113,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Orbis SA (ORB)

Akcjonariat - ORBIS

Dane ogólne

Kapitalizacja: 5 206 701 904 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 46 077 008 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 077 008
Liczba głosów na WZA: 46 077 008 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 92 154 016,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 46 077 008
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
AccorInvest Group SA 46 077 008 (100,00%) 46 077 008 (100,00%) 2020-04-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-12-17 7 500 000
10,00 7 500 000
75 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1991-01-09
1997-11-20
split 1:5 1997-06-27
2,00 37 500 000
75 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1997-08-01
seria B - subskrypcja publiczna 1997-08-11 8 523 625
149 163 437,50
2,00 17,50 46 023 625
92 047 248,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1998-04-21
1998-06-01
seria C - pracownicy 1997-08-11 53 383
854 128,00
2,00 16,00 46 077 008
92 154 016,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1997-09-24
1998-04-21
1998-06-01
połączenie z Hotek Polska sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2015-06-11

KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-01
połączenie z Hekon-Hotele Ekonomiczne SA bez podwyższania kapitału 2016-06-02

KDPW:
KRS:
GPW:

2016-09-01
wycofanie akcji z obrotu 2020-04-17

KDPW:
KRS:
GPW:


2020-06-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
AccorInvest Group SA 45 412 352 98,56 45 412 352 98,56 2020-03-11
NN OFE 0 (-1 303 849) 0,00 (-2,00) 0 (-2 303 849) 0,00 (-5,00) 2020-03-10
NN OFE portfel 1 303 849 (-3 386 416) 2,00 (-8,17) 2 303 849 (-2 386 416) 5,00 (-5,17) 2019-10-30
Accor S.A. wraz z Accor Polska sp. z o.o. 39 550 531 (15 274 116) 85,00 (32,32) 39 550 531 (15 274 116) 85,00 (32,32) 2019-01-28
Drugi Allianz Polska OFE 0 (-4 566 248) 0,00 (-9,91) 0 (-4 566 248) 0,00 (-9,91) 2019-01-24
NNLife OFE portfel 0 (-2 473 697) 0,00 (-5,36) 0 (-2 473 697) 0,00 (-5,36) 2019-01-23
Uniqa OFE portfel 1 399 420 (-4 580) 3,03 (-0,02) 1 399 420 (-4 580) 3,03 (-0,02) 2018-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 316 181 (169 181) 2,85 (0,36) 1 316 181 (169 181) 2,85 (0,36) 2018-12-31
NNLife OFE portfel 2 473 697 5,36 (5,36) 2 473 697 5,36 (5,36) 2018-12-31
NN OFE portfel 4 690 265 (-20 000) 10,17 (-0,05) 4 690 265 (-20 000) 10,17 (-0,05) 2018-12-31
Generali OFE portfel 846 623 (-2 377) 1,83 (-0,01) 846 623 (-2 377) 1,83 (-0,01) 2018-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 566 248 (-38 752) 9,91 (-0,08) 4 566 248 (-38 752) 9,91 (-0,08) 2018-12-31
Allianz Polska OFE portfel 1 010 699 (474 699) 2,19 (1,03) 1 010 699 (474 699) 2,19 (1,03) 2018-12-31
Aegon OFE portfele 1 259 595 (622 595) 2,73 (1,35) 1 259 595 (622 595) 2,73 (1,35) 2018-12-31
NN OFE wraz z Nationale-Nederlanden DFE 4 710 265 (210 265) 10,22 (0,45) 4 710 265 (210 265) 10,22 (0,45) 2018-11-30
Noble Funds TFI SA portfele 75 726 (-117 889) 0,16 (-0,26) 75 726 (-117 889) 0,16 (-0,26) 2018-06-30
Esaliens TFI SA portfele 68 (-725) 0,00 68 (-725) 0,00 2018-06-30
AgioFunds TFI SA portfele 6 589 (5 293) 0,01 (0,01) 6 589 (5 293) 0,01 (0,01) 2018-06-30
NN OFE NWZ 4 500 000 (654 728) 9,77 (1,42) 4 500 000 (654 728) 9,77 (1,42) 2018-04-04
Drugi Allianz Polska OFE NWZ 4 605 000 (5 000) 9,99 (0,01) 4 605 000 (5 000) 9,99 (0,01) 2018-04-04
NNLife OFE portfel 0 (-2 919 000) 0,00 (-6,34) 0 (-2 919 000) 0,00 (-6,34) 2018-01-23
Uniqa OFE portfel 1 404 000 3,05 1 404 000 3,05 2017-12-31
PKO BP Bankowy OFE portfel 1 147 000 2,49 1 147 000 2,49 2017-12-31
Noble Funds TFI SA portfele 193 615 0,42 193 615 0,42 2017-12-31
NNLife OFE portfel 2 919 000 (-962 000) 6,34 (-2,08) 2 919 000 (-962 000) 6,34 (-2,08) 2017-12-31
Ipopema TFI SA portfele 7 588 0,02 7 588 0,02 2017-12-31
Generali OFE portfel 849 000 1,84 849 000 1,84 2017-12-31
Esaliens TFI SA portfele 793 0,00 793 0,00 2017-12-31
Altus SA portfele 3 719 0,01 3 719 0,01 2017-12-31
Allianz Polska OFE portfel 536 000 1,16 536 000 1,16 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 1 296 0,00 1 296 0,00 2017-12-31
Aegon OFE portfel 637 000 1,38 637 000 1,38 2017-12-31
Drugi Allianz Polska OFE NWZ 4 600 000 (7 000) 9,98 (0,01) 4 600 000 (7 000) 9,98 (0,01) 2017-09-27
NN OFE NWZ 3 845 272 (116 272) 8,35 (0,26) 3 845 272 (116 272) 8,35 (0,26) 2017-03-22
NNLife OFE portfel 3 881 000 (281 000) 8,42 (0,61) 3 881 000 (281 000) 8,42 (0,61) 2016-12-31
NN OFE portfel 3 729 000 (280 347) 8,09 (0,61) 3 729 000 (280 347) 8,09 (0,61) 2016-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 593 000 (-3 000) 9,97 4 593 000 (-3 000) 9,97 2016-12-31
Drugi Allianz Polska OFE portfel 4 596 000 (7 000) 9,97 (0,01) 4 596 000 (7 000) 9,97 (0,01) 2016-12-31
NNLife OFE ZWZ 3 600 000 (1 242 844) 7,81 (2,69) 3 600 000 (1 242 844) 7,81 (2,69) 2016-06-02
NN OFE ZWZ 3 448 653 (1 057 285) 7,48 (2,29) 3 448 653 (1 057 285) 7,48 (2,29) 2016-06-02
Drugi Allianz Polska OFE ZWZ 4 589 000 (11 120) 9,96 (0,02) 4 589 000 (11 120) 9,96 (0,02) 2016-06-02
NNLife OFE 2 357 156 (-1 442 844) 5,12 (-3,12) 2 357 156 (-1 442 844) 5,12 (-3,12) 2016-02-18
NN OFE 2 391 368 (-408 632) 5,19 (-0,88) 2 391 368 (-408 632) 5,19 (-0,88) 2016-02-18
Drugi Allianz Polska OFE 4 577 880 (532 880) 9,94 (1,17) 4 577 880 (532 880) 9,94 (1,17) 2016-02-18
NNLife OFE WZA 3 800 000 (1 442 844) 8,24 (3,13) 3 800 000 (1 442 844) 8,24 (3,13) 2015-06-11
NN OFE WZA 2 800 000 (408 632) 6,07 (0,89) 2 800 000 (408 632) 6,07 (0,89) 2015-06-11
Drugi Allianz Polska OFE WZA 4 045 000 (-532 880) 8,77 (-1,16) 4 045 000 (-532 880) 8,77 (-1,16) 2015-06-11
NN OFE 2 391 368 (2 148 801) 5,18 (4,66) 2 391 368 (2 148 801) 5,18 (4,66) 2013-07-26
NNLife OFE 2 357 156 5,11 2 357 156 5,11 2013-05-20
Drugi Allianz Polska OFE 4 577 880 (-30 000) 9,93 (-0,07) 4 577 880 (-30 000) 9,93 (-0,07) 2013-01-24
Drugi Allianz Polska OFE 4 607 880 (-47 628) 10,00 (-0,10) 4 607 880 (-47 628) 10,00 (-0,10) 2013-01-23
Kseń Jacek 1 000 0,00 1 000 0,00 2012-09-20
Accor S.A. wraz z Accor Polska sp. z o.o. 24 276 415 (521 480) 52,68 (1,13) 24 276 415 (521 480) 52,68 (1,13) 2012-02-29
Accor S.A. wraz z Accor Polska sp. z o.o. 23 754 935 (711 827) 51,55 (1,54) 23 754 935 (711 827) 51,55 (1,54) 2011-11-28
Drugi Allianz Polska OFE 4 655 508 (50 000) 10,10 (0,11) 4 655 508 (50 000) 10,10 (0,11) 2011-05-23
Drugi Allianz Polska OFE 4 605 508 (46 000) 9,99 (0,10) 4 605 508 (46 000) 9,99 (0,10) 2011-05-20
Savoye Jean-Philippe 3 000 (1 352) 0,00 3 000 (1 352) 0,00 2010-09-30
Czakiert Elżbieta 511 0,00 511 0,00 2010-06-30
Drugi Allianz Polska OFE 4 559 508 (-100 000) 9,89 (-0,22) 4 559 508 (-100 000) 9,89 (-0,22) 2010-04-13
Drugi Allianz Polska OFE 4 659 508 (-10 936) 10,11 (-0,02) 4 659 508 (-10 936) 10,11 (-0,02) 2010-04-12
Savoye Jean-Philippe 1 648 (-1 352) 0,00 1 648 (-1 352) 0,00 2010-02-09
Savoye Jean-Philippe 3 000 (2 000) 0,00 3 000 (2 000) 0,00 2010-02-09
Drugi Allianz Polska OFE 4 670 444 (100 000) 10,13 (0,22) 4 670 444 (100 000) 10,13 (0,22) 2009-04-28
Drugi Allianz Polska OFE na WZA 4 570 444 (2 231 792) 9,91 (4,83) 4 570 444 (2 231 792) 9,91 (4,83) 2009-04-27
Accor S.A. 23 043 108 (255 941) 50,01 (0,56) 23 043 108 (255 941) 50,01 (0,56) 2008-09-09
Accor S.A. 22 787 167 (-5 941) 49,45 (-0,01) 22 787 167 (-205 105 941) 49,45 (-445,14) 2008-09-03
Accor S.A. 22 793 108 (1 837 335) 49,46 (3,99) 227 893 108 (206 937 335) 494,59 (449,12) 2008-09-03
Gerula Krzysztof 2 607 0,00 2 607 0,00 2008-06-30
NN OFE 242 567 (-2 472 442) 0,52 (-5,37) 242 567 (-2 472 442) 0,52 (-5,37) 2007-08-22
Accor S.A. 20 955 773 (2 257 773) 45,47 (4,90) 20 955 773 (2 257 773) 45,47 (4,90) 2007-08-20
Czepielinda Sabina 268 0,00 268 0,00 2007-08-14
Czakiert Elżbieta 511 0,00 511 0,00 2007-08-14
Savoye Jean-Philippe 1 000 (-4 000) 0,00 (-0,01) 1 000 (-4 000) 0,00 (-0,01) 2007-07-09
Węgłowski Ireneusz 3 000 0,00 3 000 0,00 2006-08-10
Savoye Jean-Philippe 5 000 0,01 5 000 0,01 2006-08-10
NN OFE na WZA 2 715 009 (-84 991) 5,89 (-0,18) 2 715 009 (-84 991) 5,89 (-0,18) 2006-08-10
Gerula Krzysztof 2 607 0,00 2 607 0,00 2006-08-10
Drugi Allianz Polska OFE na WZA 2 338 652 (-1 161 348) 5,08 (-2,51) 2 338 652 (-1 161 348) 5,08 (-2,51) 2006-08-10
Czepielinda Sabina 268 0,00 268 0,00 2006-08-10
GTC SA 0 (-2 303 853) 0,00 (-5,00) 0 (-2 303 853) 0,00 (-5,00) 2005-12-14
Accor S.A. 18 698 000 (2 303 849) 40,57 (5,00) 18 698 000 (2 303 849) 40,57 (5,00) 2005-12-14
