0,7800 zł
20,00% 0,1300 zł
Ceramika Nowa Gala SA (CNG)

Komunikaty spółki - NOWAGALA

Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wyniki finansowe
Uchylenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zawarcie istotnych umów z Cerrad Sp. z o.o.
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dokonanie odpisów aktywów zgodnie z MSSF5
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.