9,7300 zł
1,04% 0,1000 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Akcjonariat - PGE

Dane ogólne

Kapitalizacja: 21 831 327 431,62 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 2 243 712 994 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 365 601 493
Liczba głosów na WZA: 2 243 712 994 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,86%
Kapitał akcyjny: 19 183 746 098,70 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 365 601 493
Cena nominalna akcji: 8,55 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 60,86%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 39,14%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Skarb Państwa 1 365 601 493 (60,86%) 1 365 601 493 (60,86%) 2022-05-18 OBR, , , ZFM, FAMEG, KOZIENIC, KGH, ATT, TPE, LTS, PKO, PZU, PGN, GPW, RCW, OPI, JSW, PCE, BDZ, PHN, ARP_C, ENA, PKN

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
serie A-D - założyciele 397 452
397 452 000,00
1 000,00 1 000,00 397 452
397 452 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2006-01-01
seria E 2007-05-09 14 308 313
1 000,00 14 705 765
14 705 765 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2007-06-06
split 1:100 zmiana oznaczenia akcji: połączenie dotychczasowych serii w serię A 2008-09-12
10,00 1 470 576 500
14 705 765 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-09-30
2009-12-15
seria B - subskrypcja publiczna 2009-09-03 259 513 500
5 968 810 500,00
10,00 23,00 1 730 090 000
17 300 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2009-10-09
2009-11-30
2009-12-15
seria D - zamienna parytet: 0,05891657 za 1 PGE Energia SA 2010-08-03 66 452 245
10,00 1 869 783 727
18 697 837 270,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-03
2010-08-31
2010-10-18
seria C - zamienna parytet: 1,27560301 za 1 PGE Górnictwo i Energetyka SA 2010-08-03 73 241 482
10,00 1 803 331 482
18 033 314 820,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-09-03
2010-08-31
2010-10-18
bez podwyższania kapitału połączenie z PGE Electra SA 2010-12-08

KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-31
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii C i D 2012-05-30 -22 898
10,00 1 869 760 829
18 697 608 290,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-07-12
2012-06-23
połączenie z PGE Energia Jądrowa SA bez podwyższania kapitału 2013-06-27

KDPW:
KRS:
GPW:

2013-07-31
renominacja akcji 2016-09-05
10,25 1 869 760 829
19 165 048 497,25
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-11-25
seria E - konwalidacja kapitału 2022-04-06 373 952 165
3 197 291 010,75
8,55 8,55 2 243 712 994
1 918 746 098,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-05-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Uniqa OFE portfel 19 383 303 (-40 697) 1,03 (-0,01) 19 383 303 (-40 697) 1,03 (-0,01) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 10 882 928 (2 270 928) 0,58 (0,12) 10 882 928 (2 270 928) 0,58 (0,12) 2018-12-31
NN OFE portfel 78 977 025 (18 523 025) 4,22 (0,99) 78 977 025 (18 523 025) 4,22 (0,99) 2018-12-31
MetLife OFE portfel 27 585 799 (5 557 799) 1,47 (0,29) 27 585 799 (5 557 799) 1,47 (0,29) 2018-12-31
Generali OFE portfel 12 349 007 (-997 993) 0,66 (-0,05) 12 349 007 (-997 993) 0,66 (-0,05) 2018-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 42 148 746 (-87 254) 2,25 (-0,01) 42 148 746 (-87 254) 2,25 (-0,01) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 13 402 122 (9 273 122) 0,71 (0,49) 13 402 122 (9 273 122) 0,71 (0,49) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 25 666 141 (2 537 141) 1,37 (0,13) 25 666 141 (2 537 141) 1,37 (0,13) 2018-12-31
TFI PZU SA portfele 18 697 634 (822 663) 1,00 (0,04) 18 697 634 (822 663) 1,00 (0,04) 2018-06-30
TFI Allianz Polska SA portfele 83 808 (-907 592) 0,00 (-0,05) 83 808 (-907 592) 0,00 (-0,05) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 7 810 750 (3 497 710) 0,42 (0,19) 7 810 750 (3 497 710) 0,42 (0,19) 2018-06-30
Rockbridge TFI SA portfele 407 542 (-165 075) 0,02 (-0,01) 407 542 (-165 075) 0,02 (-0,01) 2018-06-30
Quercus TFI SA portfele 538 519 (-154 386) 0,03 (-0,01) 538 519 (-154 386) 0,03 (-0,01) 2018-06-30
PKO TFI SA portfele 5 408 850 (184 286) 0,29 (0,01) 5 408 850 (184 286) 0,29 (0,01) 2018-06-30
Opera TFI SA portfele 3 343 (-330 957) 0,00 (-0,02) 3 343 (-330 957) 0,00 (-0,02) 2018-06-30
NN Investment Partners TFI SA portfele 10 902 929 (483 327) 0,58 (0,02) 10 902 929 (483 327) 0,58 (0,02) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 893 975 (10 000) 0,05 893 975 (10 000) 0,05 2018-06-30
Generali Investments TFI SA portfele 558 528 (-564 138) 0,03 (-0,03) 558 528 (-564 138) 0,03 (-0,03) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 125 234 (-1 236 416) 0,01 (-0,06) 125 234 (-1 236 416) 0,01 (-0,06) 2018-06-30
BNP Paribas TFI SA portfele 526 096 (-51 860) 0,03 526 096 (-51 860) 0,03 2018-06-30
Uniqa OFE portfel 19 424 000 1,04 19 424 000 1,04 2017-12-31
TFI PZU SA portfele 17 874 971 0,96 17 874 971 0,96 2017-12-31
TFI Allianz Polska SA portfele 991 400 0,05 991 400 0,05 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 4 313 040 0,23 4 313 040 0,23 2017-12-31
Rockbridge TFI SA portfele 572 617 0,03 572 617 0,03 2017-12-31
Quercus TFI SA portfele 692 905 0,04 692 905 0,04 2017-12-31
PKO TFI SA portfele 5 224 564 0,28 5 224 564 0,28 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 8 612 000 0,46 8 612 000 0,46 2017-12-31
Opera TFI SA portfele 334 300 0,02 334 300 0,02 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 8 000 0,00 8 000 0,00 2017-12-31
NN OFE portfel 60 454 000 3,23 60 454 000 3,23 2017-12-31
NN Investment Partners TFI SA portfele 10 419 602 0,56 10 419 602 0,56 2017-12-31
Millennium TFI SA portfele 883 975 0,05 883 975 0,05 2017-12-31
MetLife OFE portfel 22 028 000 1,18 22 028 000 1,18 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 16 054 0,00 16 054 0,00 2017-12-31
Generali OFE portfel 13 347 000 0,71 13 347 000 0,71 2017-12-31
Generali Investments TFI SA portfele 1 122 666 0,06 1 122 666 0,06 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 1 361 650 0,07 1 361 650 0,07 2017-12-31
BPS TFI SA portfele 47 553 0,00 47 553 0,00 2017-12-31
BNP Paribas TFI SA portfele 577 956 0,03 577 956 0,03 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander portfel 42 236 000 2,26 42 236 000 2,26 2017-12-31
Altus SA portfele 100 000 0,01 100 000 0,01 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 4 129 000 0,22 4 129 000 0,22 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 66 060 0,00 66 060 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 23 129 000 1,24 23 129 000 1,24 2017-12-31
Skarb Państwa 1 091 681 706 48,65 (-9,73) 1 091 681 706 48,65 (-9,73) 2014-07-08
Skarb Państwa 1 091 681 706 (-65 442 840) 58,38 (-3,50) 1 091 681 706 (-65 442 840) 58,38 (-3,50) 2014-07-08
PGE SA w celu umorzenia 0 (-22 898) 0,00 0 (-22 898) 0,00 2012-06-23
Skarb Państwa 1 157 124 546 61,88 1 157 124 546 61,88 2012-02-29
Skarb Państwa 1 157 124 546 (-131 000 000) 61,88 (-7,01) 1 157 124 546 (-131 000 000) 61,88 (-7,01) 2012-02-29
Skarb Państwa 1 288 124 546 (-7 513 406) 68,89 (-0,40) 1 288 124 546 (-7 513 406) 68,89 (-0,40) 2012-02-28
Zieliński Marcin 0 (-500) 0,00 0 (-500) 0,00 2011-11-14
Bałtowski Maciej 0 (-964) 0,00 0 (-964) 0,00 2011-03-21
Skarb Państwa 1 295 637 952 (-2 586) 69,29 1 295 637 952 (-2 586) 69,29 2010-12-10
PGE SA w celu umorzenia 22 898 (1) 0,00 22 898 (1) 0,00 2010-12-07
Skarb Państwa 1 295 640 538 (-186 978 000) 69,29 (-10,00) 1 295 640 538 (-186 978 000) 69,29 (-10,00) 2010-10-08
Skarb Państwa 1 482 618 538 (12 042 038) 79,29 (0,65) 1 482 618 538 (12 042 038) 79,29 (0,65) 2010-09-23
PGE SA w celu umorzenia 22 897 0,00 22 897 0,00 2010-09-03
Zieliński Marcin 500 0,00 500 0,00 2010-05-17
Zieliński Marcin 500 0,00 500 0,00 2010-05-17
Prus Katarzyna 273 0,00 273 0,00 2010-05-17
Prus Katarzyna 273 0,00 273 0,00 2010-05-17
Prus Katarzyna 273 0,00 273 0,00 2010-05-17
Krystek Grzegorz 350 0,00 350 0,00 2010-05-17
Krystek Grzegorz 350 0,00 350 0,00 2010-05-17
Krystek Grzegorz 350 0,00 350 0,00 2010-05-17
Bałtowski Maciej 964 0,00 964 0,00 2010-05-17
Bałtowski Maciej 964 0,00 964 0,00 2010-05-17
Skarb Państwa 1 470 576 500 78,64 (-21,36) 1 470 576 500 78,64 (-21,36) 2008-09-30
Skarb Państwa 1 470 576 500 100,00 (15,01) 1 470 576 500 100,00 (15,01) 2008-09-30
Skarb Państwa 1 470 576 500 84,99 1 470 576 500 84,99 2008-09-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-10-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2016-09-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2015-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2015-09-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,78 zł
2014-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2014-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,10 zł
2013-09-26 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2013-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,86 zł
2012-09-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,83 zł
2012-08-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,83 zł
2011-09-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2011-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,65 zł
2010-10-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,76 zł
2010-09-22 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,76 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.