NN OFE na WZA 2 800 000 (84 991) 6,07 (0,18) 2 800 000 (84 991) 6,07 (0,18) 2005-10-20
Drugi Allianz Polska OFE na WZA 3 500 000 (50 000) 7,59 (0,11) 3 500 000 (50 000) 7,59 (0,11) 2005-10-20
Drugi Allianz Polska OFE 3 450 000 (450 000) 7,48 (0,97) 3 450 000 (450 000) 7,48 (0,97) 2004-08-03
NN OFE 2 715 009 5,89 2 715 009 5,89 2004-07-08
Deutsche Bank AG przez DWS Investment SA, FIC Globe BV, DWS Polska TFI SA 410 359 (-3 699 248) 0,89 (-8,02) 410 359 (-3 699 248) 0,89 (-8,02) 2004-07-06
REIB International Holdings Ltd. 0 (-4 778 190) 0,00 (-10,37) 0 (-4 778 190) 0,00 (-10,37) 2004-04-05
Deutsche Bank AG przez DWS Investment SA, FIC Globe BV, DWS Polska TFI SA 4 109 607 (-34 771) 8,91 (-0,08) 4 109 607 (-34 771) 8,91 (-0,08) 2004-04-05
Deutsche Bank AG 4 144 378 (-1 576 979) 8,99 (-3,43) 4 144 378 (-1 576 979) 8,99 (-3,43) 2004-03-26
Accor S.A. 16 394 151 (1 875 000) 35,57 (4,06) 16 394 151 (1 875 000) 35,57 (4,06) 2003-12-24
Accor S.A. 14 519 151 (999 900) 31,51 (2,17) 14 519 151 (999 900) 31,51 (2,17) 2003-12-23
J.P. Morgan Fleming Asset Management Ltd. 2 165 480 (-142 120) 4,69 (-0,31) 2 165 480 (-142 120) 4,69 (-0,31) 2003-07-22
Drugi Allianz Polska OFE 3 000 000 (661 348) 6,51 (1,43) 3 000 000 (661 348) 6,51 (1,43) 2003-06-26
Accor S.A. 13 519 251 (1 000 000) 29,34 (2,17) 13 519 251 (1 000 000) 29,34 (2,17) 2003-02-03
J.P. Morgan Fleming Asset Management Ltd. 2 307 600 5,00 2 307 600 5,00 2002-08-29
Accor S.A. 12 519 251 (1 000 000) 27,17 (2,17) 12 519 251 (1 000 000) 27,17 (2,17) 2002-08-07
Skarb Państwa 1 875 000 (-999 900) 4,06 (-2,18) 1 875 000 (-999 900) 4,06 (-2,18) 2002-05-23
BNP Paribas Bank Polska SA 999 900 2,17 999 900 2,17 2002-05-23
Sołowow Michał 1 197 560 (-1 112 440) 2,59 (-2,42) 1 197 560 (-1 112 440) 2,59 (-2,42) 2002-05-07
Drugi Allianz Polska OFE 2 338 652 (588 652) 5,08 (1,28) 2 338 652 (588 652) 5,08 (1,28) 2002-01-25
Accor S.A. 11 519 251 (1 373 839) 25,00 (2,98) 11 519 251 (1 373 839) 25,00 (2,98) 2001-12-14
Accor S.A. 10 145 412 (930 000) 22,02 (2,02) 10 145 412 (930 000) 22,02 (2,02) 2001-11-28
REIB International Holdings Ltd. 4 778 190 10,37 (10,37) 4 778 190 10,37 (10,37) 2001-09-01
Drugi Allianz Polska OFE 1 750 000 3,80 1 750 000 3,80 2001-09-01
REIB International Holdings Ltd. powišzany z Deutsche Bank AG 0 (-4 778 190) 0,00 (-10,37) 0 (-4 778 190) 0,00 (-10,37) 2001-08-29
Deutsche Bank AG 5 721 357 (5 697 357) 12,42 (12,37) 5 721 357 (5 697 357) 12,42 (12,37) 2001-08-29
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers, LLC i Templeton Worldwide, Inc. 2 174 667 (-129 529) 4,72 (-0,28) 2 174 667 (-129 529) 4,72 (-0,28) 2001-08-01
Sołowow Michał 2 310 000 5,01 2 310 000 5,01 2001-06-22
REIB International Holdings Ltd. 4 778 190 (175 092) 10,37 (0,38) 4 778 190 (175 092) 10,37 (0,38) 2001-06-07
Franklin Resources, Inc. z Franklin Mutual Advisers, LLC i Templeton Worldwide, Inc. 2 304 196 5,00 2 304 196 5,00 2000-11-08
