie dematerializacji akcji spółki Prosper S.A. i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych

2010-02-12 15:28
publikacja
2010-02-12 15:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2010
Data sporządzenia: 2010-02-12
Skrócona nazwa emitenta
PROSPER
Temat
Zniesienie dematerializacji akcji spółki Prosper S.A. i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie z § 34 pkt 1 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Zarząd Prosper S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 11 lutego 2010 r. Spółce doręczona została decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 lutego 2010 roku dotycząca udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). Decyzja wywołuje skutki prawne z dniem 24 lutego 2010 roku i dotyczy wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki, tj.:

- 100 000 imiennych uprzywilejowanych akcji serii A ( ISIN: PLPRSPR00012),
- 2 000 000 imiennych uprzywilejowanych akcji serii B (ISIN: PLPRSPR00020),
- 1 450 000 imiennych uprzywilejowanych akcji serii C (ISIN: PLPRSPR00053),
- 3 314 922 akcji na okaziciela serii D (ISIN: PLPRSPR00046),

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że z dniem 24 lutego 2010 r.Prosper S.A. zaprzestanie podlegać obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) i zaprzestanie publikowania raportów bieżących i okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-02-12 Dariusz Śmiejkowski Prezes Zarządu
2010-02-12 Joanna Frątczak-Kazana Członek Zarządu
2010-02-12 Mariusz Medyński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki