7,9000 zł
-0,88% -0,0700 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Komunikaty spółki - PGE

Odwołanie Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu
Zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 31 stycznia 2024 r.
Zmiany w Radzie Nadzorczej
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza - Skarb Państwa
Wynik testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej
Uzupełnienie informacji o członku Rady Nadzorczej
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna
Odwołanie członka Rady Nadzorczej
Informacja o zatwierdzeniu taryfy G na rok 2024 dla spółki PGE Obrót i konieczności zawiązania rezerwy w segmencie Obrót
Publikacja wstępnych wyników aukcji głównej rynku mocy na rok 2028
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.