REIB International Holdings Ltd. 4 603 098 9,99 4 603 098 9,99 2000-08-23
FIC Globe SA 175 095 (-4 603 095) 0,38 (-9,99) 175 095 (-4 603 095) 0,38 (-9,99) 2000-08-23
Skarb Państwa 2 874 900 (-16 297 455) 6,24 (-35,37) 2 874 900 (-16 297 455) 6,24 (-35,37) 2000-08-22
GTC SA 2 303 853 5,00 2 303 853 5,00 2000-08-22
FIC Globe SA 4 778 190 10,37 4 778 190 10,37 2000-08-22
Accor S.A. 9 215 412 20,00 9 215 412 20,00 2000-08-22
Deutsche Bank AG 24 000 (-6 976 000) 0,05 (-15,14) 24 000 (-6 976 000) 0,05 (-15,14) 1999-06-04
Skarb Państwa 19 172 355 (-7 000 000) 41,61 (-15,19) 19 172 355 (-7 000 000) 41,61 (-15,19) 1999-05-31
Deutsche Bank AG 7 000 000 15,19 7 000 000 15,19 1999-05-31
Skarb Państwa 26 172 355 (-5 625 000) 56,80 (-27,99) 26 172 355 (-5 625 000) 56,80 (-27,99) 1998-10-26
Skarb Państwa 31 797 355 84,79 (15,78) 31 797 355 84,79 (15,78) 1997-11-15
Skarb Państwa 31 797 355 69,01 31 797 355 69,01 1997-06-27

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2018-07-17 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2017-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2017-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,60 zł
2016-08-03 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2016-07-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-08-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2015-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2014-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,50 zł
2013-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2013-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2012-08-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2012-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,40 zł
2008-08-01 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2008-07-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2007-08-17 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2007-07-31 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2006-08-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2006-08-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2005-08-09 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2005-07-20 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2004-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2004-08-12 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,34 zł
2004-07-28 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,68 zł
2002-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-08-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,40 zł
2002-08-01 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,80 zł
2000-11-16 Asymilacja akcji pracownicze
1999-11-16 Asymilacja akcji pracownicze
1998-06-01 Asymilacja akcji seria B
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.