113,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Komunikaty spółki - ORBIS

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe emitenta za I półrocze 2020 roku
Wykup obligacji serii ORB A 260620
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r.
Powołanie Członków Zarządu XI kadencji
Powołanie osoby nadzorującej
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 24 czerwca 2020 r. i wyniki głosowań
Rezygnacja osoby nadzorującej
Prolongowanie przez Emitenta i spółkę zależną pożyczek udzielonych AccorInvest Group S.A. w dniu 17 marca 2020 r.
Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2019
Wyniki finansowe
Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Orbis zawierającego kwartalną informację finansową emitenta za I kwartał 2020 roku – korekta pierwotnej treści raportu nr 3/2020 z 31.01.2020
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki
Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 17 kwietnia 2020 r.
Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.