9,7340 zł
-0,67% -0,0660 zł
Polska Grupa Energetyczna SA (PGE)

Komunikaty spółki - PGE

Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży akcji Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Rejestracja zmiany adresu siedziby spółki oraz zmiany statutu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 22 czerwca 2022 r.
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
Zmiany w Radzie Nadzorczej
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Zamknięcie transakcji nabycia farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW
Spełnienie się warunku zawieszającego umowy warunkowej nabycia farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW
Uchwały GPW o dopuszczeniu i warunkowym wprowadzeniu akcji serii E do obrotu giełdowego oraz wyznaczeniu ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E
Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW
Wystawienie noty obciążeniowej konsorcjum realizującemu budowę bloku nr 7 w Elektrowni Turów
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Wyniki finansowe
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.