REKLAMA
PIT 2022

Orbis: Powołanie osoby nadzorującej

2021-06-30 17:27
publikacja
2021-06-30 17:27
"Orbis" S.A. informuje o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Orbis" S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku uchwały o powołaniu z dniem 30 czerwca 2021 roku Pana Gilles Stephane Clavie na Członka Rady Nadzorczej „Orbis” S.A. XI kadencji.
Obecna XI kadencja Rady Nadzorczej upłynie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Wykształcenie Pana Gilles Stephane Clavie :
1992 Notre Dame de GrandChamp oraz ukończone kursy z zakresu zarządzania i finansów w ESSEC i INSEAD
Znajomość języków obcych:
francuski:język ojczysty
angielski:biegły

Zajmowane stanowiska:
Od 1 lipca 2020 r. – powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego AccorInvest Group S.A.
Od 27 czerwca 2014 r. do 29 czerwca 2021 - Prezes Zarządu „Orbis” S.A.
2011 r. – 27 czerwca 2014 r. „Orbis” S.A. – Kontroler Generalny, następnie Dyrektor ds. Strategii, Kontroli Zarządczej i Zarządzania Nieruchomościami odpowiedzialny za strategię, rozwój, zarządzanie aktywami, zamówienia i zakupy, informatykę, zarządzanie ryzykiem i wsparcie operacyjne
2004 – 2011Accor, Francja - Kontroler Finansowy odpowiedzialny za działy rachunkowości, skarbu i finansowych systemów informatycznych
2001 – 2004Accor, region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, Segment Biznesu i Turystyki - Dyrektor ds. Sprawozdawczości i Konsolidacji
1993 – 2001Eridania Beghin-Say (branża rolnicza) – Dyrektor ds. Konsolidacji i Sprawozdawczości Finansowej Grupy

Pan Gilles Stephane Clavie w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych oraz za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Pan Gilles Stephane Clavie w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadku upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Gilles Stephane Clavie pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Pan Gilles Stephane Clavie nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Orbis” S.A. oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej czy jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Gilles Stephane Clavie nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9 Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst


Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki